Dem, de andre ikke vil lege med

5.000,00 kr. 100.00% af 5.000,00 kr.

6

crowdfunders
udløbet
Den Sociale Retshjælp @dsrf

medlem siden 1. september, 2015

Om projektet

DEM, DE ANDRE IKKE VIL LEGE MED

Den Sociale Retshjælps Fængselsrejsehold tilbyder juridisk og økonomisk rådgivning og sagsbehandling til blandt andet tidligere og nuværende indsatte i landets fængsler, på pensioner mv. Nuværende og tidligere indsatte har typisk omfattende juridiske og økonomiske problemstillinger som følge af deres kriminelle handlinger. De befinder sig oftest i kaotiske livssituationer præget af misbrug, psykiske problemer, destruktive og/eller svage sociale netværk. Særligt indsatte, som har siddet inde gennem længere tid, har ikke haft mulighed for at følge med udviklingen i samfundet, hvorfor de typisk har svært ved at finde fodfæste, når de løslades. De har store vanskeligheder ved at komme i job, få tag over hovedet, finde rundt i systemet og i det hele taget fungere i ”verden udenfor”.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at juridiske og økonomiske problemer højner risikoen for tilbagefald. Ifølge beregninger fra Kriminalforsorgens årsrapport for 2012 koster en indsat i de danske fængsler i gennemsnit 551.515 kroner årligt. Da tilbagefald således koster samfundet dyrt, er det vigtigt, at de indsatte tilbydes kvalificeret hjælp både før, under og efter løsladelsen, så de ikke igen tyer til kriminalitet. For nuværende indsatte er det altafgørende, at hjælpen kommer til dem, da de er fysisk forhindret i at opsøge et rådgivningstilbud på egen hånd. Desværre er der ikke mange af de etablerede offentlige og private puljer, der vil støtte denne opsøgende indsats.

Derfor har vi brug for din støtte nu!

Vi er opmærksomme på, at de indsatte ikke er den målgruppe, som vækker størst sympati hos almene, lovlydige borgere. Vi har også fuld forståelse for, at det kan udfordre ens retsfølelse, at der gives en håndsrækning til mennesker, som tidligere har forurettet andre. Da vi mener, at indsatsen overfor kriminelle er særdeles vigtig – både for de indsatte og det bredere samfund - forsøger vi alligevel at appellere til jeres medfølelse. Det, at vi hjælper de kriminelle til en bedre fremtid, er ikke udtryk for, at vi tolererer deres kriminelle handlinger – blot at vi vil sikre de bedst mulige betingelser for, at de ikke gentager sig.

Hvad vi gør:

Vores gældsrådgivere hjælper de indsatte med at få skabt et overblik og rydde op i deres økonomi, så de sikres de bedst mulige betingelser for at blive velfungerende samfundsborgere endt afsoning. Gennem vores nærværende, uvildige og kvalificerede rådgivning vil langt de fleste indsatte opleve, at der kan lægges en plan og indgås de aftaler, der igen giver den enkelte overblik og magten over eget liv tilbage. Det at have magten over eget liv er en forudsætning for at kunne skabe de positive forandringer og fremskridt i livet, som de fleste indsatte tilstræber og ønsker sig.

Vores juridiske rådgivere bistår blandt andet de indsatte i samværssager, så de kan bevare kontakten med deres børn og opretholde sunde relationer under afsoningen. De kan også hjælpe de indsatte med at få bragt orden i deres boligsituation, så de ikke løslades til gaden. Det er alt andet lige svært at resocialisere de kriminelle, hvis de ikke har en fast ramme om deres tilværelse. Du kan læse mere om vores rådgivningstilbud målrettet fængselsindsatte på www.socialeretshjaelp.dk

Effekter:

Forhåbningen er, at de nuværende og tidligere indsatte får styr på deres økonomiske og juridiske forhold, så disse ikke bidrager til at fastholde dem i en negativ livsbane. Hvis ikke vi kommer ud til de indsatte i fængslerne, forsvinder deres mulighed for at modtage rådgivning. Vi har mange års erfaring med denne form for rådgivning, vi har kompetencerne og viljen til at gøre en forskel, men det kræver, at vi har de økonomiske midler til at gøre det. Vi appellerer derfor til dig om at give en donation til Den Sociale Retshjælps Fængselsrejsehold. Selv små beløb kan gøre en forskel.
Partnerskaber