Riv Bispeengbuen ned!

100.227,25 kr. 100.23% af 100.000,00 kr.

470

crowdfunders
udløbet
Projekt Åbn Åen @7091839350

medlem siden 24. oktober, 2017

Om projektet

VI HAR TRAVLT!
Bispeengbuen er en motorvej i 3. sals højde gennem tæt bebygget område. I 2020 er det planlagt, at Bispeengbuen skal livstidsforlænges for 125 mio. kr., så den kan stå i mindst 55 år mere!

Vi mener det er en kæmpe fejl af Staten at gen-investere så mange penge i Bispeengbuen, uden at der er fremlagt et alternativt tunnelforslag med åbning af første etape af Ladegårds Å (ca 40% af åen). Vi vil fremlægge et alternativ til at livstidsforlænge Bispeengbuen inden 2020, så politikerne kan tage stilling til, om man vil geninvestere i Bispeengbuen, eller om man vil noget andet.

Hvorfor nu?
Denne slags projekter tager lang tid - specielt fordi København, Frederiksberg og Staten skal være enige - så det er nødvendigt at vi borgere og erhverv starter med analyserne nu!

Vi har indgået aftale med Rambøll - de arbejder allerede for Vejdirektoratet og med skybrudsplaner i området - som kan gå i gang med det samme. Hvis indsamlingen går godt, kan vi få nogle indledende resultater allerede inden kommunalvalget og forpligte byrådene på at arbejde videre. Folketingspolitikere har allerde vist opbakning til at arbejde videre.

Hvad går bidraget til?
Alle indsamlede midler vil gå til at afklare helt nødvendige ting som pris, tunnelkonstruktion (kan der fx bygges oven på tunnel?) og skybrudssikring. Hos Åbn Åen-projektet hos Miljøpunkt Nørrebro, med hjælp fra Nørrebro Lokaludvalg, har vi afsat nogle midler til at komme i gang. Vi vil derfor matche jeres bidrag krone for krone op til 100.000 kr.

Vi er alle sammen nødt til at tage teten og vise politikerne, at vi selv er parate til at investere og at vi mener det her.

Venlig hilsen Åbn Åen

p.s. Boligexperten Administration har bidraget med 5.000 kr. og Peter Dawes har bidraget med 501 kr. oven i det anførte beløb. Lena Thorsen har bidraget med et flot beløb.

 
Partnerskaber