Båtskottet - En arena for design, kultur, fellesskap og nytenking

0,00 kr. 0.00% af 300.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
David Koch Dupont-Mouritzen @david

medlem siden 8. juni, 2015

Om projektet

Lukk øynene, og forestill deg et gjennomsiktig båtskott i sentrum av Åfjord, hvor du kan oppleve alt fra foredrag, kunstutstillinger og handverksarbeid – Se for deg at man bygger/restaurerer en Åfjordsbåt i dette båtskottet, og at man på vinters tid kan stille ut og framheve en Åfjordsbåt med flott lyssetting. Det er det dette prosjektet handler om. Å skape et møtested som er spesialdesignet for å gi gode opplevelser og framheve den stolte kulturarven vi har i Åfjordsbåten!

I mange år har man i Åfjord hatt et mål om at skape et levende sentrum, som folk ønsker å oppholde seg i – også etter man har vært på butikken og handlet dagligvarer. Skal man lykkes med dette, må man satse på å skape opplevelser i sentrum – hele året. Trøndersk vær, og opplevelser året rundt er en vanskelig kombinasjon, hvorfor vi mener et transparent båtskott som formidlingsarena er en avgjørende faktor for å nå målet om et levende sentrum.

Det primære marked for vårt produkt (båtskottet) er alle innbyggere i Åfjord samt resten av Fosen og Trondheim. Sekundært turister som kommer langveisfra.

Forretningsmodellen vår er bygget på en antagelse om at et tydelig element av kultur og opplevelser i sentrum av Åfjord vil skape ytterligere vekst og attraktivitet til handelslivet spesifikt og Åfjord generelt.
Partnerskaber