Danser til New York

5.381,00 kr. 17.94% af 30.000,00 kr.

22

crowdfunders
udløbet
mariahochnowski @mariahochnowski

medlem siden 5. august, 2013

Om projektet

Danish Version:

Jeg er så heldig at jeg er blevet optaget på Limon skolen i New York, der er et unikt Professional Studies Program for dansere (beg. 16. Sep.-Maj '14). Programmet varer 9 mdr og man specialiserer sig i Jose Limons danseteknik og repertoire. Dette er et kæmpe privilegie, der giver mulighed for virkelig at gå i dybden med én af dansehistoriens stærkeste profiler. Se og læs mere om Jose Limon og uddannelsen her:
Webside: www.limon.org
Video: http://vimeo.com/69493982

Baggrund

Da jeg var lille arbejdede min mor på sygehuset og jeg elskede når jeg fik lov at tage med. Jeg medbragte altid min lille lyserøde tutu og tilbragte hele dagen med at underholde og performe for de ældre i opholdsstuen. Allerede dengang drømte jeg om at danse i New York.

Desværre var der ingen Ballet i Hjørring og jeg måtte starte ud med Standard/Latin hos KP Dans, hvor jeg dansede i 12 år. Meget er sket siden og jeg har nu gennemført to 1-årige uddannelser på henholdsvis Dansestudiet.dk i Århus og Sceneindgangen i København. Derudover fik jeg i 2012 et 2-term Scholarship til Evolve Dance Australia i Sydney. I dag bor jeg i London, hvor jeg pt. knokler for at at tjene penge og  forberede mig til NY.

Da jeg er lidt ændre end de fleste der studerer dans (26 år) har jeg valgt self-study, da jeg ikke rigtig har følt at de forskellige 3-årige danseuddannelser lige passede til mig. Dette har både være fantastisk, især fordi jeg kan specialisere mig inden for de stilarter jeg vil, men også super hårdt og nogle gange skræmmende, der er ingen der står til at gribe dig når du falder, og det gør du, igen og igen. Viljen skal være af stål og økonomisk støtte har jeg kunne kigge langt efter . Jeg har finansieret alt indtil nu. Jeg har knoklet bagedelen ud af bukserne i bl.a. Netto op til 30 timer om ugen ved siden af fuldtids studierne (mens jeg drømmer om SU). Desværre er deltidsarbejde ikke en mulighed i New York, da Visum regler gør at jeg ikke må arbejde i USA. Og værre er, at for jeg overhovedet kan få mit fulde 9mdr. visum jeg skal bruge, skal jeg kunne bevise at jeg har ca $ 1334 til rådighed hver måned til leveomkostninger.

Budget

Programmet koster ca. 119.000 kr. (Skole udgift: $7780, Leve udgifter, fastsat beløb af US government: $11997), heraf har jeg allerede godt 40.000 kr, men mangler stadig omkring 80.000 kr. De 30.000 kr jeg søger om her, er så jeg kan søge om mit fulde 9 mdr. visum, som skal søges senest 28.Oktober. Bliver nødt til at rejse over på et 3 mdr turist visum til at starte med, hvilket selvfølgelig IKKE er holdbart i længden når jeg er derovre at studere.

Hvad støtter du?

Selvfølgelig støtter du min umiddelbare drøm om at komme til New York og danse, men bag min barndoms drøm ligger også en masse ideer og projekter jeg vil arbejde på i fremtiden. Da jeg har studeret mange steder i verden har jeg, som færdig danser uendeligt mange kontakter at drive gavn af. Jeg har i fremtiden ideer om projekter på tværs af  kulturer og kunstarter. Jeg håber en dag at kunne være med til at inspirere, forbedre og udvikle moderne dans i Danmark.

Hvad får du igen?
Udover min evige taknemmelighed :) ? Limon skolen holder hver lørdag sommeren lang dansetimer i Bryant Park i NY for alle aldre og når jeg næste sommer er færdig med uddannelsen, kommer jeg til Danmark på en 2 ugers turne hvor jeg indbyder alle der har støttet mig til dansetimer i parkerne rundt om i landet. Her får du muligheden for at prøve kræfter med moderne dans (eller være publikum), høre et lille foredrag om Limon og stille spørgsmål m.m. På workshoppen bliver du præsenteret for en række af de principper der arbejdes med i Limon teknikken. Den vil bestå af en lang opvarmining der bliver et mix imellem limon teknik og yoga baserede øvelser, hvor vi derefter vil lege lidt med en koreografi. Workshoppen varer i alt ca. 2 timer og datoer vil blive fastlagt i November. Har man mulighed for at støtte med lidt mere, er der også mulighed for en signeret danseplakat og en video fra workshoppen taget af super talentfulde Duc. Tjek endelig hans hjemmeside ud her: www.ducmphung.co.uk

"Some men have thousands of reasons why they can not do what they want, when all they need is ONE reason why they can" (Martha Graham)

Jeg har så meget drive, så mange ideer og så meget jeg gerne vil dele med jer.

