Projekt "Sindssyg"

0,00 kr. 0.00% af 5.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
wegocreative @wegocreative

medlem siden 4. oktober, 2018

Om projektet


Projekt "Sindssyg"Mit navn er Martin Wichmann.


Jeg vil gerne slå et slag for, at det på ingen måde skal være tabubelagt, flovt, nedværdigende eller pinligt at lide af en psykisk diagnose. Hele 250.000 (2017) mennesker er på antidepressiv medicin i DK! Noget er jo helt galt!! Vi taler altså også om børn og unge mennesker der har det af helvede til. Vi må gøre noget. Vi må stå sammen. Vi må hjælpe hinanden. Jeg lider selv af både angst og en kronisk belastningsreaktion og jeg kender derfor alt for godt til, hvor svært tilværelsen til tider kan være. Og når man så samtidig skal kæmpe imod et system som ikke fungerer helt optimalt, er der desværre rigtig mange syge mennesker der ikke får den behandling de burde have. Det resulterer i lykkepiller, og i værste tilfælde selvmord.


Derfor vil jeg gerne give mit bidrag til, at alle de mennesker som hver dag kæmper med Angst, Depression, Skizofreni, PTSD, Indre Uro, Stress, eller andre psykiske diagnoser. Det er så VIGTIGT at de får den hjælp og støtte som de fortjener.


Single udgivelse (Min egen donation)


Jeg udgiver d. 10. Oktober 2018 (sammen med mit band MAWIC) singlen "Sindssyg" som handler om, at være helt derude hvor man ikke har lyst til noget mere. Følelsen af, at det hele sprænger i luften og at angsten styrer en så meget, at det hele kan være ligegyldig. Frygten for at blive sindssyg sidder konstant i ens tanker og man oplever alt det ængstelige som "virkeligt".


Jeg vil selvfølgelig gerne selv bidrage med noget til dette projekt og derfor har jeg også selv indbetalt 500,00 kr. Jeg vil samtidig med spille gratis under vores velgørenhedskoncert, samt til de private donationer som projektet indbringer. Udover det vil i samtidig få vores nye single med kvit og frit så længe i bare støttter projektet (dog minimum 20,00 kr.)


Der er mulighed for at donere lige så mange kroner i har lyst til og  jo mere i smider i projektet, jo mere får i tilbage ;)


* For at dette projekt kan nå i mål har jeg med vilje KUN sat beløbet til 5000,00kr, da projektet kun bliver en realitet, hvis vi opnår hele beløbet, men jeg håber og tror på at vi sammen kan nå meget højere op.


** Hvis ikke vi når målet på 5000 kr. tilbagebetales dine penge via siden her.


Tusind tak for jeres tid og kontakt mig gerne på info@mawic.dk hvis i ønsker en alternativ løsning


Jeg håber i vil være med til at støtte og dele dette fantastiske projekt.


HVEM


Om Det Sociale Netværk


Det Sociale Netværk blev etableret i 2009, da tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen vendte hjem til Danmark efter sin tid i Europaparlamentet. Han ønskede at skabe en forening, der kunne være med til at fjerne fordomme og tabuer i forhold til psykisk sårbare. En forening, der kunne bidrage til at skabe en bedre forståelse for psykisk sårbarhed samt være talerør for psykisk sårbare.


Foreningen Det Sociale Netværk arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i stigende grad fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare. I dag hedder formanden Benedikte Kiær, men Poul Nyrup Rasmussen spiller stadig en vigtig rolle som protektor i foreningen.

Det Sociale Netværk har ligeledes til formål at bakke op om og styrke allerede eksisterende foreninger på området. Derfor har de taget initiativ til etableringen af Psykiatrinetværket der består af 13 hovedorganisationer på psykiatriområdet bla.


Landsforeningen SIND  arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening,


Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende til psykiske syge. Det vil sige, Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender én, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kollegaer eller andet.


DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse.


Livslinien som er en humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.


OCD-foreningen er en patientforening, der via rådgivning og støtte hjælper OCD-ramte og deres pårørende. De laver informationsmateriale til behandlingssystemerne og forsøger at etablere lokal telefonrådgivning.


Fountain House er for mennesker, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsesystemet. Som medlem får du mulighed for at genoptræne dine faglige og sociale færdigheder i trygge rammer. Fountain House tilbyder også hjælp til afklaring af uddannelses- og erhvervsrettede ønsker.


Angstforeningen formål er at virke som landsdækkende patientforening for angstramte ved at varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingen af disse.


Startlinjen som er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller


Skizofreniforeningen er en privat organisation, der arbejder for at skabe et bedre liv for mennesker med skizofreni, blandt andet inden for områderne beskæftigelse, uddannelse, behandling, forskning og oplysning.


Foreningen Død i psykiatrien er en gruppe af pårørende til mennesker, der er døde i psykiatrien. Sidst men ikke mindst står Foreningen Det Social Netværk for en række projekter, der hjælper alt fra unge og ældre til pårørende og syge.


LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politiske udspil og stiller krav vedrørende nuværende og tidligere psykiatribrugeres egne interesser.


ADHD-foreningen arbejder for at skabe forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Foreningen tilbyder rådgivning, kurser for fagpersonale og forældre samt støttegrupper.


LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade tilbyder landsdækkende rådgivning og støtte til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller som er selvskaden og deres pårørende. LMS tilbyder telefon- mail- og chatrådgivning, personlig rådgivning og opretter støttegrupper.


Læ mere om Det Sociale Netværk på https://www.psykisksaarbar.dk/Forside

Partnerskaber