ecobalancing

ecobalancing

@ecobalancing · medlem siden 15. november, 2014
Det fulde navn er: NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS - men i daglig omtale "Øko-net" Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling, er det Øko-net's formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling. <><> Øko-net har en række emne og tema-portaler på nettet: Grønt Overblik - Danmarks Grønneste Portal http://www.eco-info.dk/ Bæredygtig Udvikling - alt om bæredygtighed http://www.bu.dk/ FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - dansk ngo-portal http://www.ubu10.dk/ BALANCEAKTEN - nordisk kampagne for UBU http://www.balanceakten.dk/ Se også Balanceakten på FB: http://www.facebook.com/group.php?gid=28624340052 <><> Øko-net er medlem af de fire paraplyorganisationer: “92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (23 danske miljø- og udviklingsorganisationer), “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (34 landsdækkende, folkeoplysende organisationer), “RCE Danmark - Netværk for Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling” (20 danske uddannelsesorganisationer) og “CISU - Civilsamfund i Udvikling” (286 danske udviklingsorganisationer)

Partnerskaber