DIN støtte betyder ALT.  Af hjertet TAK!

/Maria Hochnowski

 

English version: 

I am fortunate enough to have been accepted into the Limon School in New York, which is a unique Professional Studies Program for dancers (started Sep. 16th - May '14) . The program lasts 9 months and I get

specialize in Jose Limons dance technique and repertoire. This is a huge privilege that offers the opportunity to really go in depth with one of dance history's strongest profiles. See and read more about Jose Limon and
training here:
Website: www.limon.org
Video: http://vimeo.com/69493982

Background
When I was a very young girl, my mother worked at the hospital and I loved when I occationally was able to visit her at work. I always brought my little pink tutu and spent the whole day performing for the elderly.
Already then, I dreamed of dancing in New York City.

Unfortunately there was no ballet classes in the small town where I grew up and my mum took me to ballrom classes instead. I ended up dancing ballroom for 12 years.

Much has happened since and I have now completed two 1 year diplomas, respectively Dansestudiet.dk in Aarhus and Sceneindgangen in Copenhagen.

Additionally, I spend a year in Australia where I was lucky enough to recieve at small 2-term Scholarship at Evolve Dance Australiai (Sydney).

I am a bit older than most people who study dance (26 years old) and didn't have my first ballet class until I was 21. Because of my age and maturity I had some trouble seeing myself in any of the 3 year programs and ended up choosing to do self-study.

This has been a great decision because I can specialize in the styles I want, dig deeper in areas I find particur interesting etc. but at the same time it has been extremely tough and sometimes scary. There is no one who stands behind you to catch you when you fall , and I fell and will fall, again and again. The self decipline it takes to stay in shape and take classes without a show or performance to look forward to.

Not to mention that I have had no financial aid, no government funding, I have funded myself until now.
I have worked hard, from early morning shifts to late evenings, worked almost every single weekend for the last 4 years.
Full-time studies and 30 hours on the side.

Unfortunately, part-time work is not an option in New York as visa rules perhibit me to work in the country.

However, the most impotant part. Is, that in order to recieve my full 9 month Student Visa, I have to prove that I have about $ 1,334 available each month to cover my living expenses ( and this is without my tuition fee).

Budget
The program costs about DKK 119,000 ( School cost: $ 7,780 , Living
expenses (amount is set by the U.S. government : $ 11,997 ), of
which I have already have 40,000 kr.

This means I am about 80.000 kr. short. The support I'm asking for in this project Is so that I am able to appy for my full Student Visa. Currently I'm here on a 3 month Tourist Visa, which only allows me to attend parts of the program because It prohibits me from taking full-time studies.

What do you support ?

Of course you support my immediate dream to dance in NY and finish my school.
But behind my childhood dream I have a lot of ideas and projects I want to work on in the future. I've had a very troubled childhood and I truly believe dancing is the only thing that has kept me sane throughout the years. Keeping my dream and ambitions alive, the believe that one day things will get better. I hope to one day make other troubled kids and teens believe in themselves and go against the steroetypes who tells you what you can and cannot do.
I have in the future ideas about projects across cultures and arts . I
hope one day to be able to inspire, improve and develop contemporary
dance, especially in Denmark and the UK (my two home contries), but hopefully I'd be invited to travel the world and inspire wherever I go.

What do you get in return for your support?

1-100 kr. The symbolic

Thank you so much for your support. Every little bit helps!

101-400 kr. The Image

Thank you for your great contribution. I really appreciate your support and as a thank you, I'll send you a 10x14 fine art print, captured by ducmphung.co.uk

Contribution greater than 401 kr. The package

From the bottom of my heart thank you so much for your amazing support. As a thank you, I'll send you a poster size fine art print captured by ducmphung.co.uk and you'll also recieve a little video with pictures and experiences from my time in New York and workshop footage ( from my upcoming workshops in Denmark august 2014).

"Some men have thousands of reasons why they can not do what they want, when all they need is one reason why they can " ( Martha Graham )
I have so much drive , so many ideas and so much I want to share with you.

YOUR support means EVERYTHING . From the bottom of my heart,  THANK YOU!

/Maria
Partnerskaber