Sommerlejr i Libanon

9.100,00 kr. 364.00% af 2.500,00 kr.

38

crowdfunders
udløbet
Mads og Johanne @madsvinther

medlem siden 31. juli, 2016

Om projektet

For english version: Press the flag in the top-right corner and scroll down.


”Sports Training Camp” er en sommerlejr for børn og unge fra palæstinensiske flygtningelejre i Libanon.


UPDATE: Der skal 60 børn på sommerlejr, og derfor er de samlede udgifter 45.000,- kr. Vores crowdfunding gør en forskel for tre børn allerede ved 2500,- kr. Derfor var dette beløb vores første milepæl, og den har vi nået på rekordtid. TAK!
Vi håber meget på at kunne funde et beløb tættere på de 45.000 for at kunne sende flere børn på sommerlejr, så fortsæt endelig med at støtte!


Sport skal være for alle!
I de palæstinensiske flygtningelejre i Libanon er sport ikke en selvfølge på samme måde, som det er i Danmark. Palæstinenserne har indskrænket frihed og midler, og det afspejler sig i sporten, hvor faciliteterne er få og dyre.
I udkanten af Beirut ligger flygtningelejren Shatila. Her lever over 20.000 palæstinensere i eksil. Gaderne er snævre, og der hænger el-ledninger på kryds og tværs. Det er ikke et sted, hvor børn kan løbe og lege.
I lejren findes der én sportsbane. Det er en 5-mands fodboldbane, og den koster 20 dollars i timen at booke. Sport eksisterer således snarere på trods, end som en selvfølge i de palæstinensiske lejre. Det gør det dog ikke mindre vigtigt – timerne med fysisk udfoldelse sammen med vennerne er uvurderlige for de unge.

Ajial
Vi, Johanne og Mads, er frivillige i den libanesiske NGO Ajial. Ajial har siden 1999 lavet social-, uddannelses- og udviklingsarbejde for unge palæstinensere. De har samarbejdet med lokale, nationale og internationale organisationer og klubber. I Ajial arbejder vi for social udvikling. Det gør vi bl.a. gennem sport, fordi vi tror på at sport kan være med til at opbygge sociale kapaciteter. Derfor ønsker vi at udvikle sporten blandt børn og unge i de palæstinensiske flygtningelejre. Det sker gennem dialog med klubberne og via forskellige events i løbet af året. Vores frivillige arbejde i Ajial er primært knyttet til udviklingen og planlægningen af sommerlejren.

Sommerlejren
I slutningen af August (d. 20.8-27-8) afholder vi for tredje år i træk en sommerlejr for børn og unge i palæstinensiske flygtningelejre. Den hedder Sports Training Camp. På sommerlejren spiller børnene fodbold, basketball og volleyball, og de bliver introduceret til alternative sportsgrene. Sommerlejren foregår på et universitet, hvor vi har skolens faciliteter til rådighed. Det betyder grønne fodboldbaner, optegnede basketballbaner, swimmingpool, spisesal og sovesale.
På sommerlejren forsøger vi at udfordre børnene og udvikle både deres sportslige og sociale kompetencer. Det er dog vigtigt at vi har trænerne med i denne proces, da de er dem der skal fortsætte udviklingen hjemme i klubberne. Vi har derfor valgt at afholde en to dages workshop op til selve sommerlejren, som kun er for trænere.

Sommerlejeren er børnenes unikke mulighed for at fokusere på sporten, samt udvikle og udfordre deres sociale kompetencer.
På sidste års sommerlejr blev der for første gang spillet volley. En af drengene var så vild med spillet, at han har startet et hold, som i dag mødes to gange ugentlig for at spille sammen.

Hvem er vi?
Vi hedder Johanne og Mads og er to danske unge på 27 og 23 år.
Vi elsker at dyrke sport og elsker at undervise i sport. På sommerlejren kan vi bringe vores passion videre, og gøre en kæmpe forskel for børnene og deres fremtid.
Johanne studerede i 2014 i Libanons hovedstad Beirut. Sidste år vendte Johanne tilbage til Libanon, og arbejdede frivilligt som træner på Ajials sommerlejr. Det var en inspirerende og udfordrende oplevelse, og derfor er hun vendt tilbage med en mere central rolle på årets sommerlejr.
Da Johanne læste i Beirut var Mads på besøg og fik også interesse for landet og folket. Mads er kommende idrætsstuderende, og har som bl.a. skilærer altid beskæftiget sig med sport. Derfor var det oplagt at tage med og arrangere sommerlejren.

Det går DIN støtte til
Alle de praktiske omstændigheder omkring sommerlejren i august er allerede på plads. Det koster 750,- kr. at sende et enkelt barn på sommerlejr. I den pris er alt inkluderet, og der er ingen yderligere udgifter. Det er desværre penge som børnenes familier ikke selv kan betale. Derfor har vi brug for din støtte. Din støtte vil ganske simpelt gå til at finansiere børnenes ophold på campen.

