Brainpickers - University/Industry Innovation Intermediary

0,00 kr. 0.00% af 250.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
AndersP @andersp

medlem siden 18. september, 2013

Om projektet

Hello World!

Hvert år bruger studerende ved verdens universiteter milliarder af timer på at undersøge nye emner, dygtiggøre sig og ofte udarbejde rapporter på denne baggrund.

Al den viden, om end ikke alt er nyskabende, ender som regel blot som del i et eksamensøjeblik og glemmes herefter – ofte fordi emnet ikke har været interessant nok eller den studerende ikke er blevet udfordret tilstrækkeligt, men altid fordi der ikke findes et system til at ”re-uptake” al denne viden.

Tænk hvis man kunne målrette alle disse milliarder af timer forbrugt på højere videregående uddannelser mod nogle af verdens største aktuelle problemer? Tænk hvis de studerende kunne mødes på tværs af landegrænser, og på tværs af discipliner, og gå sammen om en konkret problemstilling, der skaber værdi for en professionel virksomheder (eller anden organiation), som i sit arbejde forholder sig til problemstillinger, der falder under et af Brainpickers 5 overordnede emner.

De 5 Emner

Brainpickers vil hele tiden arbejde ud fra 5 emner, der er fastsat af et udvalg af eksperter og forskere, som til sammen giver et udsnit af  de vigtigste problemer vores verden står overfor. Under hver af disse emner vil studerende verden over kunne finde to ting: Viden og Problemstillinger.

Problemstillingerne stilles af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer der arbejder professionelt med områder, der falder under de 5 hovedemner.

Den tilgængelige viden kommer fra brainpickers ”data-crawler”, et it-system i stand til at afsøge internettet for artikler og journaler, der relaterer sig til de 5 hovedemner. Herudover vil viden skabt af de studerende, enten igennem en af de stillede ”Problemstillinger” eller anden forskning/studie, frit kunne gøres tilgængeligt for andre studerende, der kaster sig ud i et nyt studieprojekt.

Platformen

Samlet set bliver brainpickers en platform hvor problem-ejere (virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer) kan møde og udfordre de studerende med relevante og aktuelle problemstillinger med et globalt perspektiv. På den anden side af bordet sidder de studerende, der via brainpickers kan finde interessante problemstillinger og samarbejdspartnere - til eksempelvis bachelor- eller kandidat opgaven. Yderligere kan den studerende finde viden fra videnskabelige artikler samt rapporter og afhandlinger udført af andre studerende og forskere. Endelig kan den studerende gå sammen med andre studerende, på tværs af grænser og discipliner (studieretninger) og samarbejde om en afhandling.

De 5 emner vil i udgangspunktet være:

Economic Collapse
Peak Oil
Global Water Crisis
Species Extinction
Rapid Climate Change

 

Emnerne vil løbende blive revideret i et forsøg på at holde dem så aktuelle som det er muligt.

 

Funding går ubeskåret til udvikling af platformen!

 

På forhånd tak! Lad os sammen skabe en smartere verden!
Partnerskaber