Workshops for Women in Recovery in Zanzibar

2.580,00 kr. 12.90% af 20.000,00 kr.

7

crowdfunders
udløbet
Stine Andersen @stineandersen2

medlem siden 14. maj, 2013

Om projektet

At blive stoffri er en lang og hård kamp som kræver en utrolig viljestyrke. Støtte fra ens omgivelser er derfor altafgørende. Rising Hopes projekt sætter fokus på en række modige zanzibarianske kvinder, som har kæmpet sig ud af et stofmisbrug, hvor prostitution og sygdomme florerer. At være tidligere misbruger medfører en daglig kamp mod abstinenser. Det er dog desværre ikke den eneste udfordring, kvinderne går i møde. Kvinderne er ofre for en vedvarende stigmatisering og bliver derfor ekskluderet af det lokale samfund, hvorfor der er ringe mulighed for at forsørge sig selv samt sine børn. Uden indtægtskilde, hjælp og støtte fra det lokale samfund står kvinderne over for en kæmpe udfordring hvilket fører til, at mange af kvinderne ikke ser anden mulighed for indtægt end at blive prostitueret og dermed ende ud i et nyt stofmisbrug.

Rising Hope ønsker at give de kvindelige eksmisbrugere en mulighed for at skabe en bæredygtig indtægtskilde, så de kan forsørge sig selv og deres børn og dermed vil kunne blive inkluderet i det zanzibarianske samfund.
Kvinderne er dygtige til at sy, sætte hår og lave negle. Workshops hvor kvinderne kan bruge disse, i forvejen approprierede færdigheder, synes derfor oplagt. Vi tror på, at disse workshops kan være med til at give kvinderne mulighed for at få en vedvarende indkomst, en velfungerende hverdag og forhåbentlig et liv uden stoffer.

Foreningen Rising Hope ønsker at rejse ned og implementere projektet selv. På denne måde kan vi sikre os, at pengene bliver brugt på kvinderne og det specifikke projekt. Projektet vil blive implementeret i sommeren 2013 og derudover vil vi sørge for, at der løbende bliver holdt øje med projektet, så formålet forbliver intakt. Dette vil ske med hjælp fra vores lokale samarbejdspartner, organisationen Tziva. De er selv bekendt med problemstillingen og ønsker at støtte op om vores projekt.

Rising Hope har til formål at støtte divergerede globale initiativer, som fremmer arbejdet med at udvikle grundlag for bedre levevilkår.

For english see below

Being drug-free is a long and tough battle that requires incredible willpower. Support from people around you is therefore crucial if you are to beat an addiction. Rising Hope focus on a number of brave women from Zanzibar who has fought their way out of a drug addiction where prostitution and diseases have been rampant. Being a former addict therefore provides a daily struggle against withdrawal symptoms and relapse.

Unfortunately this is not the only challenge the women are facing. The women are victims of a persistent stigma and are therefore excluded from the local communities. This in turn makes it hard, if not impossible, for the local women to provide for themselves and their children. Without any income, help or support from the local communities the women face huge challenges, which unfortunately, often leads back to prostitution and drug abuse.

Rising Hope wants to give these women a better opportunity to create a sustainable source of income so that they can become self-sufficient, which will not only provide the women and their children with a secure and drug free life but will also insure a greater foundation for inclusion into the local communities in Zanzibar.
The women in this region are familiar with cutting and styling hair, treatment of skin and nails and yet others have mastered the skill of sewing. We believe that implementing workshops, where the women get the opportunity to use their already acquired skills, will assure a permanent income as well as a higher quality of life, in a drug free environment, for the women and children.

The project will be implemented by the foundation itself so as to ensure that the money is spent on the intended purposes. The project will be implemented the summer of 2013, and will be followed closely by the foundation over the next couple of years. This will be done together with our local partner, the organization Tziva. They are also aware of the issue and want to support our project.

We are a newly established Danish association called <i>Rising Hope</i>. Our purpose with this project is to support local initiatives, which promote the work of developing the foundation for better living conditions. In this case Rising Hope will have a base in Sober House in Zanzibar and will mainly focus on supporting the local women.
Partnerskaber