Ny type kalenderlys

0,00 kr. 0.00% af 24.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Niels Rasmussen @5914767439

medlem siden 28. november, 2016

Om projektet

Jeg har det med at få ideer om ting jeg ser, møder eller arbejder med. Min ”lyseste ide til dato” er nok kalenderlyset ”CANDLECALENDAR”.

Brande

Jeg læste en artikel, som omhandlede antallet af brande i årene 2010-14. I december måned er der betydeligt flere end i de øvrige måneder.

Faktisk var der i snit i forbindelse med levende lys ca. 60 brande i december måned, svarende til 4 gange så mange som gennemsnittet i de øvrige måneder. En del af disse brande skyldtes juledekorationer og dermed også dekorationer med det traditionelle kalenderlys.

Jeg tænkte: Kan man udforme et kalenderlys anderledes, så det ikke er så brandfarligt? På den måde kom ideen og dermed det videre arbejde med ”CANDLECALENDAR”.

Jeg tror, at ”CANDLECALENDAR” på sigt kan være med til at forhindre brande, og dermed tab af værdier og ikke mindst måske menneskeliv.

Brugsmodelansøgning

I stedet for bare at producere og prøve at sælge ”CANDLECALENDAR”, valgte jeg via patentdirektoratet at få undersøgt, om der var noget tilsvarende på markedet.

Ved en dialogundersøgelse fandt vi ikke noget. Jeg arbejdede derefter videre med ideen og diverse modelforsøg, inden jeg udarbejdede en brugsmodelansøgning i 2016. Den har jeg fået godkendt til registrering, og vil nu prøve, om der er et marked for ”CANDLECALENDAR”.

Datoen passer

En yderligere fordel ved ”CANDLECALENDAR” i forhold til normale kalenderlys er, at datoen altid passer. Ikke noget med at det brænder for kort eller for langt, og er man ikke hjemme en dag eller to, kan datoen bare springes over.

Crowdfunding

Jeg laver denne crowdfunding, for at se om andre synes om ideen, samt få samlet 24.000,- kr. Lykkes det fra 1. – 24. december 2016, kan jeg begynde en produktion af ”CANDLECALENDAR” i 2017.

Har man lyst til at se, hvordan det går fremadrettet, og om ”CANDLECALENDAR – min lyseste ide til dato” bliver til virkelighed, kan man følge med på hjemmesiden.

kalenderlys.dk 

Niels Rasmussen
Partnerskaber