"Send Ikke Aben Videre"

100,00 kr. 0.10% af 100.000,00 kr.

1

crowdfunders
udløbet
oestervang @oestervang

medlem siden 15. januar, 2014

Om projektet

STØT ODSHERRED ZOO.

Odsherred Zoo Rescue er i de forgangne måneder kommet under et voldsomt økonomisk pres, hvilket i forrige uge resulterede i konkurs. Der er på nuværende tidspunkt indsamlet små 900.000 kr. Indsamlingen skal runde en million kroner førend dyreparken er ude af den værste krise. For at sikre en sund økonomi indtil parken forhåbentlig genåbner 1. april 2014 er målet ialt 2 millioner. Pengene der indsamles vil blive brugt til den videre drift af Odsherred Zoo Rescue samt etableringen af en fond.

En dyrepark med en anderledes baggrund.

Odsherred Zoo har i mange år påtaget sig et stort ansvar overfor nødstødte dyr. Parken har igennem 8-9 år samarbejdet med rescuecentre i Europa (bl.a. AAP i Holland), fra Falck, Dyrenes Beskyttelse og private, der ikke længere kan passe deres eksotiske dyr. Vurderes dyret til at have en god livskvalitet tilbyder parken dem et blivende hjem.

Odsherred Zoo ligger fordelt over 14 tønder land med mere end 600 dyr fordelt på 100 arter. Primater er Odsherred Zoos favoritter og parken har mange repræsentanter. Aberne i Odsherred stammer fra Sydamerika, Asien, Afrika og Madagascar. Parken har Danmarks største samling af små og mellemstore aber fra Sydamerika. Odsherred Zoo har indrettet en "Abeskov" på 2.000 kvm hvor dødningehovedaber og marmosetter færdes frit uden hegn. Desuden findes der i parken eksotiske fugle, slanger, krybdyr, padder, fugleedderkopper, kakaduer, ibis, kameler, lamaer, los, næsebjørne, vaskebjørne, genetter, surikater og afrikanske dværggeder. Odsherred Zoo har 7 fastansatte om vinteren og 49 ansatte om sommeren.

Årsagen til den økonomiske knibe er ifølge zoo'ens ejer Jørgen Ankergren dyre byggelån og svigtende besøgstal i den meget varme sommer i 2013.

___________________________________________________

Bidragene fra crowdfundingen administreres af advokat Per Astrup Madsen. Der vil ind til videre alene være tale om en deponering af det overførte beløb. Det betyder, at pengene kun bliver frigivet til brug for stiftelse og/eller støtte af fond. Hvis målet ikke nåes, vil pengene blive tilbagebetalt til bidragsyderen.

Bidragene kan også indbetales direkte til advokat Per Astrup Madsen og eventuel overførsel kan ske til hans klientkonto i Nordea, reg. nr. 2191 kontonr. 0493108484 med angivelse af j.nr. 289233 og navn (eks. ”289233+Hans Hansen”). Iban nr. DK1320000493108484 til brug for udenlandske donationer. Samtidig med overførslen skal der sendes en mail til advokatens kontor (ibj@lett.dk), hvori navn fra overførslen, adresse og beløbets størrelse anføres samt oplysning om, til hvilken konto pengene kan tilbageføres til, hvis det mod vores håb og forventning ikke lykkes at stifte fonden.

Der skal indsamles mere end 1 million kroner for at sikre Odsherred Zoo Rescue. Udover parkens egen indsamling som ind til videre har givet små 900.000,- kr. støtter vi her op med forsøget på at nå 100.000,- kr.


 

 
Partnerskaber