Modstand

462.270,00 kr. 104.23% af 443.500,00 kr.

157

crowdfunders
udløbet
Niels-Birger Danielsen @7893660795

medlem siden 12. marts, 2017

Om projektet

Den store narrativ om frihedskampen

Nødvendigt indsamlingsmål: 443.500 kr.
Videregående mål: 925.000 kr.
Opnået pr. 13. december 2017: 701.700 kr. (svarende til 75,9 pct. af 'videregående mål')
Løbetid for indsamlingen: 30. marts til 30. december 2017

Den store samlede fortælling om Danmarks frihedskamp. Det var, hvad Politikens Forlag og jeg for nogle år siden besluttede at gennemføre. Noget sådan er aldrig blevet forsøgt før. Historikere og forfattere har dækket modstandskampens enkelte sider i de mindste detaljer, og langt de fleste vigtige aktører har fået en biografi. Derunder er der en tæt underskov af erindringer, lokale modstandshistorier og kildeskrifter. Men det at sammenfatte det hele i en kronologisk fremadskridende skildring har hidtil manglet. Fremstillingsformen er i høj grad scenisk.

Begivenhederne bliver søgt levendegjort ved at zoome tæt ind på de enkelte hændelser. Med korte mellemrum bringes der citater eller erindringsuddrag. Formen gav blandt andet anledning til følgende anmelderkommentarer, da bind 1 udkom i 2015: - ”Bogen er skrevet ud fra frihedskæmpernes synsvinkel (…). Her får vi deres egne beretninger, og det føles godt.” (Bent Blüdnikow i Berlingske Tidende) - ”Danielsen er ved at udvikle sig til en virkelig stærk og nutidig krigshistoriker med godt greb om et stort stof.” (Hans Engell i Ekstra Bladet) Det gav et godt rygstød til at fortsætte, og det gik godt et langt stykke vej.

I august sidste år var to tredjedele af bind 2 færdigt, men så slap pengene op. Vi havde simpelthen nået grænsen for, hvad forskud, løbende freelance-indkomster og almindelige fondsansøgninger kunne bære igennem. Sonderinger i det mellemliggende halve år har tegnet det billede, at en indsamling synes at være den bedste mulighed for at komme videre. 925.000 kroner er nødvendige for at gennemføre den optimale løsning: Modstand i fire bind. Det er et meget stort beløb. For knap det halve, 443.500 kr., kan bind 2 produceres som led i en trebindsløsning. I sidstnævnte tilfælde skal det tredje bind finansieres gennem en ny indsamling.

Det er et stort beløb og en vanskelig opgave. Ethvert bidrag er velkomment og intet beløb for småt. Til bestemte bidragsstørrelser svarer tilsvarende rewards til bidragyderen. Hvis du blot giver 300 kr., kommer dit navn med på en donorliste i bind 2. Men også bidrag mindre end det kommer med på en liste på min hjemmeside www.nielsbirgerdanielsen.dk, der løbende bliver opdateret. Så hvis du kan undvære en 100 kr.-seddel eller har en sparebøsse, du vil slå i stykker til formålet, er jeg dig tak skyldig. Læs om de nærmere finansielle detaljer på Facebook-siden ’Modstand – finansiering’ og på min hjemmeside.
Navn i bogen-1
Minimumsbeløb 300,00 Du bliver nævnt på donorlisten bagi bind 2.
Navn i bogen-2
Minimumsbeløb 550,00 Du bliver nævnt på donorlisten bagi både bind 2 og bind 3.
Signeret eksemplar-1
Minimumsbeløb 2.000,00 Ud over nævnelse af dit navn modtager du et signeret eksemplar af bind 2 med posten ved udgivelsen.
Signeret eksemplar-2
Minimumsbeløb 3.500,00 Ud over nævnelsen af dit navn i begge bind modtager du et signeret eksemplar af både bind 2 og bind 3 ved udgivelsen.
Særarrangement-1
Minimumsbeløb 5.000,00 Du bliver inviteret med ledsager til et særarrangement i form af f.eks. et foredrag på Politikens Forlag i forbindelse med receptionen ved udgivelsen af bind 2. Der betales ikke noget tilbage, hvis du får forfald, men du er i så fald velkommen til at give pladsen videre til en anden. Hvis du ikke kan komme, vil dit eksemplar af bogen blive sendt med posten.
Særarrangement-2
Minimumsbeløb 8.000,00 Du bliver inviteret med ledsager til et særarrangement i form af f.eks. et foredrag på Politikens Forlag i forbindelse med receptionen ved udgivelsen af både bind 2 og bind 3. Der betales ikke noget tilbage, hvis du får forfald, men du er i så fald velkommen til at give pladsen videre til en anden. Hvis du ikke kan komme en af gangene eller dem begge, vil dit eksemplar/dine eksemplarer af bogen blive sendt med posten.
Foredrag-1
Minimumsbeløb 12.000,00 Ud over det signerede eksemplar af bogen og adgangen til særarrangementet ved udgivelsen får du adgang til at bestille et foredrag i din virksomhed eller forening ved udgivelsen af bind 2 med kun transport og eventuel overnatning som ekstra udgifter.
Foredrag-2
Minimumsbeløb 20.000,00 Ud over det signerede eksemplar af bind 2 og 3 og adgangen til særarrangementerne på forlaget ved udgivelsen af de to bind får du adgang til at bestille foredrag i din virksomhed eller forening ved udgivelsen af både bind 2 og bind 3. Kun transport og eventuel overnatning kommer oveni som ekstra udgifter.
Egentlig sponsor
Minimumsbeløb 25.000,00 Ud over de nævnte rewards giver dette beløb dig en placering som egentlig sponsor. Dit navn kommer til at stå forrest i bogen sammen med f.eks. Statens Kunstfond og Augustinusfonden, ikke på donorlisten bagi bogen.
Partnerskaber