Stevntilus Legevæsen

85.000,00 kr. 100.00% af 85.000,00 kr.

18

crowdfunders
udløbet
Skalotte @skalotte

medlem siden 17. februar, 2013

Om projektet

Støt Stevntilus - en gave til de stevnske børn


Leg, kunst og kultur


Stevntilus er en ny perle i Stevns som venter på at blive født. Stevntilus er en fiskeundervandsflyver og altså et fartøj som bliver en vigtig del af den kommende legeplads i Store Heddinge. Hele legepladsen samt de ti kalkstensskulpturer der er placeret i samme bypark, udgør tilsammen projektet ”Liv og Handel i Store Heddinge”. Det er et projekt igangsat af Tim Warner i hans egenskab af formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, med sparring af LAG-koordinator Thomas Christensen fra Udvikling Stevns.

Store Heddinge er en mindre købstad med ca. 3.500 indbyggere, som har brug for at finde nye veje for at skabe liv og styrke det eksisterende liv i byen. Det gælder både udvikling af bosætning, handel og turisme. At Stevns Klint er blevet Unesco Verdensarv har inspireret og givet ny energi og med projekt ”Liv og Handel i Store Heddinge”, som Stevntilus er en del af, vil vi binde klinten og byen sammen, og vise klinten som både kulturarv, natur og råmateriale og på den baggrund skabe nye attraktioner i Store Heddinge.

Legepladsen udføres i naturlige materialer og består dels af en masse stolper der giver mindelser om bundgarnspæle i havet, og som danner grundlag for alle mulige balance- og klatremuligheder samt net hvor man kan opholdes sig, og så fiskeundervandsflyveren Stevntilus, som skal gøre det hele til noget ganske særligt.

Stevntilus


Stevntilus er både inspireret af havets fisk og de mange skibs- og flyvrag der ligger under vandet langs Stevns Klint. Stevntilus er en legekulisse, et sted med ly for regn og vind, et hemmelig møderum og et fartøj der er på vej ind imellem bundgarnspælene, mens et søuhyre med store øjne lurer i havets overflade. Stevntilus findes ingen andre steder og skal være Store Heddinges nye maskot og kendetegn. Den bliver inspirerende for børnenes leg og fotogen i markedsføringen af byen.

Teamet der arbejder målrettet for at realisere Stevntilus er, udover Tim Warner, projektleder Charlotte Mannstaedt, som er hyret af Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening til at bringe projektet i mål. Stevntilus er tegnet og designet af Tingtegneriet, som består af Vibeke Maj Magnussen og Claus Boye Petersen.

Lokal involvering


Der er afholdt workshops for børn i byen, og de har således været med til at bestemme, hvilke legeredskaber der skal være, og har været en vigtig inspirationskilde for Tingtegneriets arbejde med Stevntilus. Alle i teamet er lokale kræfter der lægger hjerte og sjæl i at få dette projekt gennemført i en så høj kvalitet som muligt og så afstemt med byens og klintens historie som muligt.

Blandt andet bliver legepladsen omkranset af en kridtstensmur, som en masse lokale borgere har doneret brugte kridtbyggesten til. Stenene er skåret ud af klinten ved håndkraft i gamle dage, hvor man stadigvæk byggede lokale huse af disse kridtsten. På den måde kommer legepladsen til at være i direkte forbindelse med nogle af byens smukke gamle kridtstensbygninger.

Se flere billeder af teamet bag og af Stevntilus og legepladsmodellen her

Økonomi


Det samlede projektbudget er på ca. 1.250.000 kr. Heraf har Stevns Kommune bevilget 500.000 kr., mens Udvikling Stevns har bevilget 460.000 kr. og Landdistriktspuljen har bevilget 68.750 kr. Derudover arbejder vi løbende med at indhente virksomhedssponsorater fra lokale erhvervsdrivende, hvor vi allerede har fået en del sponsorer. Sidst, men ikke mindst, crowdfunder vi hermed til materialer og bygning af Stevntilus, da den ikke med i det oprindelige projekt, men er opstået undervejs, efterhånden som ambitionerne om at skabe en enestående legeplads har udviklet sig. Så derfor...:

Støt Stevns, støt Store Heddinge, støt fødslen af Stevntilus! :-D

Diplom
Minimumsbeløb 100,00 Du får et flot designet støttediplom sendt til din email med et billede af Stevntilus, med tak og dit navn på. Diplomet bliver specialdesignet og formatet bliver A4, så du selv kan printe det ud.
Diplom + lille Stevntilusfigur
Minimumsbeløb 301,00 Du får et flot designet støttediplom sendt til din email med et billede af Stevntilus, med tak og dit navn på. Diplomet bliver specialdesignet og formatet bliver A4, så du selv kan printe det ud + en lille laserskåret/3D-printet Stevnstilusfigur til f.eks. at hænge i en nøglering.
Diplom + billet til forestilling
Minimumsbeløb 501,00 Du får et flot designet støttediplom sendt til din email med et billede af Stevntilus, med tak og dit navn på. Diplomet bliver specialdesignet og formatet bliver A4, så du selv kan printe det ud + en billet til en særforestilling med sørøver Jimmy Maroony alias Erik Jensby, om hans eventyrlige rejser med Stevntilus, som vi afholder i Parken, når legepladsen står klar.
Diplom, navn på sponsorskilt + billet til forestilling
Minimumsbeløb 1.001,00 Du får et flot designet støttediplom sendt til din email med et billede af Stevntilus, med tak og dit navn på. Diplomet bliver specialdesignet og formatet bliver A4, så du selv kan printe det ud + dit navn på sponsorskilt i parken + en billet til en særforestilling med sørøver Jimmy Maroony alias Erik Jensby, om hans eventyrlige rejser med Stevntilus, som vi afholder i Parken, når legepladsen står klar.
Diplom, logo på sponsorskilt + billet til forestilling
Minimumsbeløb 5.001,00 Du får et flot designet støttediplom sendt til din email med et billede af Stevntilus, med tak og dit navn på. Diplomet bliver specialdesignet og formatet bliver A4, så du selv kan printe det ud + dit navn og logo på sponsorskilt i parken + en billet til en særforestilling med sørøver Jimmy Maroony alias Erik Jensby, om hans eventyrlige rejser med Stevntilus, som vi afholder i Parken, når legepladsen står klar.
Partnerskaber