Hvad er crowdfunding?

Bliv en del af "crowd'et" i crowdfunding

Crowdfunding er en form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer.

I stedet for at lade fagpersoner i f.eks. Statens Kunstfond, kommunale puljer eller banker bestemme, om ens projekt skal blive til noget, præsenterer man sin idé på en crowdfunding platform, som boomerang.dk, og lader det være op til venner, familie, kollegaer og andre interesserede, om projektet skal blive en succes.

Man tager med andre ord sagen i egen hånd og fører en kampagne for sin idé, hvor alle interesserede kan hjælpe projektet på vej ved at støtte med små eller større beløb efter eget valg. Ud fra devisen 'mange bække små, gør den store å', forsøges beløbet man skal bruge indsamlet.

Crowdfunding kan oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ - eller supplement - til den mere formelle og traditionelle fundraising.

Crowdfunding i Danmark

boomerang.dk er Danmarks første crowdfunding platform, hvor man kan oprette og støtte projekter inden for kategorier som musik, film, bøger, sport, teknologi, social innovation, energi og mange andre kategorier. Man kan sige, at boomerang.dk er et udstillingsvindue for gode idéer og projekter.

Mit arbejde med boomerang.dk startede helt tilbage i 2009, og platformen gik LIVE den 14.4.2011. Det er en menneskealder siden i internettid, og alligevel ser jeg det stadigvæk idag, som værende i begyndelsen af 'projektet'.

Crowdfunding, som vi kender det her på boomerang.dk, er et relativt "nyt" begreb, omend crowdfunding kan føres tilbage til Romerriget. Det er en spændende vej, der er slået an, da kreative projekter og gode initiativer igennem de sidste mange år har haft svært ved at finde tilstrækkelig billig og risikovillig kapital for at kunne iværksættes. Med internettet er vores mulighed for at nå vores netværk eller 'crowd'en'  nemt, hurtigt og ikke mindst billigt blevet forøget markant. Så markant, at det er et af de bærende elementer i crowdfunding, som du ser det her på booomerang.dk.

Dit 'crowd' er alle personerne i dit netværk - personligt og fagligt. Mulighederne for at 'møde' dem på internettet i dag er enorm, ja man skal vel nærmest være utrolig dygtig, hvis man ikke er i kontakt med sine venner, fans, kollegaer, familie på internettet på en eller anden måde. Men se lige vores video. Her bliver crowdfundingbegrebet præsenteret i lyd og billeder (det er vores gamle logo der vises):


Omdrejningspunktet er dit netværk - det er her alt arbejdet skal lægges, og her din crowdfundingsucces afgøres

Det kan ikke skrives mange gange nok. Det er dit netværk, der er den vigtigste faktor for din succes. Måden du får dem aktiveret og involveret på skal være dit fokus. At de så vælger at give dig penge til dit projekt er en positiv sidegevinst. Hovedgevinsten er, at du opbygger tættere bånd til dit netværk, som du kan benytte dig af i fremtiden, når du har nye projekter.

Du sælger dit projekt med en god projektbeskrivelse, en video og gode rewards ('produkter')
Et af de vigtigste omdrejningspunkter i crowdfunding er din projektbeskrivelse. Altså den måde hvorpå du forsøger at 'sælge' dit projekt til dit eksisterende netværk, og dit nye netværk (fans).

Her hos os, på boomerang.dk, får du mulighed for at lave din egen projektbeskrivelse - og her skal du virkelig lægge et stort stykke arbejde. Det er når folk læser og ser denne projektbeskrivelse, at de afgør, om det er dit projekt, der skal have nogle penge. Læs i øvrigt vores vejledning til hvordan du kommer igang med dit crowdfunding projekt.

Lav en video, hvor du præsenterer dit projekt, dig, dit team og viser hvorfor crowdfunderne skal støtte netop dit projekt. Det kan ikke skrives kortere end: Lav nu den video. Baseret på den sidste 10 års erfaring her, og internationale erfaringer, så blive projekter der har et video-pitch 100% funded, eller mere, langt oftere end projekter der ikke har.

Dine rewards (produkter), altså det du sælger til dine crowfunders, skal du også virkelig lægge meget arbejde i. Gør dig umage, og planlæg og tilbyd nogle virkelige interessante rewards (produkter). Husk på, at de fleste vil tænke 'what's in it for me', når de nu støtter dit projekt med xx kr.. Det er helt naturligt - og meget rimeligt. Dine rewards (produkter) er, sammen med din projekt video, de to vigtigste elementer af dit crowdfunding projekt. Læs vores vejledning til rewards her.

Nogle crowdfunders er mere eller mindre ligeglade med dine rewards (produkter), og er bare med for at kunne støtte projektet - fordi de slet og ret finder det spændende, interessant eller berigende. Eller alle tre ting på én gang. Eller måske noget helt andet. Med dine rewards viser du, at du har forståelse for at der er lidt 'bytte bytte købmand' i crowdfunding.

Betragt dit crowdfunding projekt som en "webshop". Du sælger nogle produkter (rewards) til dine kunder (crowdfunders). De betaler upfront, og bestiller dermed produktet til senere levering. Du får på den måde fremskaffet likviditet, når projektet sluttet, og har på den måde skaffet penge til at komme igang eller videre med dit projekt.

