Et godt bi projekt

0,00 kr. 0.00% af 40.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Dan Bertel @hedenhus

medlem siden 16. december, 2016

Om projektet

Mit navn er Dan, mig og min kone Dasha har et bi projekt som vi søger støtte til at føre ud i livet. Projektet hedder ”Biavl med omtanke” og går i sin simpelhed ud på at drive biavl med naturen i fokus.

Bierne på landet har ofte svært ved at finde føde, det skyldes primært at landbruget er blevet så effektivt til at bekæmpe ukrudt og opdyrke jorden, at mange af de vilde blomster er få, helt forsvundet eller fortrængt til fordel for græsarter. Nogle arter af for eksempel humlebier og vilde bier er endda helt uddøde eller forsvundet fra Danmark. Det vil vi gerne lave lidt om på, vi kan nok ikke lave om på landbruget, men vi kan lave lidt om på naturen på udvalgte steder så de igen kan blive attraktive for bier og andre bestøvere som for eksempel sommerfugle.

Vi valgte at starte som hobby biavlere i 2015 Dasha’s far er også biavler så hun kendte lidt til det på forhånd. Vi er siden blevet bidt af det og vil gerne bruge mere tid på det. Det tog ikke lang tid før vi kunne se at bierne havde svært ved at finde føde nok i nogle perioder, hvilket vi undrede os over nu hvor vi jo bor på landet hvor der er så meget grøn natur, efter research fandt vi ud af at for meget grønt ikke er godt for bier og sommerfugle, de skal have noget med mere farver. Så vi fik den ide at lave om på naturen hvor vi nu kan gøre det, og det er selvfølgelig nærliggende at starte hos os selv.

Vi har et nedlagt landbrug med omkring 1 hektar (ca. 10.000 m2) jord til som vi gerne vil plante til med forskellige blomster, træer og buske som kan give pollen og nektar i forskellige perioder af de forskellige sæsoner, til glæde for alle bestøvende insekter så de nemmere kan finde føde. En del af disse træer og buske vil være med bær og frugter som en bonus kan give føde til de vilde fugle i området. På sigt vil vi udvide ved at låne, leje eller købe jord i vores opland hvor vi gør det samme med at plante for bestøvende insekter, og på den måde kan vi være med til at lave små oaser til glæde for alle bestøvende insekter og bevare arter og natur.

Til at finansiere dette på sigt er planen at have honningbier som ved salg af deres honning kan betale for jorden og de udgifter der er ved at vedligeholde sådan noget natur. Honningbier, humlebier, vilde bier og sommerfugle lever sammen i fred så derfor er det oplagt at gøre det på den måde.

Vi har allerede brugt vores opsparing til planter og frø, udstyr til biavl og de første bi familier så vi har nu brug for støtte til at føre denne plan videre ud i livet, så derfor har vi oprettet dette projekt. Vi har sat beløbet til 40.000 da det vil gøre det muligt for os at få 7-10 nye bifamilier, samt plante og så det der skal til for at starte projektet, men vi har på sigt brug for mere til at udvide projektet. Planen er at vi løbende vil komme med opdateringer omkring projektet på vores nyoprettede hjemmeside hedenhus.dk

Som tak for din støtte sender vi frisk honning fra de bier du har været med til at støtte.

Vi håber du vil være med til at støtte vores projekt!
Partnerskaber