Hvermandag.dk

35.031,53 kr. 116.77% af 30.000,00 kr.

243

crowdfunders
udløbet
Mathias Brander Skovsted @matbrasko

medlem siden 3. marts, 2017

Om projektet

Det er over et år siden sidst, men nu er det igen ved den tid: Kassen er tom og vi sætter vores lid til den ukuelige læserskare - og andre velyndere!


Hver evig eneste mandag morgen ligger en ny tekst og spræller i indbakker landet over. Sådan har det været siden maj 2014 - og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Derfor samler hvermandag.dk i juni måned penge ind, så projektet kan overleve langt ind i sommeren 2019.

Hvad er hvermandag.dk?
Hvermandag.dk er et litterært e-mailprojekt, der hver mandag morgen udsender skønlitterære tekster til de over 3.200 abonnenter (213 tekster er det indtil nu blevet til). Teksterne er skrevet af kendte som ukendte forfattere - overvejende danske, men også af og til fra andre skandinaviske lande. Derudover har også tidligere billedkunstnere, rappere og illustratorer bidraget.

Teksterne har to ting til fælles: De har aldrig været udgivet før og er på højest 1000 ord.

Hvermandag.dk er en god måde at blive introduceret til ny, dansk og skandinavisk litteratur på. Det er ganske gratis (og komplet spam-frit) at abonnere!

Og hvad med pengene?
Det årlige budget er på omtrent 55.000 kr. Størstedelen af disse penge går direkte til forfattere og oversættere, som modtager et mindre honorar for deres bidrag. Derudover går en del af pengene til administration og mailtjeneste - samt til mindre, månedlige redaktør- og gæsteredaktørhonorarer.

Vi har de seneste tre år (gudskelov) modtaget Statens Kunstfonds tidsskriftstøtte, og med jeres støtte skulle vi være rustede til langt over et års fortsatte mandagsleverancer.

Vi ville selvfølgelig blive himmelhenrykte, hvis du delte kampagnen – både for at komme i mål med den, men også for at sprede det glædelige budskab om mandagsteksterne.

På forhånd mange tak!

De bedste hilsener,
Cecilie Lind, Kamilla Löfström, Anne Mari Borchert og Mathias Brander Skovsted,
redaktører af Hvermandag.dk
Partnerskaber