Der skal 60 børn på sommerlejr, og derfor er de samlede udgifter 45.000,- kr. Hvis bare vi kan få støtte til at sende de første 3 børn afsted kan det gøre en forskel. Derfor er vores "mål"-beløb 2.500,- kr.

Vi håber meget på din støtte og alle bidrag er meget velkomne!

Selvom vi ikke har meget at give af, vil vi gerne give noget tilbage som tak for jeres hjælp.

Støtter du med 50 kr. eller mere får du: Et kæmpe tak fra os, og ikke mindst alle børnene!

Støtter du med 150 kr. eller mere får du: Et postkort fra et barn på campen + et kæmpe tak fra os og alle børnene!

Støtter du med 500 kr. eller mere får du: En t-shirt med campens logo + et kæmpe tak fra os og alle børnene!

Støtter du med 750 kr. eller mere får du: En t-shirt med campens logo + et postkort med en hilsen fra det barn du har sponsoreret + et kæmpe tak fra os og alle børnene!

Det er muligt at læse om sidste års sommerlejr på facebook siden ”Sports Unite Youth”


Desuden skal man være meget velkommen til at kontakte os med uddybende spørgsmål hvis projektet fanger interesser.


Kontakt os
Johanne: jbangsgaard_6@hotmail.com
Mads: madsvintherk@gmail.comEnglish version: "Sports Training Camp" is a summer camp for children and young people from the Palestinian refugee camps in Lebanon.


UPDATE: We are aiming to send 60 children to the summer camp, and therefore the total cost is 6,900.00 $. Our crowd funding makes a difference to three children already at 373.00 $. Therefore, this amount was our first milestone, and we have reached it surprisingly fast. THANKS!
We hope to be able to fund an amount closer to the 6,900.00 $ to be able to send more children to the summer camp. Continue the support!

 

Sport is for all
In the Palestinian refugee camps in Lebanon sport cannot be taken for granted. The Palestinians have limited freedom and resources. This can be seen in sport, where the facilities are few and expensive. There’s a far way to go when it comes to public access to facilities, qualified coaching, and visionary and transparent sport club development. However, a moment of physical activity can still mean the world to a youngster.
Our mission is to give that moment to as many as possible, and make it a long lasting memory and understanding of how sport can create social change and solidarity.

Ajial
Social Communication Center Ajial has since 1999 made social-, education- and development work for youngsters. This has happened through cooperation with youth cultural clubs, youth programs of local and national organizations, youth departments of youth national, regional and international organizations, and youth groups.
During the last three years sport experts in SCC Ajial have started a new level of cooperation, coordination and networking with the same goals, but this time in sports activities. The program believes in sport for social change.

Sports Training Camp
For the third year in a row Ajial is planning a Sports Training Camp for young Palestinian refugee. The camp is running in the end of August, 20th -27th. The Sports Training Camp brings together 60 youngsters from Palestinian refugee camps all around Lebanon. In cooperation with both local and international volunteering coaches the youngsters will spend a week with full practice of their physical capacities, social skills, democratic and participatory organizing, freedom with responsibility and solidarity, and their ability to train and coach others. The sport camp is the children's unique opportunity to focus on the sport, and to have their social skills developed and challenged.

At the training camp the youngsters will play soccer, basketball and volleyball as a main sport. They will furthermore be introduced to alternative sports and they will have awareness sessions about relevant interesting topics.
The training camp takes place at the Lebanese International University in Khiara, Bekaa. The facilities of the school are available for the camp. This means football fields, basketball courts, swimming pool, dining hall and dorms.
The focus of the camp is to develop sport- and social skills. It is important to us that the coaches are a part of the process, since they are the ones who must continue the development of the youngsters in the local clubs. Therefore a two-day workshop for coaches only, is running just before the camp.

At last year's summer camp volleyball was introduced and played for the first time. One of the boys found the game so interesting, that he’s started a team, which meets twice a week to play together.

What you will be supporting
The practical circumstances of the training camp are already in place. It will cost 115 USD to send a single child to the summer camp. The price is all-inclusive, and there are no additional expenses. Unfortunately it is money that the children's families cannot pay. Therefore, we need your support. Your support will simply fund the children's stay at the camp.
The training camp has the capacity of 60 children. Therefore the total cost for the camp is 6900 USD. We hope for support to send as many children as possible to the training camp. The support for every single kid makes a difference and all contributions are more than welcome!

Although we do not have much, we would like to give something back as a thank you for the help.

  • By supporting with 50 kr. / 7,5 $: A huge thanks!

  • By supporting with 150 kr. / 22,5 $: A postcard with a personal greeting from a child at the camp + a huge thanks!

  • By supporting with 500 kr. / 75 $: A t-shirt with the camp's logo + a huge thanks!

  • By supporting with 750 kr. / 112 $: A t-shirt with the camp's logo + a postcard with a personal greeting from the child you have sponsored + a huge thanks!


For more information about last years camp visit the facebook page ”Sports Unite Youth”. Here we will also keep you updated.


If you have any questions, please don't hesitate to contact us:


Johanne: jbangsgaard_6@hotmail.com


Mads: madsvintherk@gmail.com

Partnerskaber