Støt dit nærlokale medie Vores Brabrand

20.400,00 kr. 102.00% af 20.000,00 kr.

109

crowdfunders
udløbet
Peter From Jacobsen @voresbrabrand

medlem siden 6. marts, 2018

Om projektet

Du kender måske Vores Brabrand fra hjemmesiden, Facebook eller nyhedsbrevet om fredagen. Vores Brabrand er et nærlokalt medie, der skal være med til at styrke fællesskaber og sammenhængskraft i Brabrand vest for Aarhus.

Jeg har brug for din økonomiske støtte til at dække omkostningerne ved at udgive Vores Brabrand her i foråret, og jeg håber derfor, at du vil støtte projektet med 100,- kr. her. Pengene går til udgifter til hjemmesiden, til afholdelse af møder samt udbetaling af en timeløn.

De første måneder med Vores Brabrand

Vores Brabrand er kommet godt i gang og har nu udgivet næsten 200 artikler på hjemmesiden https://voresbrabrand.dk/.

Indtil udgangen af februar 2018 har Slots- og Kulturstyrelsens innovationspulje finansieret Vores Brabrand som et forprojekt. Der er desuden søgt om yderligere økonomisk støtte hos Kulturstyrelsen. Svaret på ansøgningen forventes i løbet af maj 2018.

Økonomien fremover

Støtten fra jer læsere og brugere bliver imidlertid afgørende for driften af Vores Brabrand. Efter sommerferien bliver det derfor muligt at tegne medlemskab af Vores Brabrand.

Flere lokale organisationer, institutioner og virksomheder har desuden tilbudt at støtte Vores Brabrand økonomisk, hvilket også vil kunne levere et vigtigt bidrag.

Endelig er der søgt fondsmidler til et langsigtet journalistisk projekt, som forhåbentlig kan gennemføres i løbet af 2018-2019.

Følg med i arbejdet med Vores Brabrand


Hvis du støtter Vores Brabrand økonomisk, vil du få et nyhedsbrev en gang om måneden med information om større projekter og kommende planer.

Du vil få mulighed for at komme med kommentarer, forslag og ideer til andre emner, Vores Brabrand bør se nærmere på.

Desuden vil du blive inviteret til et udviklingsmøde i juni – men det hører du mere om senere.

Hvis du vil støtte

Klik på "støt dette projekt" øverst th. på siden. Du kan støtte med ned til 20,-, men jeg håber, du vil betale 100,-. Hvis 200 af jer gør det, kommer jeg i mål med de 20.000,-, jeg håber på.

Efterlad meget gerne dit navn og din emailadresse, da jeg så kan holde dig opdateret om, hvordan jeg bruger pengene.
Partnerskaber