Dansk Crowdfunding Forening

51.226,00 kr. 102.45% af 50.000,00 kr.

51

crowdfunders
udløbet

Om projektet

Støt oprettelsen af Danish Crowdfunding Association (crowdfundingforeningen) og giv den spæde crowdfunding-branche endnu bedre gang på jord til gavn for fremtidens iværksættere og ildsjæle, investorer og donorer.

Det vi kan med din støtte • Fortsætte med at åbne lokalafdelinger i alle landets hjørner

 • Fortsætte med at arrangere lokale netværks- og inspirationsevents

 • Fortsætte kampen for bedre rammevilkår (se nede) - herunder daglige dialoger med politikere og presse

 • Fortsætte med at levere gratis sparring om crowdfunding

 • Opbygge professionel hjemmeside, hvor du kan hente hjælp, viden og inspiration om crowdfunding

 • Ruste tænketanken til at skabe endnu mere viden af værdi for dig og samfundet


Resultater af ca. 1 måneds arbejde


Vi syntes selv, at vores frivillige indsats gør forskel. Men gør du også? Her er månedens resultater:

 • Vi har skabt overskrifter hos BerlingskeBørsenInformationDRm.fl. og politikerne begynder at lytte... og handle! 

 • Vi har åbnet afdelinger i 8 regioner og åbner 2 nye om ugen

 • Vi har samlet branchens 10 stærkeste hjerner og etableret en tænketank

 • Vi har arrangeret 9 inspirationsevents - ca. 1 pr. uge

 • Vi har aftalt 50% rabat på billetter til Nordic Start-up Conference (kun til vores medlemmer)


Hvorfor Dansk Crowdfunding Forening?


Hvert år bliver 18.000 nye virksomheder startet i Danmark og fra 2014 kan man starte selskab for 1 kr. Efterspørgslen på risikovillig kapital er voksende og hjælpen fra traditionelle finansieringskilder som banken, venturefonde og business angels er stadig begrænset. Men ser vi uden for Danmark bliver projekter verden over i stigende grad finansieret via sociale netværk hver eneste dag. En årsag kan være, at mange mennesker har mistet tilliden til mellemmanden, internettet har fået en større rolle indenfor finansiering og det er blevet langt nemmere for dig og mig at finansiere hinanden mere trygt og gennemsigtigt.

Historiens fejl i det nuværende finansielle system vil fortsætte med at gentage sig, indtil vi begynder at tro på alternativerne. Vi mener, at et af alternativerne er social finansiering. En dag er ”fremmedkapital” ikke længere fremmed for nogen. De penge vi bruger, kan vi lige så godt have lånt eller fået af mennesker vi kender fra de sociale netværk i stedet for f.eks. mellemmanden i banken, som ikke nødvendigvis kender os eller tror på os.

Bliv medlem på DanskCrowdfundingForening.dk

Sæt Englene Fri!

Verden er på vej ind i den sociale finansierings guldalder og netop et land som Danmark bør bringes på forkant med udviklingen i stedet for at lade sig tilbagesætte af love, der ringagtiggør danske iværksættere, investorer og platformes rammevilkår indenfor crowdfunding.

Derfor starter vi Danish Crowdfunding Association under budskabet; ”Sæt Englene Fri”. Danish Crowdfunding Association (også ”Dansk Crowdfunding Forening”) er et initiativ der skal gøre det både sjovere og nemmere for de ca. 5 mio. danske engle at støtte både små og store projekter og måske fremtidens vækst.

Det kæmper vi for


Som reaktion på Finanstilsynets skuffende notat om crowdfunding af 18. November 2013 (læs her) vil vi invitere crowdfundingbranchen til at tage kampen op i fælleskab.

 • Iværksætterselskaber bør undtages forbud mod offentligt udbud af anparter

 • Der bør være skatterabat og skattefradrag ved privates investeringer i opstartsvirksomheder ligesom f.eks. i Sverige og England

 • Kravene om tilladelse som værdipapirhandler bør lempes over for crowdfunding-platforme og små virksomheder

 • Det bør være muligt at investere bare 1% af pensionen i opstartsvirksomheder

 • Der bør indføres en Dansk Crowdfunding Lov ligesom i Italien og USA. Med regeringens 2020-plan, ”Danmark i arbejde” skal der skabes 180.000 flere job indenfor de næste 6 år. Men Danmarks ledighed har stort set ikke rokket sig de seneste 4 år. Ligesom i USA og Italien tror vi på, at kurven kan knækkes med en crowdfundinglov.


