Ny helårsbadebro i Krovigen

200,00 kr. 0.07% af 268.625,00 kr.

1

crowdfunders
udløbet

Om projektet

Rødvig Badelaug har med etableringen af saunaen i krovigen fået skabt et aktivt og levende badefællesskab for mange lokale og også for områdets mange besøgende. Den nuværende sommerbadebro trænger til en udskiftning efter mere end 15 års drift og badelauget ønsker at etablere en permanent helårsbro. Samtidig ønsker foreningen at etablere en boardwalk liggende på stranden, så tilgængeligheden over stenstranden til badebroen bliver bedre.

Rødvig Badelaug blev stiftet 2.4 2018 og har til formål ”at
tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Rødvig Havn/strand”. Foreningen har i dag ca. 200 betalende medlemmer. Foreningen har siden starten haft 2 mål: etablering af en
sauna og opsætning af en permanent badebro. D. 1. oktober 2022 åbnede saunaen, som er placeret på stranden ved Krohaven. Benyttelse af saunaen er gratis for foreningens
medlemmer, men alle er velkomne til at benytte den mod betaling. Saunaen bliver
flittigt brugt og der er blevet skabt et givende vinterbadefællesskab for mange.

Stevns Kommune og Verdensarv Stevns har i fællesskab udarbejdet ”Udviklingsplan Destination Stevns Klint”. Af planen fremgår det bl.a., at Stevns Kommune ønsker at udviklingen langs klinten skal ske på en
robust og bæredygtig måde med udgangspunkt i FN`s verdensmål” og planen lægger op til, at borgere, ildsjæle, foreninger og turismeaktører arbejder sammen om at skabe gode vilkår for både borgere og besøgende. Specifikt for Rødvig nævnes bl.a. fokus på ”forbedring af servicefaciliteter til eksempelvis vandsportscenter mm.”

En permanent bro og boardwalk vil således bidrage til den ønskede udvikling.

Den nuværende ”sommer-badebro”, der efterhånden er ret nedslidt, bIev etableret i 2008 på foranledning af Stevns Turistbureau og viste sig hurtigt at blive et populært samlingssted. Siden broen blev sat op, er det
tydeligt, at mange flere mennesker bruger stranden og krohaven som opholdssted.

Vinterbadere, som der bliver flere og flere af, har trange kår i Rødvig. Enten benyttes stranden vest for havnen, som er en meget lavvandet sandstrand eller krostranden, som er en stenstrand, som er svær at gå
på, specielt om vinteren.

En ny, permanent bro og boardwalk

-         vil blive et tilbud til alle, som benytter havet og stranden til
friluftsaktiviteter og

-         vil bidrage til at forbedre faciliteterne generelt for beboere, sejlere og andre
besøgende i Rødvig 

-         vil give bedre faciliteter for badende og besøgende i krohaven om sommeren

-         vil give vinterbadere bedre mulighed for at komme i vandet og samtidig understøtte
brugen af saunaen

-         vil danne ramme om nye fællesskaber

-         vil blive et sted, hvor man ”bare kan være”

-         vil blive indrettet, så den også øger tilgængeligheden til vandet for kajakroere og
folk på paddleboard

Rødvig Badelaug samarbejder med Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Rødvig Borgerforening og turistaktører i området om realisering af projektet.

Flexible funding

Flexible funding er en funding måde man bruger, når projektet endelige gennemførelse ikke er afhængig af at man opnår 100 % funding, eller mere. Så pengene udbetales til projektindehaveren, selvom målet ikke nås.

Læs mere om flexible funding her

Partnerskaber