Boligejernes Realkredit

719.116,25 kr. 143.82% af 500.000,00 kr.

1961

crowdfunders
udløbet
René Poulsen @9309976308

medlem siden 8. november, 2016

Om projektet

Foreningen Boligejernes Realkredit er en ny forening der har til formål at udfordre de eksisterende realkreditudbydere på bidragssatserne

Vi er en uafhængig forening, der er udsprunget af en arbejdsgruppe under Fair Bidragssats - og Fair Bidragssats er udsprunget af protestbevægelsen på Facebook, der har navnet "Kritiske Interessenter i Nykredit og Totalkredit".

Vores mission er at etablere et nyt uafhængigt realkredit institut der vil levere billigere realkreditlån til danske boligejere

Vores strategi:

  • At etablere et nyt kundestyret realkreditselskab med fokus på boligejeres behov

  • At reducere omkostningerne for låntagerne i hele lånets løbetid

  • At gøre bidragssatserne gennemskuelige for låntagerne

  • At sætte fokus på de klassiske realkredit produkter, der sikrer sund boligøkonomi og fjerner spekulations- og risikoelementet fra bolig økonomien

  • At genindføre udlodning fra reservefond til låntagerne

  • At genindføre solidaritet mellem låntagere således der kan ydes lån til alle boligejere – uanset postnummer.


Du ser her første skridt af i alt 3:

  1. Denne crowdfunding sker gennem Foreningen Boligejernes Realkredit, hvor målet er at rejse midler til etablering af en erhvervsdrivende fond, som senere skal være ejer af realkreditselskabet. Vi samler ind til selskabskapitalen på minimum 300.000 kroner samt til løbende omkostninger, i alt minimum 500.000 kroner.

  2. Næste skridt er at rejse 5 millioner kroner til dækning af de omkostninger der er forbundet med at færdiggøre Business Planen samt udarbejde ansøgning om tilladelse til at drive realkreditvirksomhed til Finanstilsynet, og sideløbende hermed at gennemføre sidste skridt.

  3. Sidste skridt som skal gennemføres, inden vi kan aflevere en ansøgning til Finanstilsynet, er at få tilsagn fra investorer om at stille tilstrækkelig kapital til rådighed til opfyldelse af kapitalkravene. Kapitalbehovet afhænger af, hvor stor en udlånsbalance vi forventer, og p.t. anslår vi kapitalbehovet til 3 milliarder kroner i løbet af 5 år


Foreningen har p.t. en lille medlemskreds, som i udviklingsfasen løbende vil blive udvidet med medlemmer, som kan bidrage med deres relevante viden og udgøre styregruppen for projektets gennemførelse. Selve udviklingsarbejdet vil blive foretaget i en projektgruppe, der sammensættes ud fra professionelle krav til relevante faglige funktioner, der skal til for at løse opgaven.

Gennem projektforløbet vil der løbende blive tilført medarbejde der skal indgå i den blivende driftsorganisation.

Når realkreditselskabet kommer i drift, vil alle låntagere automatisk blive medlem af foreningen.

Vi vil løbende fortælle om arbejdets fremdrift på foreningens hjemmeside www.boligejernesrealkredit.dk.
Partnerskaber