"TilStedet". Ny bog om fugle og natur i Vadehavet

40.600,00 kr. 162.40% af 25.000,00 kr.

54

crowdfunders
udløbet
Marco Brodde @7953372316

medlem siden 12. oktober, 2020

Om projektet

TilStedet....er en selvopfunden titel til min nye bog med tegninger, malerier og grafik fra naturen. Den er en hyldest til de steder i
Vadehavet, hvor jeg holder mest af at tegne og male naturen, landskabet og dets
fugleliv. Der er også afstikkere til steder med rig natur på Island, i Spanien
og i Polen. Den kryptiske titel dækker samtidig over den indre
følelse af intens tilstedeværelse, man kan opnå, når man forsøger at fastholde
en oplevelse og en stemning på papiret,
on
location....d
et er lige nu, lige her!


Over 116 sider og gennem næsten lige så
mange værker i akvarel, tusch, kul og grafik er det mit håb, at stedernes ånd
og mine fortolkninger af oplevelserne i naturen vil give inspiration og vække
en kærlighed til de mange fantastiske fænomener, der udspiller sig i de unikke
landskaber, som tilhører os alle, og som vi har ansvaret for.


TilStedet bliver min tredje bog i eget navn. Tidligere har
jeg udgivet Horisontlinjer (Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2015) og Moment (2019),
der begge, ved siden af kunsten, formidler emner som fugletræk og Vadehavets
særlige økologi. Den nye bog indeholder også gode historier om naturen, arterne
og menneskets brug af de forskellige landskaber. Men jeg vil med bogen også
fortælle om mine personlige overvejelser bag arbejdet med motiverne. Hvor jeg
tidligere udelukkende anvendte akvarel og en blyant til at gengive
virkeligheden i en naturalistisk og præcis streg, har jeg i dag en stor taske
med alskens redskaber med og går ofte langt mere ekspressivt til værks, hvis
stedet og oplevelsen bedst lader sig fortolke på den måde. TilStedet vil derfor
blive en blanding af en naturhistorisk og personlig kunstnerisk rejseberetning
og således afspejle mit daglige virke, hvor jeg er Natur- og Kulturvejleder ved
Fanø Kommune og i al den øvrige tid lader billedkunsten fylde.


Jeg er medlem af den britiske kunstnergruppe ”The Society of
Wildlife Artists” og af ”Danske Kunstnere for Naur og Miljø”.

Partnerskaber