Hvermandag.dk - et litterært email-projekt

16.650,00 kr. 111.00% af 15.000,00 kr.

122

crowdfunders
udløbet
BorisBoll @borisboll

medlem siden 29. oktober, 2012

Om projektet

Så skal vi til det igen - at samle penge ind til (primært) forfatterhonorarer.

Sidste år på denne tid samlede vi mere end 35.000 kr. ind. Denne gang nøjes vi med ca. det halve, fordi vi håber på, at statslige legatmidler fra og med foråret 2016 kan overtage finansieringen.

Hvad er hvermandag.dk? 

Fra hvermandag.dk udsendes der skønlitterære tekster én gang om ugen. Sendingen leveres direkte i abonnentens indbakke via det system, man også kender fra nyhedsbreve.
Det er gratis at abonnere.

De tekster, som hvermandag.dk leverer, har ikke været udgivet før andre steder. Forfatterne er forskellige danske forfattere, kendte som ukendte.

Projektet har kørt siden maj 2014, mere end 70 tekster er allerede blevet sendt ud.
Det er en god måde at blive præsenteret for ny, dansk litteratur på.
Der er aktuelt over 2600 abonnenter.

De penge, der samles ind i forbindelse med denne crowdfunding, går i langt overvejende grad til forfatterhonorarer. Derudover går en smule til drift af hjemmesiden.

Mvh. Kamilla Löfström, Peter Adolphsen og Boris Boll-Johansen,
redaktører af hvermandag.dk
Partnerskaber