Fund Friskoles Venner

0,00 kr. 0.00% af 20.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet

Om projektet

FUND FRISKOLE

En af de bedste følelser, vi mennesker kender, er at være fundet; På Fund Friskole vil alle børn og voksne  blive fundet og blive set, som dem, de er. Vi bygger derfor et sted med plads og tid til at fundere over det, som vi møder i vores hverdag, i os selv. Hvert barn er et fund og unik - ja, selv FUND Friskole er i al beskedenhed et fund og noget unikt. 

ET FUND FOR DIG

Derfor mener vi, at vi kan være et Fund for dig enten som forælder eller hvis du på anden måde er interesseret i skolen. Du er jo også dejlig, og det kan FUND Friskole og vores børn få gavn af.

DET CENTRALE SAMLINGSPUNKT

Fund Friskole - midt i Odense, midt i verden.

Læringsfællesskaber opstår, hvis vi hver især bidrager til at skabe dem. Fund Friskole vil være en ny type skole, fordi vi ser læring som en livsvarig tilstand centreret omkring et aktivt læringsfællesskab, der rækker ud over grundskolen. Derfor vil vi være byens læringshus; et sted, hvor alle generationer mødes og bruger og udvider de lærende faciliteter, der findes. Det er eksistentielt betydningsfuldt at høre til i et lokalt fællesskab, der praktisk understøtter vejen fra nysgerrighed på verden til konkrete læringsfaciliteter på tværs af generationer. 

Det fælles hus bygger vi midt i Odense med kort afstand til Banegårdscentret og Borgernes hus, byens kulturinstitutioner, havnen og letbanestop. Det fælles hus vil efter planen stå færdigt i 2020. 

Huset er et smukt arkitekttegnet hus, hvor der bogstaveligt er højt til loftet. Huset er cirkulært. Bygningens form udtrykker ønsket om  at skabe et hus, der er bygget bæredygtigt  og kan være rammen for at fungere som fysisk sted, hvor FN’s 17. Verdensmål kan udfolde sig i praksis. Dermed har vi en stærk tro på, at fremtidens skolebyggeri ikke blot er funktionelle rammer, men i sig selv skal anvendes direkte til læring og udfoldelse i læringscirkler.

HVORFOR ER DU SÅ DEJLIG?

“Nu drejer vort land sig mod solen

så se dog mit barn, hvad du  ser

at lyset går frem og åbner sin dag

og dagen bliver din mens det sker”

Digteren Jens Rosendals smukke morgensang giver børn, unge, voksne og ældre håb og lyst til at gå ud i dagen for at møde, hvad der mødes skal. Sangen fortæller om muligheden for at se og lade dagen blive vores, imens det sker. Sprog skaber virkeligheden, og det er karakteristisk for alle sprog, at det udvikler sig for at kunne beskrive den virkelighed, der udfolder sig blandt mennesker. God poesi kræver mere end faglighed for at blive levende. Levende poesi kræver indlevelse, visdom og lyst til at åbenbare det værdifulde. Og alt dette begynder med at lære de store ord, der skal til, for at formulere de vigtigste ting i livet.

Jens Rosendal har også skrevet den smukke sang “Hvorfor er du så dejlig”, og fortællingen går, at hans onkel Åge Rosendal altid mødte mennesker med lige netop denne tilgang; Hvorfor er du så dejlig? Et fantastisk og positivt udgangspunkt i samværet med andre mennesker. 

Udsagnet “Hvorfor er du så dejlig” vil pryde indgangen til Fund Friskole, fordi vi tror på, at arbejdet med børn og unge starter lige præcis der; at finde det dejlige i hvert enkelt barn. Vi ønsker at møde eleverne på Fund Friskole i netop denne ånd.

FUND FRISKOLE ER PRØVE- OG KARAKTERFRI

“Vi fødes alle som homo sapiens, men at blive menneske kræver dannelse”, skriver Kjeld Fredens i bogen “Læring med kroppen forrest”. Byens Friskole bygger på en tro på, at vi kan lære børn alt, hvis vi gør det med afsæt i deres særlige forudsætninger. 

Fund Friskole en prøve- og karakterfri skole. Det kræver mod at være at være anderledes, og den prøvefri skole er anderledes, fordi vi ønsker at være et klart modsvar til tidens optagethed af test, prøver og karakterer som den eneste gyldige måling af børns læring. På Fund Friskole er undervisningen omdrejningspunktet; det faglige, dannelsen og det fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære. 

På Fund Friskole vil der være et fælles sprog og en samtale om, hvad det faglige er. Det er ord før tal, fordi børnenes faglighed er mere nuanceret end tal, derforblænder til et enten eller. Børns faglighed fortjener en samlet helhedsvurdering.

Elevernes udvikling vil blive dokumenteret på flere måder, og i børnene individuelle digitale portfolio vil der findes en systematisk samling af elevens arbejder, der viser anstrengelser, fremskridt og præstationer inden for de enkelte fag.

FUND FRISKOLES VENNER

Støt tankerne bag Fund Friskole og bliv en del af fællesskabet Fund Friskoles Venner. De indsamlede penge går til betaling af 20.000 kr. til den lovpligtige registrering i Undervisningsministeriet. Registreringen skal indbetales d. 15. august 2018, og den er nødvendig for, at Fund Friskole kan starte i august 2019.

 

 
Partnerskaber