Marco Brodde

Marco Brodde

@7953372316 · medlem siden 12. oktober, 2020

Naturvejleder ved Fanø Kommune, billedkunster og skribent.

Medlem af Nationalpark Vadehavets bestyrelse og dansk NGO-rådgiver i The Wadden Sea Board under Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Associate member i britiske The Society of Wildlifeartists og gruppen Danske Kunstnere for Natur og Miljø.


Partnerskaber