Skab bedre vilkår for unge i Vietnam

751,00 kr. 3.00% af 25.000,00 kr.

4

crowdfunders
udløbet
ungaktion @ungaktion

medlem siden 2. april, 2014

Om projektet

Giv unge vietnamesere mulighed for at bryde et liv i fattigdom

Vi er 12 unge som til dagligt går på Kampagneværkstedet på Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro i København, hvor vi laver vores egen ungdomskampagne, Ung Aktion. Vores kampagne handler om at at forbedre vilkårene for fattige unge i udviklingslande, samt at sætte unge på den politiske dagsorden, da vi er fremtidens ledere og forsørgere.

Helt konkret er missionen med vores arbejde at skabe oplysning, om de barrierer der står i vejen for at Vietnams unge kan skabe sig adgang til et liv uden fattigdom.  Og visionen er at indsamle penge der kan være med til at forbedre vilkårene for unge i Vietnam.

Faglig integration er vejen frem

I december måned besøgte vi en produktionsskole, Hoa Sua School for Disadvantaged Youth, i Hanoi, hvor vi mødte en masse unge mennesker, som på trods af et liv med fattigdom, hjemløshed, prostitution og handicaps, kæmper for at skabe sig et liv med muligheder for en bedre fremtid.

Hoa Sua er et vellykket eksempel på faglig integration af dårligt stillede unge. Skolen har åbnet tre restauranter, et mini-hotel, en bager, en catering-service og en broderiworkshop. Disse socialøkonomiske tiltag gør det muligt for skolen at finansiere sine aktiviteter, samtidig med at det giver de studerende praktisk erfaring i et arbejdsmiljø.

Ca. 90% af skolens elever finder arbejde i internationale hoteller og restauranter.  Siden 1994 har mere end 6.000 underprivilegerede unge modtaget uddannelse og har sidenhen fundet et job, som har været med til at hjælpe dem ud af et liv med fattigdom.

Desværre kommer 15% af unge i alderen 6-15 år overhovedet ikke i skole, fordi deres familier ikke har råd til at betale. Hvis det skal lykkedes for flere unge vietnamesere at kæmpe sig ud af fattigdom er første skridt, at få hjulpet flere unge i skole.

Vi har brug for din støtte!  

Det koster ca. 200 kr. om måneden at gå på Hoa Sua School, altså koster et helt års uddannelse for en ung knap 2.400 kr. Vores mission er at hjælpe unge, hvis familier ikke har råd til at sende dem i skole eller som ingen familie har. Du kan være med til at støtte vores projekt ved at donere et beløb, som går direkte til at betale skolelegater. På den måde er du med til at hjælpe en ung ud af en usikker og sårbar tilstand og ind i en fremtid, der rummer håb og muligheder.

Alle støttehjælp - store som små - er med til at gøre en forskel for Vietnams unge!

Se mere på vores blog www.ungaktion.dk og følg os på facebook
Partnerskaber