Projekt IVÆRKKVIND

0,00 kr. 0.00% af 53.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet

Om projektet

Mit navn er Canan Susanne Corum. Jeg er uddannet lærer og projektleder, og jeg arbejder til daglig med flygtninge og udsatte borgere, hvor jeg har fået en ide til at hjælpe en målgruppe med et aktuelt projekt.

Det drejer sig om et iværksætter-kursus, som jeg har udviklet og planlagt med to kvinder med flygtningebaggrund, så jeg kunne skræddersy det perfekte kursus til kvinder, som ønsker at starte egne virksomheder op og dermed blive iværksættere. Det er meget vigtigt for mig, at jeg har med den rigtige ramme og med de rigtige mennesker at gøre.

Vi har været til møde med ZBC Kokke og Tjenerskolen i Slagelse , og de er meget interesserede i at vi afholder kurset på deres matrikler.

Det som jeg søger penge til er udgifterne til leje af lærerløn, it- kursus, og hygiejnekursus til 12 kvinder.

Dertil søger jeg udgifter til ingredienser til blandt andet kageproduktionen, emballager og etikettefremstilling mm.

Beløbet, som jeg søger er på ca. 52.800,- og det er en hjælp til at kurset kommer op at stå.

Resten af midlerne vil jeg søge fra andre fonde og puljer, og håber at vi kan starte med kurset til september som planlagt. ZBC ser positivt på det hele og der er muligheder for at distribuere det indenfor deres regi, hvilket er 5 store skoler rundt omkring i Slagelse kommune. Med de rette midler og penge, så kunne  kvinderne sælge deres kager og få mod på at uddanne sig videre i nogle af hovedforløbene.

Væksthusene og andre myndigheder vil vi også inddrage i projektet, så man målrettet kan hjælpe en gruppe kvinder ad gangen, med den rette screening og undersøgelse, så vi får en masse kvinder ind på arbejdsmarkedet, efter deres forudsætninger, individuelle undervisningsbaggrunde og ønsker.

Jeg brænder meget for at hjælpe mennesker, og har gennem mit frivillige arbejde skaffet en masse flygtningefamilier indbo til deres lejligheder gennem donationer, hvilket har givet mig mod på at fortsætte med også at skaffe dem arbejde.

Til kurset skal der deltage 12 flygtningekvinder, og her har jeg udvalgt to flygtningekvinder og sat deres personlige historier op:

Her er historien om Rasha:

" Mit navn er Rasha Ebrahim, og jeg er 36 år gammel og jeg er fra Syrien. Oprindeligt er jeg fra Palæstina, men min familie er flygtet fra Palæstina i 1948, da vi blev drevet ud fra vores land. Jeg føler derfor, at Syrien er mit hjemland og nu måtte jeg desværre også forlade mit andet hjemland pga. borgerkrigen i Syrien. Jeg kom til Danmark i 2016, og har gået på sprogskole siden jeg kom, og er færdig om ikke ret længe. Jeg har søgt både ind på VUC og som bioanalytiker, for i mit hjemland har jeg en uddannelse indenfor kemi, og mine papirer er blevet konveteret til det, der svarer til en 9. klasses afgangseksamen og 1. år på bioanalytiker uddannelsen her i Danmark. Canan har hjulpet mig med at søge ind på optagelse.dk og hun er min mentor under mit uddannelsesforløb.

Hvis jeg kommer ind på studiet, så vil jeg bidrage positivt til Danmark, da jeg har mange års erfaring på arbejdsmarkedet i Syien, hvor jeg arbejdede hos en tandlæge på Damaskus Universitetet. Desværre mistede jeg alt mit fodfæste i Syrien, og nu prøver jeg at komme op på benene igen, og jeg er meget ambitiøs, villig til at arbejde. Gennem dette kursus vil jeg kunne få de rette redskaber til at få struktureret min uddannelsesforløb, få lavet en forretningsplan og derefter sammen med en veninde gå skridtet videre og blive selvstændige erhvervskvinder.

Min mand og børn støtter mig meget, og de ønsker også at jeg udvikler mig gennem dette kursus og forløb med ZBC."

Her er histiorien om Sherin:

" Mit navn er Sherin Monla Ali, og jeg er 30 år gammel, er gift og har tre børn. Jeg er fra Syrien og kom som flygtning til Danmark i 2014 med min mand og børn. Jeg har gået tre år på gymnasiet i Syrien og har også et år på universitetet, hvor jeg har læst finans og økonomi. Jeg nåede kun at arbejde i byen Homs, hvor jeg arbejdede hos en praktiserende læge som sekretær.

Hvis jeg kommer på dette kursus, så kan jeg udvikle mig rigtig meget personligt, og dermed også forstå alle reglerne indenfor iværksætteri, for jeg er meget god til at lave bagværk. Med de rette redskaber, og undervisning, forløb, så kan jeg hurtigt sætte mig ind i hvordan jeg opstarter min egen forretning, og måske kan jeg endda hjælpe andre kvinder som også er flygtninge til at få et arbejde.

Jeg har kendt Canan siden 2017, og hun har interviewet mig, og bagefter fortalte hun at jeg var egnet som kandidat til hendes projekt om iværksætteri. Det blev jeg selvfølgelig meget glad for og følte mig også heldig. Jeg håber, at vi kan få de midler som kurset har brug for, så det lykkes os at komme i gang med kurset."

Jeg håber, at I vil tage godt imod min anmodning, så vi kan nå vores mål og rejse de midler, der er behov for.

Jeg har endvidere i samarbejde med kvinderne fået udarbejdet et logo, hvor vi regner med at det skal være vores signaturbrand, så vi fremadrettet kan tilbyde kommunerne vores service.

Interesserede parter, og evt. samarbejdspartnere kan altid henvende sig til mig gennem mail: c.orkmaz@hotmail.com

På vegne af kvinderne og undertegnede, så siger jeg på forhånd tak, og håber at vi rejser pengene til formålet.

Hjertelige hilsner

Canan Susanne Corum

Projektleder og iværksætter af projektet IVÆRKKVIND

 
Partnerskaber