Mere Arnager//liv på land og vand

95.299,00 kr. 381.20% af 25.000,00 kr.

95

crowdfunders
udløbet
Arnager Bådehavn @2296119566

medlem siden 22. november, 2016

Om projektet

Vi kan ikke gå på vandet. Derfor søger vi støtte til en ny træbro magen til den originale fra 1886, som blev gennemrenoveret  i 1920. Træbroen i Arnager er udført i egetræ uden brug af stål og beton, og for at bevare denne smukke konstruktion skal en ny bro udføres i azobetræ – en træsort med stor skønhed og lang holdbarhed. Den er løbende blevet vedligeholdt, men trænger nu til at blive fornyet. Broen er Nordeuropas længste træbro over havvand og er i sin konstruktion af træ et fint og meget bevaringsværdigt bygningsværk. De fleste turister på Bornholm skal en tur til Arnager for at se den ikoniske bro, som er kernen i Arnagers identitet. Især i sommerhalvåret er der en livlig trafik på broen af folk, der lige skal runde ø-havnen på deres gåtur.

Broen er Nordeuropas længste træbro over havvand, og den er absolut bevaringsværdig. Vi har på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn på 500.000 kroner fra Sparekassen Bornholms Fond og  500.000 fra Brdr. E., S. og A. Larsens legat.

Se video med formanden for Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen

Arnager Bådehavn vil være bygherre og hovedansvarlig for efterfølgende drift af havnen. Medlemmerne her har en lang tradition for at deltage i vedligehold af såvel træbro som ø-havn. Traditionelt sker det to gange om året, men de samme folk vil også deltage som frivillige i bygning af træbro og forbedring af ø-havn i det omfang, det er forsvarligt. Selv om der ikke længere er erhvervsaktive fiskere i Arnager, fiskes der stadig fra havnen. Det er en særlig livsform for indbyggere i et fiskerleje, som udover selvforsyning af fisk på middagsbordet, har en uvurderlig betydning for bådejernes livskvalitet.

Projektet er en udløber af nogle spændende ide-udviklingsmøder med deltagelse af Arnager Bådehavn, Arnager Borgerforening, ildsjæle og andre interesserede. En udviklingsplan for Arnager blev udviklet i efteråret 2013 i tæt samarbejde med Steenbergs tegnestue og REKOMMANDERET, og her tog vi afsæt i først at beskrive og siden at manifestere og udvikle Arnagers stærke karaktertræk – fællesskabet. Udviklingsplanen kan ses på www.merearnager.dk, men i første ombæring går bi efter en ny bro. Den er forudsætningen for at resten af planen kan realiseres.

Målgruppen vil være indbyggere og feriegæster i Arnager samt turister med særlig interesse for out door-aktiviteter. Desuden henvender vi os til folk med særlige interesser inden for geologi, vandring, naturen og kystnære oplevelser i almindelighed.

Skulle det mod forventning ikke lykkes at skaffe fuld finansiering til en ny bro, vil pengene blive brugt på opgradering af havnen. Vi har visioner om udspringstårn eller -vippe og en bedre trappe til at gå op og ned i vandet. Et samlingssted med bord/bænk, hvor vi kan grille og mødes over en kop kaffe eller et glas vin, står også på drømmelisten sammen med en brændefyret sauna. I stedet for navnet på et brobræt, vil vi udfærdige en tydelig liste med bidragydere.

Sagt om projektet - opbakning fra Bornholm.Med projektet ”Mere Arnager //liv på land og vand” er havnebestyrelsen for Arnager Havn gået foran for at udvikle og fremtidssikre fiskerlejet Arnager, der er inde i en positiv udvikling med tilflytning af børnefamilier og et øget engagement blandt eksisterende beboere og brugere. Det er et visionært projekt, der handler om at give Arnager et kvalitativt løft… med udgangspunkt i de allerede eksisterende kvaliteter og i de potentialer, der relaterer sig til kysten, hvor man kan gå på opdagelse i Bornholms historie. Derudover er det også et projekt, der er udviklet i en proces, hvor der gennem aktiv deltagelse er skabt opbakning og ejerskab blandt Arnagers beboere.Derved er det et projekt, der bygger videre på det arbejde og den vision, der handler om at tilbyde borgere og turister ”Mere Bornholm”, hvorfor det har vores fulde opbakning og støtte”.

/ Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms Regionskommune

-----------------------

”Arnager hører med til et af de steder, en bornholmerturist skal besøge, fordi vi her har den helt unikke træbro, som er Nordeuropas længste over havvand og en af kun to ø-havne på klippeøen. Bornholms nyeste satsning er outdoor turisme, og projekt ”Mere Arnager//liv på land og vand” kan sikre Arnagers mulighed for at indgå i vores vision om "Bornholm som Danmarks nationale outdoor center". Her kan fiskerlejet markere sig som et maritimt centrum for bl. a. kajakroere, lystfiskere og -sejlere, udspringere med flere. Projektet har derfor fuld opbakning fra Destination Bornholm.

/ Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm

----------------------

”Vi er glade for, at forslaget ligger i tråd med den strategi, som vi har udviklet for de bornholmske havne efter de seneste år. En strategi, der handler om at supplere de nuværende brugere af havnene med flere lokale både, sejlende turister, fritidsfiskere samt også en øget rekreativ brug af havnen. Bornholm har attraktive havne langs den vestlige, nordlige og østlige kyst. Langs sydkysten er Arnager Havn den eneste havn, der har dybgang til gæstebåde, og derfor vil det give Bornholm som samlet mål for en sejlerferie, et stort løft, når projektet bliver en realitet.

Bornholm har hvert år 18.000 gæstebåde, der tager en overnatning i havnene, og med dette projekt og med et mere levende Arnager, vil Arnager fremover kunne tiltrække flere af disse både – ligesom det vil bidrage til den samlede oplevelse af de attraktive bornholmske havne. Projektet har derfor vores fulde opbakning”.

/ Jakob Jensen, havnekoordinator, Bornholms Regionskommune
Partnerskaber