TV Fra en Anden Planet

60.000,00 kr. 100.00% af 60.000,00 kr.

14

crowdfunders
udløbet
martinspangolsen @martinspangolsen

medlem siden 24. august, 2012

Om projektet

Baggrund:
'TV fra en anden planet' er kort fortalt et forsøg på at adressere alle verdens kriser i ét program - ca. 16 afsnits studieoptagelser sendt hver uge ind til 21/12-2012. Herefter er det planen at gøre programmerne internationale og lade indhold og interviews foregå på engelsk.
Formen er satirisk, samfundskritisk og fremtidsforskende – public service 2.0. Et opråb om kvalitet, oplysning og aktiv stillingtagen - iblandet en god del humor.

En lille detalje er, at studieværten er fra en anden planet. Det gør det jo en del lettere at overskue verdens tilstand, selvom han desværre ikke selv må løse kriserne, kun oplyse og anspore jordboerne – som et led i deres modningsproces.

Indhold:
Vi spiller på, at alle verdens kriser skal være under kontrol inden det store paradigmeskift, 21/12 - 2012, som beskrives i Mayaindianernes kalender.
Hver uge interviewes en ekspert inden for et område, der er i krise – det kan være landbrug, journalistik, demokrati, musik, uddannelse, landbrugsjord, biodiversitet, vand, sikkerhed, energi, global opvarmning, osv. Disse interviews er allerede optaget (i 2011) og venter bare på at blive redigeret.

Form:
Vi sigter efter en slags ’oplyst infotainment’, som stiller skarpt på tiden presserende kriser og anviser løsningsmodeller, men samtidig gør det med et smil. Egentlig genopliver vi de gamle public service-dyder om kvalitet og oplysning.
Med inspiration fra folk som Peter Joseph, Chris Martenson, Max Keiser, m.fl. tager vi fat på de underliggende strukturer, det monetære system, overforbrug, markedskræfter, reklamer, ressourcemangel, m.m. – alt det, man sjældent kan læse om i en avis.
Desuden får eksperterne lov at tale ud. Ca. 1,5 times interviews klippes ned til omkring 30 min., og eksperterne får lov at komme med vidtløftige visioner. Korte teasere som den vedlagte er med til at holde publikums nysgerrighed i kog.

Produktion:
Indtil videre har projektet bygget på frivillige kræfter, skoleelever fra Københavns Tekniske Skole samt vennetjenester, men det er ikke en bæredygtig form. Hvis ’TV Fra En Anden Planet’ skal løfte sig fra jorden og blive et reelt alternativ til mainstream-medierne, bliver der nødt til at være en form for økonomi at tage udgangspunkt i, så det bliver muligt f.eks. at få professionelle til at tage sig af teknikken.

Jeg håber derfor, at det vil være muligt at tale til den sult efter kvalitet og substans, som jeg fornemmer er derude et sted. Det ønske, vi alle nærer om at forstå verden helt til bunds. Og gerne med et smil.

.//. Celebrity-kultur (Chr. have) - TV Fra En Anden Planet - full version.//. Musik (Peter Bastian) - TV Fra en Anden Planet - full version

Partnerskaber