Brandalarm integreret i gruppetavle

1.100,00 kr. 0.07% af 1.500.000,00 kr.

2

crowdfunders
udløbet
Keld Gade Andersen @keldgadeandersen

medlem siden 22. maj, 2011

Om projektet

Patentanmeldt brandalarmeringssystem
Jeg har patent på et brandalarmeringssystem og arbejder i øjeblikket på at fremstille en prototype med udviklingsstøtte fra EnergiFyn. Alarmeringssystemet er en enkelt og sikker metode til at brandsikre alle boliger såvel som industribygninger i ind- og udland.
Mit formål med at søge kapital igennem booomerang er, at kunne finansiere min del af opstartskapitalen til fremstilling af et salgbart produkt.
Jeg har på nuværende tidspunkt én investor, der viser stor interesse for at understøtte projektet, mod at jeg, som iværksætter af ideen, ligeledes indskyder startkapital.

Beskrivelse af det patentanmeldte brandalarmeringssystem:
Brandmeldersystemets funktioner er, at hovedalarmen er integreret i strømtavlen og derfor altid har permanent strømforsyning samt overvågning af varmeudvikling.
Desuden vil man kunne udvide brandalarmsystemet ved, at hovedalarmen én gang i døgnet kommunikerer med eksterne alarmer rundt om i boligen, som eventuelt kan nøjes med strømforsyning fra et batteri. Hvis batteriniveauet i de eksterne brandalarmer bliver for lavt, vil man modtage en mail/sms-besked indtil batteriet er udskiftet. Derved undgår man med stor sandsynlighed, at beboeren glemmer at udskiftet batterier i de eksterne brandalarmer.
Hvis strømmen svigter og det bliver mørkt, bliver der tændt lys fra lysdioder i bunden af alarmen, så området, hvor sikringerne sidder, bliver oplyst. Samtidig tændes der lys fra dioder i de eksterne brandalarmer.
Med dette system vil man kunne undgå en del blinde/falske alarmer (der er ca. 16 blinde alarmer om dagen i Danmark) ved, at den første alarm aktiveres ved røgudvikling og derved kun bliver udløst internt i boligen. Første prioritet må være at advare beboerne i bygningen.
Hvis der derefter er temperaturstigninger i selve boligen/rummet og denne stigning har overskredet en fastlagt temperatur på xx antal grader, kan alarmen sendes trådløst ud af huset til mail eller et antal mobiltelefoner. Med denne funktion er det muligt at følge, hvor hurtig temperaturstigningen udvikler sig i boligen. Dette kan følges på en computerskærm eller på en mobiltelefon.
Hvis man ønsker at opgrader systemet med andre funktioner, er det en fordel, at alarmen nemt kan demonteres fra el-tavlens forside, da lægmand selv kan udskifte modulet uden at komme i berøring med stærkstrøm.

I nogle bygninger er der så højt til loftet, at en persons normale rækkevidde ikke er tilstrækkelig til at nå op, så han/hun kan demontere en røgalarm, som er monteret i et beslag fastgjort i loftet. F.eks i stalde, skoler eller plejehjem, hvor det i mange tilfælde er nødvendigt og besværligt, at skulle bære rundt på en stige for at kunne nå op.

Med nedenstående værktøj og lidt ændringer på røgalarmens design kan der fremstilles et værktøj, så man kan demontere røgalarmen, selv om man står på gulvet og der måske er 5 meters forskel fra gulvet til loftet.

I de rum hvor det er højt til loftet eller hvor der kan stå ting på gulvet, som først skal flyttes, før man kan komme til, kunne man ønske sig at funktionstiden på batterierne har en længere levetid. (f.eks. tre stk 9 volts batterier eller 6 stk 1,5 volt).

Andre funktioner kan være:
Udarbejdelse af en energirapport da de eksterne alarmer registrerer både temperatur og røgudvikling. Derved kan temperaturmålingerne gemmes i hovedalarmen eller sendes til en computer og ud fra disse data, kan man sammenligne indetemperaturen med udetemperaturen og derved udregne energitabet i forhold til energiforbruget.

Afrunding
Hvis det bliver økonomisk muligt at fremstille, producere og markedsføre dette brandalarmeringssystem, er sandsynligheden for at skabe en bæredygtig virksomhed stor, da det både i Norge og Sverige er et lovkrav at have installeret brandalarmer i private boliger. Desuden bliver det et lovkrav med brandalarmer i Frankrig fra år 2015.
Den danske regering barsler ligeledes med påbud om alarmeringssystemer i private hjem.

Den færdigudviklede brandalarm, har et andet design i forhold til brandalarmen vist i videoklippet.

Donationer vil hovedsaglig blive anvendt til følgende:

Indkøb af komponenter og udvikling af print til hovedalarm samt eksterne alarmer.
Fremstilling af støbeværktøjer.
Indpakning til produktet.
Fremstilling af hjemmeside.
Markedsføring.
Partnerskaber