Hjælp HeadON med at hjælpe andre!

12.000,00 kr. 100.00% af 12.000,00 kr.

15

crowdfunders
udløbet
Foreningen HeadON @headon2

medlem siden 17. oktober, 2016

Om projektet

Vi har brug for jeres hjælp!


HeadON søger penge til en stilling til en kriminolog i foreningen. Kriminologen har været frivillig og ulønnet medhjælp i foreningen i to år, men selvom hun brænder for at hjælpe HeadON, kan hun ikke fortsætte med det sammen med anden fuldtidsbeskæftigelse.

Vores wingman og daglige leder, Torben, løber i øjeblikket rigtig stærkt for at nå at løse sine opgaver, og det er af stor betydning, at kriminologen fortsat kan aflaste Torben og bidrage til løsningen af HeadONs mission. Torben har nemlig fået konstateret leukæmi (CLL) og kan derfor ikke fortsætte i samme tempo, da han er startet i kemobehandling. Leukæmien er ikke med dødelig udgang, men kræver behandling og efterfølgende ro i sammenlagt 1 år. Det betyder, at Torben kun kan koncentrere sig om de unge han har i forløb i HeadON, og det er derfor afgørende, at kriminologen kan løse administrative opgaver, søge fonde, deltage i møder, planlægge foredrag, tage aktiv del i det sociale samvær med de unge og yde faglig sparring.

Derfor søger vi så højt et beløb som muligt til en deltidsstilling på 15 timer om ugen, således at stillingen er finansieret gennem Torbens kemobehandling og restitutionsforløb (vi har skrevet 12.000 kr. som en start).

Hvis I vil være med til at gøre en forskel, så støt HeadON med en donation – alle beløb er en stor hjælp og har stor betydning for de unge mennesker i HeadON, der har brug for en ekstra chance i livet til at komme på ret køl.

 

HeadON er en forening, der udfører en vigtig opgave ved at hjælpe unge ud af kriminalitet gennem helhedsorienterede forløb.

I HeadON handler det ikke om, hvilken kasse i systemet de unge passer ind i, men om at de er klar til at bede om hjælp. Pædagogikken er utraditionel for at tage hensyn til de særlige problemstillinger, der er ved afkriminalisering, og pædagogikken udspringer fra levede erfaringer. Derfor har vi et pædagogisk grundlag, vi ved, der virker, og vi har skabt nogle meget positive resultater (intern evaluering viser succesrate på ca. 75%). Vi tilrettelægger hvert forløb individuelt ud fra den enkelte unges behov, da ingen mennesker er ens, men der arbejdes altid ud fra en holistisk tilgang, hvor det hele menneske er i fokus.

I HeadON får de unge tildelt en wingman, der bliver deres kontaktperson og personlige støtte. Ham kan de ringe til 24/7, hvis de har brug for hjælp, eller hvis de bare vil snakke. De unge skal ikke skifte wingman i deres forløb, hvilket skaber en følelse af tryghed og stabilitet.

Når de unge kommer i et forløb i HeadON, kan de komme i vores hus i Aarhus. Her kan de slappe af i trygge rammer, spille playstation, se tv, snakke og socialisere med andre unge, som står med samme problematikker som dem selv. Dette bidrager positivt til de unges selvudvikling, samt at de når i mål med for eksempel job eller uddannelse.

Hver onsdag har vi fællesspisning og socialt samvær i tidsrummet kl. 16-21. Her har de unge medindflydelse på, hvad der står på menuen, og de deltager ligeledes i madlavningen. På den måde bidrager de unge til det sociale fællesskab i HeadON, mens de samtidig tilegner sig kompetencer inden for, hvad sund og ernæringsrigtig kost er og betyder for kroppens velvære.

 

Virksomheder

Er I en virksomhed, og vil I tegne en ny CSR-profil, hvor I viser, at I er med til at støtte nytænkning i Danmark? Så er det HeadON, I skal støtte!

I vil dermed være med til at støtte op om iværksætteri, der ikke handler om overskudsdeling men om at skabe positive resultater for unge mennesker på kanten der har brug for hjælp.

Yderligere vil I opnå synlighed på vores hjemmeside og facebookside samt andre fordele.

Kontakt Torben på 22595963 eller tcb@headon.dk for at høre nærmere!

 

På vegne af de unge og ansatte i HeadON ser vi frem til jeres støtte og fremadrettede samarbejde.

Torben C. Bohnhardt
Partnerskaber