,

Fjordland Sunboats

 Projekt Fjordland Sunboats -El både i Fjordlandet. Idégrund

12.500 kr. ud af 150.000 kr.
8.33% funded
1 crowdfunders
udløbet
Partnerskaber