HJÆLP ØKO-NET MED EN GAVE – i Region Nordjylland

0,00 kr. 0.00% af 3.200,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
ecobalancing @ecobalancing

medlem siden 15. november, 2014

Om projektet

HJÆLP ØKO-NET MED EN GAVE – i Region Nordjylland

Bæredygtig folkeoplysning og uddannelse for grøn omstilling!
- det får du ved at støtte Øko-net, en 21 år gammel miljø- og folkeoplysnings-forening.

Vi har brug for din akutte hjælp her og nu!!!

HJÆLP ØKO-NET MED EN GAVE: For SKAT har skærpet reglerne for at blive godkendt som en almennyttig forening med de fordele, som det medfører. Nu skal et gavebidrag være på 200 kr. og inden 1. okt. skal vi kunne dokumentere, at vi har modtaget mindst 101 bidrag (dog med mulighed for at indsamle de resterende inden nytår 2014).

Forklaringen er, at SKAT sendte en meddelelse om at de nødvendige støttebidrag på 100 stk á 50 kr. pr. år (jf. §8A i Ligningsloven), der giver adgang til at få et årligt driftstilskud fra tipsmidlerne (udlodningsmidlerne) – for vores vedkommende på ca. 56000 årligt, er ændret. Ændret til nu, at man skal indsamle 100 bidrag á 200 kr., og at man nu skulle indberette beløbene senest pr. oktober, året forud, for at komme i betragtning det følgende år. Den besked fik vi i slutningen af august. Dvs. at opgaven var nærmest umulig fra starten. For at overholde reglerne har vi indberettet de pr. 1. oktober 2014 indsamlede beløb – og skal nu inden udgangen af året have samlet de resterende – ca. 80 manglende støttebidrag.

Derfor har vi slået en crowd-funding op i hver af de 5 regioner i Danmark, med målet at indsamle mindst 16 støttebidrag af mindst 200 kr. – men gerne mere.

Målet er altså min. 3200 kr. i hver region i Danmark.
Alle beløb er fradragsberettigede op til 14.800 kr.: Ifølge Ligningslovens §8A kan alle støttebeløb op til 14.800 kr./år trækkes fra i skat. Du kan derfor få fradrag for støttebeløbet. Derfor vil den reelle udgift for dig ligge noget lavere end de 200 kr. For at få fradrag for dit gavebeløb skal Øko-net have dit CPR-nummer. Du kan sende det i mail til Øko-net: eco-net@eco-net.dk – eller ringe på tlf. 6224 4324 anytime!

Det er du med til at støtte:
Hvis du støtter os og denne kampagne, så hjælper du med at holde den internationale FN-proces for Uddannelse for Bæredygtig (UBU) Udvikling levende i Danmark – bl.a. afholder Øko-net den danske status-konference for FN-tiåret for UBU fredag d. 23. januar 2015 på Christiansborg.

Desuden relancere vi i øjeblikket Danmarks største portal og guide for det grønne Danmark – den hedder Grønt Overblik, for det er det den giver. Vi skaber netværk og overblik for at støtte civilsamfundets deltagelse i en grøn omstilling af Danmark.

Og er du interesseret i at være med? Så søger vi i øjeblikket lokale grønne ankerpersoner, én i hver af de 98 danske kommuner!!! Dette fortæller vi gerne meget mere om, hvis du kontakter Øko-net sekretariat på den økologiske gård Økologi på Ærtevej, der ligger i Svendborg, tæt ved de frie skoler i Ollerup og den smukke sydfynske natur og selve Svendborg, der er en meget aktiv by på flere fronter – vi fanges på mail: eco-net@eco-net.dk og telefon: 6224 4324.

Bliv samtidig medlem af Øko-net

ØKO-NET ER MIDT I EN SPÆNDENDE UDVIKLING, BL.A. MED EN LANDSDÆKKENDE KAMPAGNE FOR AT SKABE ET GRØNNE OVERBLIK OVER GRØNNE INITIATIVER I DANMARK – ET PROJEKT DER ER STØTTET AF KULTURMINISTERIETS TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING.


SAMTIDIG HAR VI FOKUS PÅ AT SKAFFE FLERE MEDLEMMER I HELE 2015. DETTE PROJEKT LANCERES I STARTEN 2015. MEN HER OG NU, TILBYDER VI TIL ALLE, DER GIVER ET GAVE-STØTTEBIDRAG PÅ MIN. 300 KR., HER PÅ CROWD-OPSLAGET, OGSÅ FÅR ET MEDLEMSKAB AF ØKO-NET, GÆLDENDE FOR 2015, OG SOM MEDLEMSGAVE AT FÅ, CD’EN FRA KLIMATOPMØDET I 2009 – KLIMAALARM – KLIMAKRISE NEJ TAK! – WWW.KLIMAALARM.DK


For 2015 gælder følgende for at blive medlem af Øko-net:
* Medlemskontingent i 2015 koster 250 kr.
* Der er rabat til studerende, arbejdsløse og pensionister som koster 175 kr. i 2015.

Vil du kun være medlem:
Så kan du blive medlem af Øko-net ved at ringe til os på tlf. 62 24 43 24 eller ved at sende en e-mail på: eco-net@eco-net.dk

Dit medlemskab kan indbetales på:
Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494
(Øko-nets konto i Merkur).

ER DU ALLEREDE MEDLEM?


Og vil give et årligt støttebidrag i tillæg, så vil det være en stor hjælp hvis vi kan opkræve støttebidraget sammen med dit årlige medlemskab. Hvis du ønsker at hjælpe os med dette, så beder vi dig om at sende os en mail ( eco-net@eco-net.dk ) med følgende:

- Dit fulde navn
- Adresse
- Støttebidragets beløb
- Dit CPR.nr. (såfremt du ønsker fradrag). Kan også meddeles pr. telefon 6224 4324.

Så vil vi opkræve kontingent og støttebeløb, for 2014 – samlet i forbindelse med næste medlemsopkrævning for 2015.
Partnerskaber