VildSkaber - NaturVild

6.992,00 kr. 139.84% af 5.000,00 kr.

18

crowdfunders
udløbet
Pernille Bartholdy @pernillebartholdy

medlem siden 12. december, 2016

Om projektet

Vildskaber har til formål at formidle og facilitere natur og udeliv til mennesker i alle aldre. Vildskaber er bestående af flere projekter med forskellige målgrupper. Lige nu arbejder VildSkaber med initiativet Naturvild (natur til børn) og VildIld (natur til unge og voksne). Visionen er, at bidrage til en kulturændring i Danmark, der kvalificerer vores møde med naturen og i højere grad sikrer de gode oplevelser, for både børn og voksne. Disse naturoplevelser skal på den lange bane bidrage til et mere bæredygtigt miljø lokalt og nationalt - gennem mennesker med en naturlig lyst til at komme ud i naturen.

Vi ved at børn, unge og voksne kommer langt mindre ud i naturen end tidligere generationer og at naturen for mange af os er blevet fremmedgjort. Et sundt forhold til friluftslivet og vores natur kan bidrage med mange gode oplevelser som lagrer sig i hukommelsen. Det er vigtigt, at vi mennesker kommer i kontakt med naturen og bibeholder vores naturlige forhold til den, som vi er født med fra barnsben. Hvis vi skal kunne passe på naturen, skal vi også have et godt forhold til den.

Hvem har ikke oplevet at køre forbi en nyhøstet mark, hvor halmet ligger i bunker og straks bliver man kastet tilbage til ens barndom, hvor vi hoppede rundt i naboens hvedemarker. Eller duften af skovbund, som frembringer minder om de huler vi byggede i skoven efter skole. Mange af sådanne sanselige oplevelser er i dag erstattet af indendørs aktiviteter - faciliteret af bl.a. teknologien. Vi mener at der skal være plads til det hele - men vi ser et behov for, at der er brug for en kulturændring i Danmark. Ellers går vi glip af de mange skønne, sjove og lærerige naturoplevelser ind i vores børne- og voksenliv.
VildSkaber har brug for jeres hjælp til at udvikle sig. Vi beder om hjælp til at få projektet NaturVild stablet helt på benene.
Når vi taler om naturformidling er børn en særlig målgruppe, fordi alt tyder på, at et godt forhold til naturen grundlægges tidligt i livet. Et godt forhold til naturen, vil videre hen hænge sammen med en sund og aktiv livsstil, der gavner den enkelte og samfundet på den lange bane.

Naturvild er et innovativ initiativ, der arbejder kvalificeret med natur, udeliv og dens fænomener i det pædagogiske arbejde med det 3 til 6 årige barn. NaturVild har til formål at formidle og facilitere natur og udeliv i de danske dagtilbud, med henblik på at kvalificere den pædagogiske praksis. Barnet og naturen er målet og pædagogerne er midlet. NaturVild har opbygget et forløb, der indebærer teoretisk formidling til det pædagogiske personale, efterfulgt af praktisk facilitering af naturoplevelser og aktiviteter med personale og børn. Dette forløb, eller kursus, er muligt for både private og kommunale institutioner at købe.

Når vi ser på hvilke materialer og produkter der findes til børnehavebørn inden for temaet natur og udeliv, er udvalget og mulighederne meget begrænset. Derfor vil VildSkaber udvikle og producere pædagogiske redskaber, som kan inspirere og hjælpe i dagtilbuddets arbejde med naturen, udelivet og dens fænomener. Herudover er vores redskaber også anvendelige i det danske private hjem.

Vi behøver økonomisk hjælp til at designe vores produkter, så vi har mulighed for at få redskaberne ud i dagtilbuddene, og dermed få skudt vores vision om mere naturformidling i dagtilbuddet i gang - og det er her at du spiller en vigtigt rolle!

Hvis vi kan indsamle 5000 kr. har vi mulighed for at få vores første version af vores serie af redskaber designet og klar til produktion.

Donationerne går til at designe tre produkter der fokuserer på de kryb og kravl som er nogle af de mest almindelige biller og insekter i den danske natur og på legepladsen:

  • En plakat med 16 illustrationer og navne på dyrene. Illustrationerne er tegnet og farvelagt således at de er så naturtro som muligt.

  • En bestemmelsesdug med 16 illustrationer. Illustrationerne er tegnet og farvelagt således at de er så naturtro som muligt. Dugen er designet i et vaskbart og slidstærkt materiale, så det kan tåle alt slags vejr. Dugen er kvadratisk og måler 120x120 cm.

  • Et sæt naturkort bestående af 17 plastikkort (16 med illustrationer og 1 med vejledning til brug af kortene). Naturkortene er et lommeleksikon, med  illustrationer og informationer om dyrene, til brug af både voksne og børn.På hvert enkelt kort er der på forsiden en illustration af dyret samt navnet på det viste dyr. På bagsiden finder man fem forskellige informationer om dyret, hvorpå der kan skabes sjove, spændende fortællinger og samtaler omkring. Barnet har en naturlig interesse og nysgerrighed for naturen, dens liv og fænomener. Det er ikke kun vigtigt for dem, hvad dyret hedder, men også deres biologi: “Hvad laver den?”, “Hvem er dens venner?” og “Hvad spiser den?”. Barnet føler sig, som udgangspunkt, som en del af naturen og skal have styr på, hvad dens beboere laver. Kortene er derfor skrevet i børnehøjde, i et sprog barnet kan forholde sig til gennem deres nuværende verdensbillede.  

    Naturkortene er udviklet i sammenhæng med vores bestemmelsesdug og skal ses som et redskab til, at formidle og indgå i dialog med barnet om dyrenes liv og plads i naturen. Naturkortene kan også bruges separat på forskellige måder. Du kan tage kortene med på tur i naturen, studere naturens liv og afprøve nogle af de forsøg der er beskrevet på kortene med barnet.


Vi håber at du vil støtte vores vision og VildSkaber. Hver en krone tæller! På forhånd tak for hver enkelt donation.

Håbefulde og vilde hilsner VildSkaber

 
Mere om os og vores mål:

NaturVild er unikt, da det ikke er set før i dens form. Herunder at det er uddannet pædagoger med speciale og stort kendskab til og interesse for natur og udeliv, der formidler og faciliterer tiltaget, frem for naturvejledere og biologer, som ikke har den samme erfaring, det samme kendskab og indsigten i målgruppens deltagere. Vores aktiviteter, redskaber og midler er unikke, da de er designet og udviklet i børnehøjde, med udgangspunkt i hvordan naturen ser ud og opleves af det 3-6 årige barn. NaturVild og vores produkter har potentiale ift. evidensbaseret viden om manglen på tiltaget samt udviklet produkter.

Vi er et stærkt team, som personligt og fagligt har en god kemi, der udfordrer og udvikler hinanden på tværs. Herudover skaber vores fremtoning gennem engagement og interesse, en positiv signalværdi over for dagtilbuddet, som natur kyndige fagpersoner.

Vi har mange andre målsætninger og visioner til hvordan vi yderligere kan kvalificere vores møde med naturen og dens gode oplevelser. Lige nu arbejder vi også med at oprette NaturVild som et fritidstilbud til børn og unge på Sydfyn, inden for de næste par år. Herudover er vi igang med at udvikle initiativet “NaturVild Camp” der skal huse både børn og unge.

 

 
Partnerskaber