Body of Iceland

200,00 kr. 0.80% af 25.000,00 kr.

1

crowdfunders
udløbet
PlotEmbodied @plotembodied

medlem siden 26. maj, 2011

Om projektet

Fem kvinder drager til Islands storslåede natur for at skabe et filmisk værk om fysikalitet, rå natur, skønhed, dans og eventyrlige stemninger. Vi vil vække kreativiteten gennem bevægelse, og gå i et med klipper og geysere.

Vi er drevet af den oplevelse, at vores krop og sind konstant reagerer på omgivelserne. Når vi møder stilhed, larm, varme og kulde, natur og storby, påvirkes vi helt ind i cellerne og vores fysikalitet former sig. Omvendt kan vi som mennesker agere i de omgivelser, vi befinder os i, og reagere med egne intentioner og fysisk kraft; vi kan skabe omkring os. Vores relation med omverden er en konstant vekselvirkning mellem indtryk og udtryk.

Når vi til juli pakker vores fire danse-kroppe og en dansende kamerakvinde ned i rygsækken, er det for at forlade vores vante rammer og udfordre os selv med det mål at skabe en film, der kan vise andre mennesker én blandt mange PLOTs som ligger skjult, latent i kroppen. Gennem bevægelse vågner kreativiteten!!

------------------------------

Body of Iceland

Five women travel to the extraordinary Icelandic nature to create a film about physicality, strong nature, beauty, dance and fairy atmospheres. We want to awaken creativity through movement and become one with cliffs and geysers.

We are driven by the experience, that our minds and bodies constantly react to the surroundings. When meeting silence, noise, heat and cold, nature and city, we are affected deeply into our cells. Our surroundings shape our physicality. On the contrary, we can act in our surroundings and implement own intentions and physical power; we can create around us. Our relation with the surroundings is a constant flow between input and expression.

This summer four dance bodies and a dancing camera woman will leave their normal settings and challenge all habits with the aim to make a film, that can show other people one of many PLOTs, hidden latently in the body: Movement awakens creativity!
Partnerskaber