Flere unge grønlændere med ungdomsuddannelse; Del 1 - Erfarings studietur

0,00 kr. 0.00% af 30.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Morten Skovlund @mortendks

medlem siden 19. april, 2016

Om projektet

I mit virke som vejleder, møder jeg mange unge grønlændere, som vi har rigtig svært ved at hjælp igennem uddannelsessystemet, fordi vi mangler den rette forståelse for deres baggrund og ikke har konkrete uddannelsestilbud, der kan tage hånd om disse unge.

I Danmark har vi svært ved, at fastholde de unge Grønlændere i ungdomsuddannelse, der rejser til Danmark. Årsagerne er mange, men særligt faglige-, sociale- og personlige udfordringer synes at være barrierer. Men også den kulturelle forståelse fra de unge grønlændere for det danske uddannelsessystem, og

Mange af de unge har gode håndværksmæssige kompetencer, men rammes af den nye erhvervsskolereform, da de ikke har de boglige kompetencer til at kunne starte og/eller gennemføre uddannelse.

Dette gør, at der er stor risiko for, at disse unge bliver marginaliseret og i mange år kommer til at leve på kanten af det danske samfund. Men i virkeligheden kunne man måske med ganske få tiltage, skabe nogle langt bedre rammer for, at disse unge kan tilegne sig færdigheder, der gør, at de kan bidrage til det danske samfund, og ikke mindst i Grønland, hvis de vælger at rejse tilbage.

Når jeg møder disse unge, har de de samme drømme som andre unge - nemlig at få en uddannelse og kunne skabe sig en tilværelse, som de kan være stolte af, nemlig at ved at være selvforsørgende.

Derfor er målet, at få skabt et nyt uddannelsestilbud til de grønlandske unge, i første omgang Vejle, men på længere sigt, hele Trekantsområdet.

Der er allerede nu, skabt mange relevante kontakter i Grønland, der kan være med til, at hjælpe og kvalificere det egentlige projekt, der skrives på, og som der senere hen, skal søges fondsmidler til.

Men for at komme videre, er der brug for, at komme til Grønland og samle inspiration og vigtig viden om de unges virkelighed, uddannelsessystemet og den vejledningsindsats der gøres I Grønland.

Et af målene er, at besøge et Bygdprojekt, der arbejder med samme målgruppe med henblik på, at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse.

Og sidst men ikke mindst, skal turen bruges til, at få lavet helt konkrete aftaler med de grønlandske myndigheder, så vi bedst muligt kan hjælpe de unge, der rejser enten ud eller hjem.

Skulle du have spørgsmål eller vil vide mere, så tøv ikke med at kontakt mig på kontakt"@"mortenskovlund.dk

På forhånd tak

Morten Skovlund - Vejleder, ildsjæl og topmotiveret.
Partnerskaber