FactCare

141.686,00 kr. 3.54% af 4.000.000,00 kr.

161

crowdfunders
udløbet
Patientforeningen Danmark @2116540530

medlem siden 2. oktober, 2017

Om projektet

Forskning i virkningen af aluminium i vacciner


Lad os prøve at genstarte debatten om vaccine!

 

Vacciner er udviklet for at beskytte os mod smitsomme sygdomme og er en af de største succeser for vores sundhedsfremme nogensinde. Men at vi har mange sikre vacciner, betyder ikke at alle vacciner er sikre. Senest har diskussionerne raset omkring bivirkninger i specielt HPV-vaccinen.

Det handler om aluminium.
Det handler om, at aluminium muligvis kan være en gift for kroppen.
Det handler om, at der i dag ikke er krav om at teste aluminium-adjuvanser i vacciner.

 

Uvildig undersøgelse af aluminium i vacciner

Vi vil lave uvildig, dybgående forskning, der skal skabe en neutral oversigt over, hvad vi reelt ved i dag om aluminium-adjuvanser i vacciner, herunder HPV-vacciner.

Vi ønsker, under ledelse af nogle af de mest anerkendte forskere på området, at gennemgå verdenslitteraturen systematisk – altså alle forsøg og artikler – på dette område.

Der er ikke lavet undersøgelser, der systematisk gennemgår alle de videnskabelige forsøg, der er lavet på verdensplan med nyere typer aluminiumsalte i vacciner.

Det er tidskrævende og dyre undersøgelser, der desværre kun kan udføres manuelt ved at lede hver enkelt forsøg igennem med en tættekam. Det kræver menneskelige ressourcer og meget stor viden. Og dermed kræver det også penge.

Hvem er vi?

FactCare er en komité med internationalt sigte under Patientforeningen Danmark.

Factcare har udelukkende til formål at indsamle information om effekten af aluminium i vacciner, som ingen myndigheder eller offentlige instanser – trods massive udfordringer med uforklarlige sygdomstilfælde – har beskæftiget sig med i mange år.

Factcare og Patientforeningen Danmark er gået sammen om denne indsamling.
Fælles for os er, at vi rent faktisk er store tilhængere af vacciner. Der er vel intet, der har haft så stor positiv betydning for menneskers sundhed og overlevelse i verdenshistorien, som vacciner har. Men vi er også tilhængere af at komme til bunds i spørgsmålet om risikoen for bivirkninger ved at indsprøjte især aluminiumsalte.

Hvem vil foretage de systematiske litteraturbedømmelser?

Overlæge, dr.med. Christian Gluud og hans stab i Cochrane Hepato-Biliary Group, Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning har lovet at lede og gennemføre disse systematiske litteraturvurderinger. Vi forventer at arbejdet vil kunne gennemføres over 14 til 18 måneder.

Økonomien til forskningsforløbet

Der skal bruges minimum 4 millioner kroner for at gennemføre fem systematiske litteraturundersøgelser. Disse fem undersøgelser skal både afdække, hvad vi reelt ved fra dyreforsøg og forsøg i mennesker. De to første systematiske bedømmelser vil inkludere randomiserede dyreforsøg som sammenligner: Aluminium-adjuvanser imod placebo eller ingen behandling, og; én type aluminium-adjuvans imod alle andre aluminium-adjuvanser. Den tredje og fjerde systematiske bedømmelse vil inkludere randomiserede kliniske forsøg i mennesker som sammenligner: Aluminium-adjuvanser imod placebo eller ingen behandling, samt; en type aluminium adjuvans imod alle andre aluminium adjuvanser.  Den femte litteratur oversigt vil integrere viden fra de fire forgående systematiske bedømmelser.

 

Vi beder om din støtte til vores indsamling. 4 millioner kroner lyder af meget, men hvis alle voksne danskere bare giver en enkelt 1-krone, kan vi komme i gang. Du vil efter din donation modtage en kvittering til brug for din selvangivelse, således du opnår skattefradrag på det donerede beløb.

Hvis vi får samlet flere penge, kan området belyses endnu dybere – til glæde for morgendagens generationer af både piger og drenge.

Som tak for din støtte sender vi dig en kort sammenfattet konklusion af resultatet efter gennemført klinisk test.

 

Læs mere om COCHRANE forskningsmetoden her.

Læs mere om Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning her.

Besøg vores hjemmeside for litteraturhenvisninger her 

Følg og tag eventuelt del i debatten på vores facebook side her

Dette er en såkaldt flexible funding kampagne.

Det betyder, at dit sponsorerede beløb går ubegrænset til formålet uanset om indsamlingen når sit samlede projektmål eller ikke. Projektet består således af flere faser og delmål og realiseres ikke kun, hvis det samlede mål nås. Forskningsarbejdet igangsættes uanset. Ved almindelige kampagner på Booomerang kommer beløbet kun til udbetaling, hvis det samlede projektmål nås.

Tak for din forståelse og opbakning.
Partnerskaber