Stoppestedet

0,00 kr. 0.00% af 50.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Valby Vænge @valbyvaenge

medlem siden 29. maj, 2017

Om projektet

Støt tilblivelsen af en jubilæumsskulptur der markerer 100-året for Valby Vænge, et lille lokalsamfund, som er et Danmarkshistorisk mikrokosmos af det tyvende århundrede, fra begyndelsen med arbejderbevægelse, drømmen om det gode grønne liv med let adgang til offentlig transport og videre gennem århundredet med oliekriser, politiske diskussioner og den fortsatte drøm om det gode grønne liv tæt på storbyens centrum.

Valby Vænge blev bygget i 1917 og selvom Danmark ikke deltog i Første Verdenskrig var landet ramt af alvorlig bolignød bl.a. som følge af stærkt forhøjede priser på materialer og samtidig flokkedes folk fra landet til byen for at arbejde i de voksende industrier. Det stigende antal husvilde og alvorlige sundhedsproblemer i
arbejderbefolkningen gjorde, at det i 1916 af kommunen blev besluttet både at støtte offentligt og privat boligbyggeri.

I marts 1917 indgik Grosserer Svendsen aftale med Københavns kommune om, med J. L.
Meulengarcht som arkitekt, at lynhurtigt opføre en ‘haveby' bestående af 120 småhuse på grunden
ved Vigerslev Gasværk, ved at genbruge de røde og gule formsten fra den nedrevne Anden
Hovedbanegård som lå der, hvor Vesterport Station er nu. Denne ‘havebys’ småhuse blev betegnet
som “det bedste lille Hus” og var inspireret af datidens Landsforeningen for Bedre Byggeskik, hvis
mål var - i denne ‘anden industrielle revolution’ - at hindre på den ene side opførelse af grimme og
billige barakker til arbejderbefolkningen og på den anden side få bugt med den "udenlandske" og
overpyntede udanske stil, som mange nyklassisistiske arkitekter i datiden lod sig inspirere af.
Genbrug og enkelthed blev nøgleord og i dag efter 100 år er stenene således mere end 150 år
gamle.

Valby Vænges ‘haveby’ fremstår i dag - som dengang - som en unik perle hvor bygningsmasse og
byrummets grønne præg spiller fantastisk sammen og hvor husene er yderst eftertragtede.
Enkeltheden i den ‘bedre byggeskik’ gør kvarteret tidløst og husene vil ganske givet stå mindst 100
år endnu. For at markere 100 år med “det bedste lille hus” ønsker vi at skabe et kunstværk som et
varigt minde der binder tilbage til oprindelsen i murstenene fra banegården og peger frem mod de
fremtidige år med hus, have, ‘hul i hækken’ og sammenhold.
STOPPESTEDET

Centralt i kvarteret var der givetvis oprindeligt planlagt et stoppested til en sporvejsrute, der skulle
videreføres fra Toftegårds Plads. Derfor findes der et potentielt samlingspunkt i Valby Vænges
byrum med bredde på vejen og afgrænsning af træer, og netop det samlingspunkt ønsker vi at
gøre naturligt og endnu mere synligt. Kvarteret er præget af fællesskab og fredelig sameksistens,
men har aldrig fået sit stoppested. Et sted hvor man naturligt stopper op, venter og udveksler
tanker og holdninger til de andre, der benytter samme stoppested. Hverken sporveje eller anden
form for offentlig trafik kommer nogensinde til Valby Vænge og heldigvis for det, men stoppestedes
sociale karakter og egenskab ønsker vi at fremme.

Ideen om stoppestedet som det centrale punkt hvorfra folk kommer til og fra stedet ønsker vi at
opbygge som en poetisk fortælling om fortidens visioner, nutidens historiske forankring og
fremtidens navigation mellem det lokale, det globale og det virtuelle. Stoppestedet skal således
være et opholdsrum i Valby Vænges urbane rum, der naturligt inviterer til, at forbipasserende
stopper op for at tage et hvil, undersøger stoppestedets karakteristika og udveksler ord med andre,
der ligeledes tilbydes et afbræk. Stoppestedet vil bestå af 3 mindre skulpturer der inviterer til at
sidde på. I løbet af dagen vil stoppestedet opsamle solenergi og i skumringstiden og efter mørkets
frembrud vil denne energi transformeres til en levende, interaktiv men samtidig rolig og glødende
lyssætning, der reagerer på tilstedeværelsen af forbipasserende såvel som folk der gør holdt og
sætter sig for en stund. Stoppestedet vil aflæse kvarterets puls og gengive den som en glødende
‘levende’ organisme, som om den har forbindelse til hvert eneste hus i kvarteret.

FORANKRINGEN OG AFSLØRINGEN
100 års jubilæet markeres den 2. september 2017 med et heldagsarrangement, udgivelsen af en bog om Valby Vænge og afsløring af kunstværket, der her beskrives. Vi ønsker at tage udgangspunkt i Valby Vænges mursten og bruge kunstværket som fortolker og identitetsskaber for områdets beboere og at synliggøre denne flig af Københavns historie, der har en relevans, der rækker langt ud over Valby Vænge. Der ligger flere daginstitutioner og skoler i og omkring området, som også vil kunne opleve og bruge værket. Desuden tiltrækker roen og idyllen i området Valbyborgere på vandre- eller joggingture. Projektet har lokal forankring som forudsætning for gennemførelsen og kommunal interesse som skoleeksempel på visioner for et bedre byliv formuleret for 100 år siden.

Kunstværket fremstilles af en lokal kunstner, der bl.a. står bag det prisvindende designbureau Diffus Design www.diffus.dk. Kunstneren donerer arbejdstiden, men vi mangler penge til teknik og vind, vejr og hærværkssikring af værket.
Partnerskaber