Hjælp os til Nordisk Sangsymposium

0,00 kr. 0.00% af 10.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Storbyen Synger @storbyensynger

medlem siden 10. maj, 2023

Om projektet

Vi vil så gerne til Oslo - vil I hjælpe os?

Storbyen Synger er en lille kulturinstitution i Hovedstaden, som arbejder med sang og samfund. Vi ønsker, at sang bliver en mere integreret del af børn, unge, ældre, sårbare og helt almindelige voksnes hverdag, fordi sang i al sin enkelhed har en eneståede evne til at skabe fælleskaber og modvirke den mentale mistrivsel  som er en folkesygdom i dag. 
Særligt er vi meget optagede af SUNDHEDSSANG, som er et nyere område, hvor man bruger sangaktiviteter til at skabe både trivsel og lidt træning for blandt andet demente, Parkinsonpatienter, psykisk sårbare, afasiramte mm., fordi man har fundet ud af at disse grupper kan meget mere når de synger.

Vi bearbejder kommuner, søger fonde mv for at rejse penge til vores sangprojekter, men har ingen driftstilskud. Læs mere om vores arbejde på www.storbyensynger.dk

Den 20.-22 september er der Nordisk Sangsymposium i Oslo og emnet er netop Sundhedssang. Vi vil utrolig gerne med - men mangler finansiering af både tranport og ophold. 

Derfor sender vi nu hatten rundt for at høre, om der er nogen der kunne have lyst til at smide en skilling i og hjælpe os med at realisere drømmen om en tur til Oslo. Vi skal bruge 10.000 kr i alt, men alle beløb vil være en stor hjælp.

Til gengæld kan vi tilbyde et logo eller navn på vores website og på dette års omslag på vores de fællessangs-sangbøger, som vi deler rundt til vores publikum og gæster ved arrangementer.

Flexible funding

Flexible funding er en funding måde man bruger, når projektet endelige gennemførelse ikke er afhængig af at man opnår 100 % funding, eller mere. Så pengene udbetales til projektindehaveren, selvom målet ikke nås.

Læs mere om flexible funding her

Partnerskaber