Nytænkende Teaterskole for børn!

0,00 kr. 0.00% af 100.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Tobias Leander @9350025276

medlem siden 25. januar, 2015

Om projektet

Hjælp os med at skabe en fast etableret nytænkende teaterskole for børn!

Teaterskolen KANATOJA er skabt ud fra et ønske om at skabe et fritidstilbud for de børn, der ikke bruger de mere traditionelle fritidsaktiviteter som f.eks. idræt og spejder. Disse børn har brug for et tilbud, hvori der indgår bevægelse og forpligtende fællesskab – alt sammen med henblik på at øge børnenes fysiske og sociale trivsel samt deres samfundsmæssige dannelse – altså det at være medlem af en forening, et inkluderende fællesskab.

Teaterskolen KANATOJAs særlige kunstneriske kvalitet er, at vi ikke bare er en teaterskole. Det er vi også, men vi bruger teatret som metode til at fremme mangfoldighed, tolerance, social bæredygtighed og medborgerskab.

Det gør vi ved:

  • At optage alle børn, også børn med særlige behov, børn der har et handicap og udsatte børn, som ikke normalt ville have økonomisk mulighed for at spille teater.


 

  • At øve og spille teater rundt om i byen, i parker og på pladser, hvilket muliggør at teateroplevelser bliver tilgængelige for flere, og at vi på den måde bliver en del af byens puls.


 

  • At bruge teatret som drivkraft til at fremme medborgerskab og gensidig forståelse mellem de grupper i samfundet, som lever adskilt (unge - ældre, borgere med etnisk minoritetsbaggrund - etnisk danske børn, børn med handicap og børn, der lever et helt almindeligt børneliv). KANATOJA’s femårs plan er derfor at komme ud og spille teater i interaktion med beboere på lokalcentre, børn på hospitalernes børneafdelinger og ikke mindst på skoler.


 

Teaterskolens team består af professionelle skuespillere, teaterfolk og psykologer. Det sidste med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen for børn med særlige behov.

KANATOJAS kunstneriske idé bygger på en filosofi om, at børn har gavn af at lære grundlæggende teatermetoder, som forumteater, masketeater, fortælleteater, improvisationsteater og at arbejde med deres krop og kropssprog. Vi blander disse metoder med henblik på at skabe og opføre teater, som relaterer sig til temaer i deres eget liv.

Vi træner børnene i grundlæggende teaterfærdigheder, tilrettelagt udfra de forskellige aldersgruppers psykologiske og motoriske udviklingstrin - altsammen for at støtte indlæring, trivsel og bevægelse. På sigt vil vi udbygge teatret med musik og dans, men først når vi har fået etableret os godt som teaterskole.

Vi ønsker også at række udover børnenes eget liv og bruge teatret som nøgle til at skabe aktive medborgere med tolerance overfor byens mangfoldighed gennem interaktion med det omkringliggende samfund.

Vores idé er, at teater kan være en af flere nøgler til at imødekomme aktuelle samfundsudfordringer som f.eks. social bæredygtighed, inklusion og tolerance. Med andre ord vil vi bruge teatret som medie til at styrke fællesskabet på tværs af borgergrupper i Aarhus.

Vi håber  at vores teaterskole har vakt interesse og at i vil støtte vores projekt - alle donationer modtages med stor taknemlighed.

 

 

 
Partnerskaber