Ledighed med mening

0,00 kr. 0.00% af 10.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
kogi @kogi

medlem siden 16. december, 2017

Om projektet

arbejdspladsen.dk - et supplement til jobcenteret.

Hvad indeholder projektet. 

Et fysisk rum for ledige.

Er man ledig, kan man komme på arbejdspladen.dk, uanset hvilken faglig baggrund, man har. Vi stiller ingen krav til erfaring, uddannelse eller alder, men tager imod alle, der er villige til at investere lidt af sin tid og viden i selskab med andre aktive jobsøgere, som også mangler fællesskab og noget at stå op til.
Man har her mulighed for at få inspiration og sparring, og hjælp til, hvordan man selv skaber nye forbindelser og udbygger sit professionelle netværk. Men man kan også hjælpe andre med de kompetencer, man nu er i besiddelse af.
Her er computer til fri afbenyttelse, trådløst netværk, så man har mulighed for at tage din egen pc med. Der er printer, kuverter og andre kontor artikler.

Hvad arbejder vi med.

Der arbejdes fx med elevatortalen, ansøgninger, cv’er, videopræsentationer, netværk og vi tænker også ud af boksen.
Oplæg, der motiverer og inspirerer, leveret af kompetente foredragsholdere.
Woorkshops der kvalificerer jobsøgningen.
Fyraftensmøder med erhvervslivet.
Dialog og samarbejde med kommunens jobcenter.
Skabelse af nye relationer.
Arbejdspladsen.dk's  brugere er selv med til at byde ind med gode ideer til foredrag og events.

Hvorfor er det nødvendigt med et fysisk rum for jobsøgere.
At mødes, udveksle erfaringer og ideer kan netop være afgørende for den ledige - at skabe rum for et nyt og inspirerende fællesskab kan ofte være den faktor der gør, at man kommer hurtigere og gladere i job. At sidde på arbejdpladsen.dk i 4-6 timer og skrive ansøgning eller blive klogere på det - kan forhindre den stress ledige sætter sig selv i fordi de aldrig holder fri fra at tænke jobsøgning. Det er ikke kun den ledige der er presset for at finde et job, men også familien mærker presset, da den ledige sjældent holder fri fra jobjagten. Har man derimod brugt en arbejdsdag på ansøgninger og har man derudover haft en god oplevelse med et arbejds fællesskab, hænger hverdagen ofte bedre sammen for hele familien.

Hvad søger vi midler til. 

Vi har brug for midler til ekspert udtalelser, bistand til budget lægning og projektbeskrivelse. Projektet er et social projekt, som skal være stats og kommunalt støttet. Der vil være en daglig leder samt fleksjobber/løntilskud som medarbejdere.

Alle bidragsydere inviteres med til indvielsen af arbejdpladsen.dk

 

 
Partnerskaber