Studenterkonference i patientsikkerhed 2017 #Studerendepåtværs

0,00 kr. 0.00% af 15.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Sara Larsen @saralarsen13

medlem siden 9. juli, 2017

Om projektet

Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed - vores visioner for et fremtidigt bedre sundhedsvæsen

Som studerende på sundhedsfaglige uddannelser arbejder vi alle frem mod det samme mål; at helbrede patienter og sørge for, at dette foregår under bedst mulige forhold og uden, at patienterne pådrager sig yderligere skade under deres behandlingsforløb. Vi ved samtidig at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte er forårsaget af komplekse arbejdsgange, der er påvirket af et væld af faktorer i den kliniske dagligdag. Desuden er nogle patientgrupper i risiko for at blive ”tabt” i systemet, særligt ved overgangen fra en sektor til en anden. Dette er ofte de sårbare grupper: gamle og kronisk syge, der dermed oplever mangel på kvalitet i deres behandlingsforløb. Dette er noget vi i SKOP (Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed) ønsker at være med til at ændre.

Ovennævnte problemstillinger stiller store krav til fremtidens sundhedspersonale, der udover at have en faglig viden om behandling og pleje skal sikres kompetencer, der er med til at øge patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Ifølge en opgørelse fra 2015[1] udarbejdet af SKOP er patientsikkerhed dog et manglende fokus i over halvdelen af de danske sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger.

I SKOP stræber vi mod at skabe en kultur blandt studerende med interesse for sundhedssektoren, hvor de studerende instinktivt inddrager og tænker på patientsikkerhed i såvel praksis som i studierelaterede projekter. Alt dette gør vi igennem afholdelse af kurser, foredrag, workshops, undersøgelser og konferencer.

I oktober 2017 vil SKOP sætte fokus på ”Samarbejde på Tværs”. Dette vil vi gøre ved afholdelse af Studenterkonferencen: ”Patientsikkerhed for studerende 2017”. Denne vil bestå af bl.a. interaktive workshops og plenumsessioner, hvor de studerende opnår viden inden for emnet (Studenterkonferencens foreløbige program er vedhæftet i bilag 1). Målet med konferencen er, at vække studerendes interesse for forbedringer i sundhedsvæsenet, da det er de studerende der kommer til at udgøre fremtidens sundhedsprofessionelle og arbejde hen mod et bedre sundhedsvæsen. Kvalitet i sundhed handler om at indarbejde arbejdsgange, der sikrer at patienterne hurtigere får en diagnose og en målrettet behandling. Vi tror på, at tværfaglig forståelse er et essentielt redskab, til at gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre, hvorfor vi igen i år afholder en studenterkonference, hvor vi mødes og debattere, om hvordan man som kommende sundhedsprofessionel kan bidrage til et bedre, stærkere og mere sammenhængende sundhedsvæsen.

[1] https://patientsikkerhed.dk/content/uploads/2015/12/patientsikker_uddannelse_studerende2015.pdf

 

Praktiske informationer om Studenterkonferencen

Konferencen afholdes d. 10. oktober  i fællessalen på Christiansborg i København. Konferencen er målrettet studerende på videregående uddannelser, primært fra sundhedsvidenskabelige studier, og vi forventer deltagelse af 70-80 studerende fra hele landet, dog med størst fremmøde fra Aalborg og Københavns universitet, hvor SKOP har aktive lokalgrupper. Tilmelding sker ved ”først-til-mølle ”-princippet. Efter konferencen udsendes der spørgeskema til deltagerne. Svarene skal give os et indblik i, om vi har opfyldt vores mål om at skabe en interesse for emnet, samt hvilke forbedringer vi kan gøre os til næste års studenterkonference.

Programmet og små præsentationer vil i løbet af sommeren blive præsenteret på SKOPS facebookside. Programmet indeholder blandt andet oplæg fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, den nyeste ph.d. forskning på området, PRO-data som redskab til at forbedre patientsikkerheden og erfaringer fra dem, der efter mange års arbejde i sundhedsvæsenet ved mest om området, nemlig de sundhedsprofessionelle selv.

I løbet af dagen vil der være morgenmad, kaffe, frokost samt kage fra Meyers, der til dagligt driver kantinen på Christiansborg, også kendt som Snapsetinget.

Om arrangøren:

Konferencen arrangeres af Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP), der er et landsdækkende tværfagligt frivilligt studenternetværk, der aktuelt har lokale aktiviteter i Aalborg og København. SKOP har siden 2011 arbejdet med at sætte fokus på patientsikkerhed, kvalitets- og forbedringsarbejde i sundhedssektoren, blandt studerende. Netværket består derfor både af studerende på medicin, sygepleje, folkesundhedsvidenskab, medicin med industriel specialisering, ergoterapi m.fl. Vi arbejder derfor også for at skabe et mere tværfagligt miljø under studietiden, der kan bidrage til en større forståelse og åbenhed overfor hinandens faglige kompetencer på tværs af studieretninger. Således vil vi som studerende være bedre klædt på til den virkelighed, vi skal ud og arbejde i. Vi har et tæt samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og SKOP er desuden eneste aktive danske ”chapter” af IHI Open School, der er et globalt netværk med over 100.000 studerende på verdensplan.

 

Med denne crowdfund håber vi i SKOP meget på, at vi kan få dækket vores udgifter til konferencen således at sundhedsfaglige studerende over hele landet kan få mulighed for at blive endnu klogere på sundhedsvæsnet og ikke mindst de patienter, der hver dag skal tages kærligt hånd om. Patientsikkerhed er et vigtigt emne - særligt for os, da vi som studerende har mulighed for at komme ud og gøre den vigtige forskel for netop dig eller en du har nær, når uheldet er ude og du har brug for et stærkt sundhedsvæsen, der kan tage dig i deres trygge hænder.

Din støtte vil være til stor glæde for mange studerende landet over med interesse i netop DIN sikkerhed som patient i det danske sundhedsvæsen!

 
Partnerskaber