Skaterpark på den yderste revle

0,00 kr. 0.00% af 50.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Thomas Laurie @1356257610

medlem siden 16. februar, 2018

Om projektet

Projektbeskrivelsen:

Skatepark på den yderste revle skal være for alle

Skatepark på den yderste revle skal være for alle. Alle i lokalsamfundet, turisterne der kommer og besøger byen, og alle der kunne have lyst til og tage turen til den yderste revle og mærke den friske vestenvind.

Idéen er at skabe et fælles rum, hvor børn, unge og såmænd også ældre, kan dyrke gadeidrætten på en endnu ikke set måde, på den jyske vestkyst. Vi vil tilbyde et alternativ til byens gode indendørs aktiviteter, hvor man i tæt kontakt med den barske og smukke natur, kan mærke den friske vestenvind i håret. Vi ønsker at skabe et fristed med højt til loftet, fleksible rammer og med et socialt værdifællesskab i fokus. Thyborøn skatepark skal være for alle, og vi tror på at en skatepark på den yderste revle, vil være til glæde for de mange lokale, og være et trækplaster for endnu flere turister.
Skateparken på ca. 800 m2 skal opføres på Thyborøns gamle Atletik Stadion, centralt beliggende mellem by og havn, og dermed tilgængelig for alle. Det er et indhegnet grønt området på ca. 13.000 m2. Pt. bruger skolen området til idræt om sommeren og ligeledes af Thyborøn FDF til udendørs aktiviteter. Endvidere bruges området af byens ældre til at spille kroket. Alle nævnte vil naturligvis også kunne gøre brug af Skateparken, og sammen vil vi kunne videreudvikle de mange potentialer som området byder på.
Projektet består i at få bygget og opført et beton areal samt en halfpipe i træ. Vi søger om støtte til etablering af skaterparkens betondel på 500 m2, med en integreret halfpipe som opføres i træmaterialer(10x20m). Skaterparken skal indbyde til udfordrende og spændende aktiviteter samt leg. I parken vil man kunne udfolde sig aktivt med BMX-cykler, løbehjul, rulleskøjter, skateboards mm. kun fantasien sætter grænser. Området har også potentiale til at videreudvikles på ift. at kunne rumme en legeplads med borde/bænke, et grillområde og evt. parkourbane mm. så området bliver for hele familien.
Projektorganisationen er bygget op omkring 3 ægte ildsjæle, som brænder for netop dette projekt og byens udvikling. Flere af medlemmerne har erfaring med lokale projekter. Indtil videre har en stor del af byens erhvervsdrivende givet fornemme bidrag, og støttepengene fortsætter med at strømme ind til projektet. Ligeledes har flere af byens håndværkere tilkendegivet deres støtte i form af frivillig arbejde, når parken skal opføres. Slutteligt vil der være en foundraising ift. privatedonationer fra de lokale i Thyborøn. Vi kan konstatere at projektet har stor opbakning fra lokalsamfundet.
Her på den yderste vestkyst, har lokalsamfundet ry for at bakke op om lokale projekter dette er også tilfældet her. Vi har i projektets spæde start, forsøgt at afdække om en skaterpark overhovedet har interesse for de lokale - det må vi sige at det har. Vi har kun fået positive tilkendegivelser, hvilket også kan afspejles i de mange donationer.Byens unge ser frem til bedre forholde ift. gadeidræt og brug af løbehjul mm. Fra projektets start har vi været i tæt dialog med Lemvig Kommune, som bakker op om projektet. Også I samråd med lokale politikere, er beliggenheden i Thyborøn nøje udvalgt.

Målgruppe:

Thyborøn Skatepark er for alle, lige fra uøvede børn på løbehjul til eksperter på skateboard og BMX. Et samlingssted for alle aldre og generationer. Et gammelt atletik stadion som udvikles til en aktiv sportspark, der summer af liv og aktiviteter. Med Thyborøn skatepark skaber vi et aktiv, som gerne skulle indbyde til samvær på tværs af generationer. Med skateparken får alle et mødested, hvor borgere der ikke nødvendigvis tiltales af foreningslivet, kan deltage aktivt eller passivt i fællesskabet. Atletik stadion er et område hvor der er mulighed for at spille bold mm. og den bliver til tider brugt af skolen og FDF. Men der mangler i den grad noget, som især børn og unge kan se som en legeplads - en ramme de kan have et fællesskab omkring. Med en skatepark placeret på byens gamle atletik stadion, er der lagt op til en central placering hvor der kommer mange mennesker og turister, og skateparkens muligheder for fysisk aktivitet og socialt samvær vil skabe mere liv i byen og give et stort løft i området.

