#fokuspårefluks

7.560,00 kr. 151.20% af 5.000,00 kr.

62

crowdfunders
udløbet
5987423046 @5987423046

medlem siden 10. marts, 2016

Om projektet

Vi, Refluksforeningen, har brug for hjælp til at kunne hjælpe vores børn! Flere og flere børn bliver i dag ramt af behandlingskrævende refluks, men grundet manglende viden på området blandt de fagprofessionelle løber vi, som forældre, hovedet mod døren i Sundhedssystemet og står nu tilbage med en følelse af magtesløshed. Lægerne tager os ikke alvorligt og imens bliver vores børns sygdom værre og det samme gør risikoen for varige mén.

Pr. 1. januar 2015 stiftede vi derfor Refluksforeningen, som er Danmarks eneste forening, der har til formål at støtte forældre og pårørende til børn med refluks. Formålet med foreningen er:

At oprette interessentgrupper i Danmark til støtte for børn som har refluks, deres familier m.fl.

  • At afholde offentlige foredrag og medlemsmøder mv.

  • At udbrede kendskabet til refluks hos børn og følgevirkninger heraf

  • At arbejde for bedre tilbud fra det offentlige og bedre behandling af børn med refluks

  • At støtte personer der er kommet i klemme i det offentlige socialvæsen og/eller sundhedsvæsenet

  • At søge midler, så kontingent, undervisning, m.v. kan holdes på et lavt beløb


Vi erkender dog ikke at kunne kæmpe alene og håbet er derfor at vi, med denne indsamling, både kan skabe #fokuspårefluks i Danmark og at vores råb om hjælp endelig vil blive hørt, og at vi kan samle penge ind til kampagnen #fokuspårefluks. Hvis vi når i mål med indsamlingen vil pengene bl.a. gå til tryk af vores folder og andre merchandise produkter, ligesom vi håber at kunne sende en repræsentant af sted til Folkemødet 2018 og den vej igennem råbe systemet op!

Hvad er refluks egentlig?
Ordet refluks betyder at noget strømmer tilbage. I denne sammenhæng anvendes ordet refluks som en forenkling for betegnelsen gastroøsofagal refluks, og betyder maveindhold som strømmer tilbage til spiserøret og/eller munden. Med maveindhold menes der mad, drikke og mavesyre. Denne slags refluks er en naturlig proces, som alle mennesker oplever i mere eller mindre grad. Især hos babyer er refluks en naturlig proces, hvor gylp er en ukompliceret del af babylivet.

Problemerne opstår derimod hvis mængden og omfanget af refluksen bliver for stor. Her er det vigtigt at huske at også børn som ikke gylper kan have reflukssymptomer. Maveindholdet kommer for nogle børn kun op i spiserøret som sure opstød hvorefter barnet synker det. Syren fra maveindholdet ætser i spiserøret og giver smerte og ubehag i bryst og maveregion og kan give problemer i hele øre, næse og hals området. Det opleves smertefuldt for barnet og kan give komplikationer som blandt andet syreskader i spiserøret, ætsning af tænderne, spisevægring, søvnproblemer og hyppige infektioner i hals, ører og lunger.

Det er altså et alvorligt problem og kan have store konsekvenser for det enkelte barn og dets familie.
Partnerskaber