Du kan læse vores fulde anbefalingskatalog her.

Kataloget er foreløbigt udarbejdet i samarbejde med Crowdinvest og Booomerang.dk og vil blive opdateret løbende.

Hvem arbejder vi for?

Danish Crowdfunding Association repræsenterer iværksættere, investorer, operatører og rådgivere, som ønsker at engagere sig aktivt indenfor crowdfundingbranchen og dens rammevilkår. Med ”crowdfundingbranchen” forstås alle former for netværksfinansiering – både equity, reward, donation, lån mv.

Følg med på Facebook: Vær blandt de første til at følge projektet fra vores nye Facebook-side.

Følg også vores professionelle netværk på LinkedIn

Hvem er tovholdere?


Michael Eis

Stiftede booomerang.dk allerede tilbage i 2009 og er derfor et af de mest erfarne kræfter i den danske crowdfunding branche. Michael Eis er Danmarks førende foredragsholder indenfor crowdfunding og har over 10 års erfaring fra finansbranchen. Selv er han flittig iværksætter og har senest stiftet equity crowdfunding-platformen Crowdinvest.dk, der endnu ikke er lanceret bl.a. som følge af stramninger af autoriseringskravene fra det danske Finanstilsyn. Idag driver Michael booomerang.dk, crowdinvest.dk og holder mange foredrag og workshops om crowdfunding. Derudover rådgiver han, som konsulent, kreative iværkstættere, foreninger og virksomheder om crowdfunding. Dertil kommer rådgivning omkring aktie crowdfunding.

LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/michael-eis/1/314/735

Mail: Michael@eis.dk, Tlf.: 23960909

Frederik Ploug Søgaard

Stiftede FinanceLab og MarketingLab i 2009-2012 og har derigennem opbygget solide erfaringer med opstart af interessenetværk. Frederik har en cand merc i finansiering og regnskab med speciale i crowdfunding. Han er tidligere medvært og porteføljeforvalter i programmet Millionærklubben Aften på Radio24Syv og har arbejdet i reklamebureauet Hello Group, hvor han bl.a. løste kampagneprojekter for Saxo Bank og stod i spidsen for udviklingen af det innovative investeringsværktøj risingsum.com. Derudover har han baggrund indenfor trading-IT samt finansjournalistik hos NP Investor og Aktiefokus. I dag er Frederik finansiel aktivist og Danmarks førende rådgiver indenfor equity crowdfunding.

LinkedIn: dk.linkedin.com/pub/frederik-ploug-søgaard/8/496/829/

Mail. frederik@financelab.dk, Tlf.: 28231523

Hvad pengene går til


Der er en række initiativer, som vi gerne ser udfolde sig allerede indenfor første halvdel af 2014.

 • Vi vil arbejde for bedre rammevilkår for iværksættere, investorer og platforme indenfor crowdfunding

 • Vi vil formidle viden gennem kurser, foredrag, rådgivning, kritiske blogindlæg og rapporter

 • Vi vil påvirke den politiske dagsorden gennem anbefalingskataloger og aktiv meningsdannelse

 • Vi vil medvirke til netværksopbygning på tværs af sektorer og landegrænser bl.a. gennem faste netværksarrangementer

 • Vi vil bygge bro til den internationale crowdfundingbranche

 • Vi vil være med til at sætte standarderne for ”God Crowdfunding” både som operatør, iværksætter og investor bl.a. gennem guides, uddannelsesmateriale og checklister for best-practice inspirereret af internationale branchestandarder

 • Vi vil bringe branchens helte frem i rampelyset gennem årlige Crowdfunding Awards, hvor f.eks. årets Crowdfunding Kampagne 2014 bliver kåret

 • Vi vil efter bedste evne støtte op om brancheinitiativer initieret af vores medlemmer eller andre


Konkret skal dine støttemidler af i alt 50.000 kr. dække en række direkte og indirekte omkostninger forbundet med foreningens etablering og drift nu og fremadrettet.

