Vesterbro - hvem er du og hvor går du hen?

0,00 kr. 0.00% af 100.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Jep52 @jep52

medlem siden 21. april, 2017

Om projektet

Støt næste dialogfilm om Vesterbro


Fordi du ligesom os elsker Vesterbro


Fordi du også går ind for, at der skal være plads til alle her på VesterbroFormålet


Vesterbro er den fedeste bydel og her skal være højt til loftet og plads til alle.

Vi vil kæmpe for at bevare Vesterbros mange kvaliteter, så her ikke bliver for pænt og røvsygt at bo.

Vi vil skabe dialog om Vesterbros forandringer og udfordringer.

Vi nuancerer fortællingen om Vesterbro i samarbejde med de mennesker, der bor, lever og arbejder her.

Med filmene, holder vi liv i debatten og dialogen mellem folk og retter opmærksomheden mod bydelens fælles udfordringer og værdier.

Dialogfilmen: Den hippeste bydel


Den første film: Vesterbros forandring er gennemført i vinteren 2016, hvor vi gav vi ordet til mennesker, der har boet på Vesterbro det meste af deres liv. I den næste film i rækken: Den hippeste bydel giver vi ordet til de nye vesterbroere. Det vil sige dem, der lige er flyttet til bydelen, jyden, den unge børnefamilie eller dem som måske har åbnet butik her.

For hvad synes de egentlig om Vesterbro?

Hvad er det fede ved bydelen og hvilke udfordringer ser de?

Vi skal tale om den såkaldte Vesterbroforelskelse og om deres holdninger til livet på Vesterbro. Føler de sig velkomne og synes de der skal være plads til alle?

De mange interviews vil blive til del 2. i vores dialogprojekt om Vesterbro. Når filmen er klippet og redigeret vil den blive vist på offentlige steder og til forskellige gratisarrangementer på Vesterbro sammen med vores lokale samarbejdspartnere.

For at forsætte den vigtige dialog og for at sprede de nye vesterbroers fortælling om Vesterbo, vil filmen herefter være tilgængelig for alle, gratis, på Facebooksiden @vesterbrohvemerdu og på vores hjemmeside www.vores-vesterbro.dk.

Baggrund 


Byfornyelser og ændringer i beboersammensætningen har i de sidste tre årtier affødt mange diskussioner om Vesterbros forandring, udvikling og fremtid.

Vesterbros forskellige grupper af nyere beboere og brugere som såkaldte hipstere og romaer, lever side om side med de såkaldte gamle vesterbroere og gadens folk som både består af hjemløse, stofbrugere og sexarbejdere. På Vesterbro er der altså en kompleks sammensætning af forskellige folk, med forskellige meninger og historier.

En del af Vesterbro


Dialogfilm - projektet: Vesterbro – hvem er du og hvor går du hen? er startet af os, Tina Gudrun Jensen og Jesper Lambæk, naboer på Vesterbro, som selv har oplevet, set og mærket den udvikling og de forandringer der er sket og stadig sker på Vesterbro.

På baggrund af debatten om netop disse forandringer og udfordringer vil vi med fire kortfilm nuancere fortællingerne om Vesterbro i samarbejde med de mennesker, der bor, lever og færdes her.

Projektet


Dialogfilmene om Vesterbro skal danne rammerne for en dialog om Vesterbro. En dialog mellem de forskellige mennesker der lever her, og hvordan man kan sætte ord på en fælles Vesterbro-identitet, der inkluderer alle. Dette bliver realiseret gennem de fire film med interview med forskellige folk, der bor eller færdes på Vesterbro.

Kortfilmene vil gennem scenarier fra forskellige byrum på Vesterbro og interviews med forskellige mennesker, vise de mange stemmer og synspunkter omkring Vesterbro som en bydel i forandring.

Resultat 


Projektet bliver realiseret gennem de fire kortfilm som består af Vesterbrofolkets egne opleveler og fortællinger.

Første film: Vesterbros forandring, omhandler de såkaldte gamle vesterbroere.

Anden film: Den hippeste bydel, handler om de nye tilflyttere.

Tredje film: Gadens folk, vil komme til at handle om de mennesker der bor, lever og arbejder på gaden.

Fjerde og sidste film: Den fælles samtale, skal bringe de forskellige grupper sammen i et fælles dialogmøde om Vesterbro.

I den første film om Vesterbros forandring beskriver mennesker, der har boet på Vesterbro det meste af deres liv, deres bydels forandring fra, at være et af de fattigste steder til nu at være blevet et af de rigeste og hippeste steder i Danmark. De giver udtryk for spændinger mellem nye og gamle beboere, som er opstået i forbindelse med udviklingen af bydelen.

Stor succes


Projektets første del: Vesterbros forandring har oversteget alle forventninger.

Vi afholdt tre dialogaftener med filmvisninger vidt forskellige steder på Vesterbro, hvor der var stor interesse, spørge- og diskussionslyst. På vores Facebookside, @vesterbrohvemerdu, har filmen Vesterbros forandring over 70.000 afspilninger med hundredvis af likes og delinger.

Projektets del 2. Den hippeste bydel har derfor et endnu større potentiale for visninger og interaktioner. Det er den fortælling, vi tilbyder jer at tage del i.

Samarbejdspartnere 


Forskellige lokale organisationer indgår som samarbejdspartnere med henblik på, at nå ud til så mange forskellige mennesker som muligt. Disse samarbejdspartnere omfatter blandt andet Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Settlementet, Mændenes Hjem og Kristkirken. Vesterbro Lokaludvalg har ydet økonomisk støtte til den første film Vesterbros forandring.

Hvad går pengene til? 


Dit bidrag går ubeskåret til produktionen af kortfilmen Den hippeste bydel, herunder:

  • Forberedelse af interview og rekruttering af interviewpersoner

  • Leje af filmudstyr

  • Filmoptagelse af interview

  • Transkribering, bearbejdelse og analyse

  • Tilrettelæggelse og klipning af film

  • Forberedelse af foredrag

  • Annoncering

  • Afholdelse af dialogmøder, hvor filmen fremvises


Hvis du vil vide mere 


Partnerskaber