Organisering:

Foreningen Thyborøn Skatepark består af 5 selvvalgte bestyrelsesmedlemmer, som samarbejder omkring Indsamling af sponsorater/støttepenge samt idéudvikling ift. at optimere og videreudvikle på projektets grundlæggende ideologi omkring at skabe et fristed for folk I og omkring Thyborøn. Formand: Thomas Laurie - Lagerchef hos lokal virksomhed og aktiv skater. Næstformand: Allan Fonzie - selvstændig erhvervsdrivende i Thyborøn og skaterentusiast Kasserer: Kim Jensen - Procesoperatør hos lokal virksomhed og gammel skater Best. medlem: Christian Hove - Butikschef og aktiv skater Best. medlem: Sara Laurie - Pædagog, frivillig i lokalsamfundet og skaterentusiast.

Forankring:

Projektets ildsjæle vil være opsøgende ift. at få tilbagemeldinger fra henholdsvis, de organisationer som i forvejen benytter området omkring skateparken, og ligeledes ift. alle andre som måtte være interesseret i at besøge parken. Her er det tænkt at projektets facebookside skal være et åbent forum, hvor alle har mulighed for at komme med tilbagemeldinger efter besøg i skateparken - ris som ros modtages naturligvis. Initiativtagerne vil løbende holde statusmøder omkring skateparken, og hele tiden forsøge at tiltrække nye besøgende. Det kunne fx. være i form af forskellige konkurrencer eller andre arrangementer omkring skateparken. Thyborøn er kendt for at støtte op om lokale arrangementer, og vi er overbeviste om at Thyborøn skatepark bliver et positivt tiltag i bybilledet, som folk finder værd at støtte og besøge. 

Vision og mission:

En skatepark i Thyborøn vil både opfylde Færchfondens mission og vision, da det både vil være noget ganske nyt, nyttigt og gøre en forskel for både den enkelte borger i byen, men også for byen som helhed. Med dette menes der at skateparken uden tvivl vil blive et trækplaster for Thyborøn, og nord/vestjylland generelt. Byen har et stigende antal besøgende af turister, og dette vil være endnu en god grund til at besøge byen. Og desto flere turister, desto mere liv i vores lille fiskerby - hvilket vil være til gavn for stort set alle erhvervsdrivende i byen. Flere turister betyder mere omsætning i byens butikker og restauranter. For ejendomsmæglerne mod vest, vil det muligvis betyde mere salg/udlejning af boliger og dermed mere arbejde til håndværkere mm. Vi ønsker at skabe et frirum hvor alle i byen kan mødes, og være fælles om idrætten på en ny og attraktiv måde. Visionen er at skabe et sted hvor alle i familien kan få glæde af at bruge skateparken og området omkring. Sidst men ikke mindst kan vi garantere at materialet er grundigt gennemarbejdet, og intet overlades til tilfældigheder ift. opførsel af skateparken.

Forventede resultater:

Vi forventer at skateparken vil komme til at tiltrække mennesker fra nær og fjern, og at projektet får en dyb forankring som en aktiv i hjertet af Thyborøn. Vi forventer at projektet, med tiden, vil kunne videreudvikles på og dermed konsekvent følge med tidens tendenser. Mht. effekt forventer vi, at vi ved at skabe et nyt og spændende rum, kan lokke unge som gamle ud i den friske luft, for at prøve kræfter med en indbydende skatepark , som vil sætte gang i adrenalinen og pulsen hos de fleste. Ligeledes forventer vi at se en effekt ift. at modtage en ny type af turister i vores by, nemlig skatere. 

 
Partnerskaber