Direkte omkostninger

-       Visuel identitet: produktion af designmanual og logo

-       Hjemmeside: udfærdigelse af indhold og implementering.

-       Produktion af video til forsiden: ”Hvad er crowdfunding?” (se eksempel her: http://www.ukcfa.org.uk)

Indirekte omkostninger

-       Online medlemskampagne (Google Adwords, Facebook, LinkedIn mv.)

-       Administrationstimer forbundet med indledende drift og projektledelse

 • Eksekvering af ovenstående opgaver

 • Arrangering af stiftende generalforsamling

 • Arrangering af eventkalender for 2014

 • Daglig ekstern kommunikation med netværk, presse, politikere mv.

 • Rekruttering af frivillige medlemmer via CBS, KU, Medie og Journalisthøjskolen mv., som kan overtage driften efter opstartsfasen

 • Screening af danske kampagner og kåring af ”Årets Crowdfunding Kampagne 2013”


DCA-Fonden

Overskydende midler allokeres til Danish Crowdfunding Associations fond, der skal dække fremtidige projekter, som du eller vi har taget initiativ til.

Af crowdfundere. For crowdfundere


Hvorfor vælger vi at crowdfunde organisationen og hvordan skal organisationen holdes bæredygtig? Danish Crowdfunding Association er en non-profit-organisation og driftsmidlerne vil være begrænsede. Organisationens drift skal løbende finansieres via indsamlingskampagner målrettet nye og gamle medlemmer, private og offentlige institutioner. Det kan virke komisk, at organisationen crowdfunder sig selv for at hjælpe andre med at crowdfunde. Men måske giver det mening, at organisationen udspringer af crowdfunding og drives af crowdfundere for crowdfundere? På længere sigt forventes frivillige ressourcer at kunne lette en stor del af driften.

Seneste hovedaktiviteter og presseomtalePlan

1)    Såfremt der sker fuldtegning ansættes Frederik Ploug Søgaard og evt. én torvholder mere til en yderst beskeden løn

2)    Der indkaldes til formel generalforsamling, når de praktiske opgaver er løst. Der nedsættes en professionel bestyrelse samt advisory board, som skal beslutte hvordan midlerne helt konkret fordeles. Ønskes aktiv tilslutning tidligere i processen, kan du sende din anmodning til frederik@financelab.dk. Alle henvendelser er velkomne!

3)    DCA-fonden oprettes med henblik på fremtidige indsamlingskampagner

4)    Afhængigt af tilslutningen er målet, at der oprettes lokalbestyrelse i København og Århus

Incitamenter

Du vil automatisk blive registreret som medlem af foreningen, når du støtter. Hvis du ikke ønsker, at være medlem, kan du ”unsubscribe” fra medlemsdatabasen via den første mail, du modtager fra os.

 

Organisationer vi samarbejder med


- Danish Venture Capital Association (DVCA)

- European Crowdfunding Network

- CFIR - Copenhagen Finance IT Region

- FinanceLab

- MarketingLab

- Crowdinvest.dk

- Booomerang.dk

-  SeedMoney (Danmark)

- Sharefunders.com

- Lendino.dk

- FundedByMe

-  Crowdcube (UK)

Organisationer vi gerne vil samarbejde med


For at opbygge et rigt og ressourcestærkt community fra ind- og udland har vi håndplukket en liste institutioner, som vil blive inviteret til netværket. Supplér endelig, hvis der er nogen, du mener, bør tilknyttes netværket.

Platforme opererende i Danmark

-  Caremaker (Danmark)

-  FundingCreatives (Danmark)

-  Invesdor (Findland)

Interessenetværk

- Business Angels Copenhagen

- Dansk Iværksætterforening

- Crowdsourcing.org

- National Crowdfunding Association (USA)

- UK Crowdfunding Association (UK)

 Venture

- Vækstfonden

- Seed Capital

Øvrige institutioner

Erhvervsstyrelsen

Inkubatorer og rådgivere

- Connect Denmark

- Væksfabrikkerne/Væksthusene

- Kaospiloterne

- Relation House

- Keystones

- Accelerace

- Republikken

- Iværk.dk

- CSELab

 
Partnerskaber