Innovationshuset

18.750,00 kr. 2.68% af 700.000,00 kr.

7

crowdfunders
udløbet
SkiveegnensET @skiveegnenset

medlem siden 16. marts, 2018

Om projektet

Innovationshuset skal skabe vækst og udvikling på Skiveegnen - og dermed gøre det mere attraktivt for både eksisterende virksomheder, nye iværksættere og tilflyttere at etablere sig på egnen.

For at Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenter (SET)  kan etablere Innovationshuset er det nødvendigt at oprette en 'permanent' projektorganisation, som både kan virkeliggøre innovationshuset og samtidig sikre, at den opbyggende viden bliver i organisationen og ikke er placeret hos eksterne konsulenter.

Det samlede budget for den nødvendige projektorganisation er 1.100.000, hvoraf SET bidrager med 50.000 og Skive Kommune forventeligt med 350.000.

Tilbage står et finansieringsbehov på 700.000, som primært vil gå til lønomkostninger til projektorganisationen.

Vi har allerede modtaget flere tilsagn om støtte - udover dem, der p.t. fremgår her på siden.

I skrivende stund skal der derfor lægges 5.000 til det beløb, der fremgår af oversigten. Dette og fremtidige beløb vil snarest muligt fremgå af oversigten.
Partnerskaber