Biavl for Bæredygtighed i Afrika

31.049,00 kr. 103.50% af 30.000,00 kr.

25

crowdfunders
udløbet
maasaihonning @maasaihonning

medlem siden 25. maj, 2014

Om projektet

På trods af at mennesker og dyr og har levet fredeligt side om side i tusindvis af  år i Masai Mara i Kenya, er denne balance meget sårbar lige nu. Vi tror på, at noget så simpelt som biavl kan bidrage til at rette op på denne balance. 

Masai Mara er et af verdens smukkeste og mest rige naturreservater i verden. Her har de vilde dyr og det oprindelige Maasaifolk levet side om side i mange tusinde år.

Maasaifolket er traditionelt pastoralister. Det betyder, at de lever af at hyrde deres kvæg på savannen. Det er der stadig mange der gør, men det bliver sværere og sværere at opretholde en ordenlige levestandard på denne måde. Mindre adgang til græsningsarealer gør, at større flokke kvæg ikke kan overleve, og derfor også udpiner jorden. Derfor søger mange folk alternative eller supplerende indkomstkilder.

Mange får en mindre indkomst fra at leje deres jord ud til turisme eller finder arbejde i en af de mange turist camps. Det kan dog være en usikker indkomstkilde i det lange løb.

Andre begynder at dyrke jorden eller sælger deres jord til kommercielt landbrug. Omlægning til landbrug er i høj grad et problem for området, da det virkelig forringer vilkårene for de vilde dyr, som langsomt er begyndt at forsvinde. Dertil er fældning af træerne også et stort problem, da det estimeres at omkring 80 % af træerne i området allerede er forsvundet.

Vi tror på, at en simpel ting som biavl kan være med til at løse nogle af alle disse problemer.

Traditionelt høstes der honning fra vilde bier i området. Men det bliver ikke gjort særligt bæredygtigt. Staderne ødelægges og bierne flygter. Derfor kan man ikke komme tilbage til den samme stade igen.

Ved at bygge stader og indsamle vilde bier, kan der skabes en sikker og vedvarende indkomstkilde. At holde bier kræver ikke nogle særlig store investeringer, hverken økonomisk eller teknologisk. Men det kræver viden om, hvordan det gøres. Bialv vil især være et oplagt projekt for kvinderne, og vil hjælpe til at styrke dem og samtidig skabe en bæredygtig indkomstkilde for hustanden.

Udover honning har biavl mange andre fordele. Voksen kan smeltes og laves til lys, som kan sælges eller bruges af hustanden. Bier er meget glade for solsikker, som er nemme at plante, er meget hårdføre over for næringsfattige jorde samt tørke og vokser hurtigt. Frøene kan koldpresses for olien, og derefter bruges resterne til foder til dyrene. De lokale har også problemer med vilde dyr der angriber både mennesker, kvæg og afgrøder. Men dyrene er bange for bierne, og de kan derfor bruges til at holde vilde dyr på afstand. Dertil har vi et håb om, at biavl vil hjælpe de lokale til at se en værdi i at plante nye træer i Masai Mara, hvilket både fremmer økosystemet men også pollenindsamling af bier.

Biavl har tydeligvis rigtig mange fordele, og er samtidigt bæredygtigt og tærer ikke på naturens ressourcer. På den både vil projektet kunne bidrage til, at mennesker og dyr også i fremtiden vil kunne leve fredeligt side om side.

Hvem er vi? 
Vi er to specialestuderende fra Aarhus Universitet. Katrine Lemming, som studerer Biologi ved institut for BioScience, og Sara O’Keefe, som studerer Miljø- og Konfliktanalyse, som er en tværfarlig uddannelse, der forsøger at få forståelse for sociale og miljømæssige konflikter globalt. Med hver vores baggrund ønsker vi at lave et tværfagligt projekt, der griber de udfordringer an, som Maasaifolket står over for biologisk såvel som antropologisk.

Projektet er et samarbejde med Ree Park, og den camp de har i Masai Mara, Karen Blixen Camp. Desværre har Ree Park ikke mulighed for at støtte projektet økonomisk, men de vil hjælpe os med viden og netværk.

Vi forventer at rejse til Kenya i Juli 2014 og bliver der 3-4 måneder. Det er af stor vigtighed for os, at projektet er bæredygtigt, og kan fortsætte efter vi forlader Kenya.

Alle penge der indsamles vil gå direkte til projektet og komme de lokale Maasaifolk til gode.

Vi håber meget, at du vil støtte vores projekt.
Følg med i vores projekt!
Minimumsbeløb 50,00 Med dette beløb gør du det muligt for os at afholde en workshop på 1-2 dage for 1-4 kvinder med frokost. Du vil modtage en personlig tak for din donation samt vores nyhedsbreve med løbende opdateringer fra projektet ved oplysning af navn og e-mail.
Flotte billeder fra Masai Mara
Minimumsbeløb 200,00 For dette beløb har vi mulighed for at afholde 3 workshopdage inklusiv frokost til 4 til 10 kvinder. Du vil modtage en personlig tak for din donation, et brev med 5 flotte billeder i god kvalitet fra Masai Mara. Oplyser du din mail, vil vi sende vores nyhedsbrev med løbende opdateringer fra vores projekt.
Få et smukt Maasai armbånd
Minimumsbeløb 500,00 For dette beløb har vi mulighed for at købe beklædningssæt (bidragt og røgpuster) til 1 til 2 kvinder. Du vil modtage en personlig tak for din donation, og et af de meget smukke Maasai armbånd, som vil være lavet af kvinderne i Maasai Mara. Hvis du oplyser din mail, vil vi sende dig vores nyhedsbrev med løbende opdateringer fra vores projekt.
Få flot kop og en tur på savannen i Ree Park!
Minimumsbeløb 1.000,00 Du er med til at holde projektet kørende for flere kvinder over en længere periode. Vi sender dig nyhedsbreve ved oplyst navn og e-mail, og du modtager et flot krus med projektets logo. Dertil sender vi dig en gratis billet til Ree Park, hvor du har mulighed en safaritur på savannen, hvor du kan opleve nogle af Masai Mara’s vilde dyr. Læs mere på www.reepark.dk.
Partnerskaber