Isværksted

0,00 kr. 0.00% af 250.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Maria Volf Lindhardt @volf

medlem siden 17. november, 2017

Om projektet

Alle elsker is!


Isværkstedet skal bidrage til at fremme indsigten i is – en overset del af dansk, kulinarisk tradition - og alligevel har vi alle gode oplevelser med netop is!

Vi ønsker at skabe et fysisk sted, hvor lokale producenter og frivillige, børn og familier, skoleklasser og andre interesserede kan mødes og dyrke den fælles glæde og skabelse af den gode is – på tværs af generationer og nationaliteter.

Stedet kobler Odsherreds tradition for kvalitetsfødevarer med en kulturhistorisk viden om is i Danmark - konkretiseret i innovativ, lokal ismestring og –læring.

Projektets fysiske rammer


Sonnemosegaard er en firlænget gård, der kan rumme isværksted, undervisningslokaler, cafe og udstilling af historiske isartefakter.

Staldlængerne har tidligere fungeret som kostalde og kornopbevaring, og de har en god rummelighed og landbrugshistoriske og bygningsmæssige kvaliteter.

Gården ligger idyllisk i Odsherreds smukke natur tæt på et spændende oldtidshistorisk skov- og strandområde, som bruges aktivt af både lokale og turister: Kongsøre. Stedet er let tilgængeligt med bil, i båd, på cykel og til hest og ligger tæt på en margueriterute og en national cykelrute.

Det omfatter projektet


Fase 1: Der skal opbygges et værkstedskøkken, som opfylder de særlige hygiejnekrav, der stilles til isproduktion.

Fase 2: Der skal indrettes lille iscafé med udstillingsmuligheder og et undervisningslokale til arrangementer og kurser.

Fase 3: Driftsfasen omfatter produktion og salg af is i mindre skala, fælles arrangementer, skoletjeneste, kurser, cafédrift, 'andelsvirksomhed': lokale kan bruge stedet med udgangspunkt i egen frugt- og bæravl - i lighed m mosterier med most af egne æbler

Isværkstedet skal drives af frivillige og i højsæsonen også med lønnet hjælp

Organisering af projektet og involvering af frivillige


'Isværkstedets venner' består af gårdejere Maria og Niels Jacobsen med ansvar for den daglige drift, herunder budget og regnskab.

Derudover af arkitekt Dorte Mariager, rådgivning og udvikling; cafeejere og iværksættere Anne Lindhardt og Leif Zeeberg, forretningsudvikling; Lise Michel grafisk udtryk; frivilligkoordinator Sara Lindhardt; pædagogiske konsulenter Inge-Lise Iversen og Michael Blomberg; lektor i madkundskab Eva Mila - alle frivillige.

Når værkstedet er etableret, oprettes en rådgivningsgruppe, der består af frivillige fra lokalområdet og fagprofessionelle bredt sammensat.

Relationen til lokalsamfundet


Sonnemosegaard ligger på Egebjerghalvøen i Odsherred, der er kendetegnet ved et stort, lokalt engagement, mange foreninger og frivillige, der spiller sammen og bygger bro via bl.a. Egebjerg bylaug, der har kommunens store opbakning: http://www.egebjergonline.com

'Jeg mener, at det er vejen frem at gøre sig lækker, som Egebjerg gør i dag. Egebjerg er et stærkt brand som en by, hvor der er et stærkt fællesskab' - Thomas Adelskov, Odsherreds borgmester (S)

Isværkstedet bliver en del af Egebjerg-set-up'et og udvikler aktiviteter sammen med skole, købmand, foreninger og frivillige og er samtidig helt unikt i Danmark.
Partnerskaber