Dette er reward baseret crowdfunding, og det er det du kan lave her på booomerang.dk. Denne type crowdfunding er reguleret af den danske Købeloven. Da det er det samme som e-handel. Du kan læse SKAT's vejledning for alle 4 typer crowdfunding her.

Et typisk crowdfundingprojekts forløb

Alt efter hvilken type crowdfunding du skal igang med er der forskellige måder at gribe det an på. 

Læs om fremgangsmåde for et reward baseret crowdfunding projekt her.

4 typer crowdfunding

Donations Crowdfunding: 
Donations crowdfunding  er ‘bare’ en indsamling, og er iøvrigt reguleret af Indsamlingsloven. En indsamling som du allerede kender den fra familiemiddagen, sportsklubben, facebook eller ved at lave hatten gå rundt ved selskablige lejligheder.

Der findes i Danmark 2 donations crowdfunding platforme, og der samles ind til alt mellem himmel og jord. Indsamlingerne har karakter af, at være personlig velgørenhed - og ikke mange iværksættere og virksomheder finder vej til donations crowdfunding. Til gengæld kan foreninger og NGO’er med fordel bruge denne type crowdfunding. Husk altid at opdaterer dig på Indsamlingsnævnets hjemmeside, inden du kaster dig ud i den type af crowdfunding.

Af de 4 typer af crowdfunding der findes i Danmark, er donations crowdfunding stadigvæk den mindste, målt på omsætningstallene for 2017.

Reward baseret crowdfunding:
Reward baseret crowdfunding kan bruges når du er nystartet iværksætter, etableret virksomhed, en forening, en NGO eller bare dig selv. Vil du sælge et produkt/ydelse/event på forhånd, mod at få pengene ind inden du producerer - så er det reward baseret crowdfunding du skal bruge. Samtidig kan du bruge denne type af crowdfunding til at finde ud af om du skal være selvstændig. Om din idé / produkt kan sælges, og dermed har en fremtid.

Ved denne type af crowdfunding støtter ‘folket’, dine crowdfunders, dit crowdfunding projekt med et selvvalgt beløb, og får en ‘reward’ retur - som tak for hjælpen.

Reward baseret crowdfunding er reguleret af Købeloven. Som man kan i virkeligheden skrive, at dine crowdfunders køber en vare (reward) på forhånd - og dermed støtter dig, og din virksomhed / initiativ:

Der findes i Danmark kun én reward baseret crowdfunding platform og du befinder dig på den lige nu, og var i 2017 den næst største type af de 4 typer af crowdfunding målt på omsætning. Målt på antal danskere der bruger platformene, antal projekter var reward baseret crowdfunding størst i 2017.

Låne crowdfunding:
Som ordet beskriver så er denne type af crowdfunding kendetegnet ved, at du kan få crowden til at yde dit et lån. Dine långivere (crowdfunders) låner deres egne penge ud til din virksomhed. Lånene etableres typisk som annuitetslån, og afviklingen af lånet starter allerede efter 1 mdr.. Hver måned skal der betales en ydelse, som består af rente og afdrag - ganske som i banken. Bare på en låne crowdfunding platform.

De fleste låne crowdfunding platforme har nogle krav til din virksomhed, før de kan lægge dit låne ønske ud på deres platform. En kreditvurdering er helt normal, også på en låne crowdfunding platform, og der er en række andre formkrav din virksomhed skal opfylde før lånet kan oprettes på platformen - og crowden kan begynde at låne dig penge. Husk på at långiverne (crowdfunderne) selv afgøre hvem de vil låne deres penge ud til. I modsætning til i banken, hvor det er banken der afgør hvem der kan låne dine og mine penge - og til hvilken pris (rente).

Låne crowdfunding platformene er reguleret af den finansielle lovgivning, og mange andre love så som markedsføringsloven. Alle platformene er under tilsyn af Finanstilsynet.

Der findes en række låne crowdfunding platforme i Danmark, nogle mere aktive end andre. Så inden du vælger den platform du vil benytte - så læs deres brugsbetingelser godt igennem. Specielt afsnittet om prisen for at bruge deres platform. Sæt dig også godt ind i hvilke betingelser de stille til din virksomhed iøvrigt. Ting som: krav til selskabsstruktur, regnskaber, budgetter etc. er ofte noget der er stillet krav om, for at kunne kreditvurderer virksomheden - og dermed udbydelse af dit lånebehov på deres platform.

Låne crowdfunding var i 2017 den største af de 4 typer af crowdfunding, målt på hvor mange penge der ‘går igennem butikken’. Omsætningen om du vil.

Investerings crowdfunding:
I denne type af crowdfunding kan du investere dine penge i unoterede danske aktier. Det vil sige, at du kan købe ejerandele (aktier) i små danske selskaber som ikke er noteret på den officielle børs.

Investerings crowdfunding er reguleret af den finansielle lovgivning, og mange andre love - ganske som låne crowdfunding - herunder også markedsføringsloven og prospektloven. Alle platforme er under tilsyn af Finanstilsynet.
Typisk vil du kunne købe aktier helt ned til 500 kr. i disse danske selskaber der vil skaffe risikovillig kapital via investerings crowdfunding.

Der findes én investerings crowdfunding platform i Danmark, som ikke rigtig er kommet igang endnu, men den er åben for forretning.

Partnerskaber