RePhos

0,00 kr. 0.00% af 15.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
davidjessen @davidjessen

medlem siden 22. marts, 2019

Om projektet

Hjælp os med at genoprette unik natur og lukke fosforkredsløbet!

Vi er 2 der så småt har startet et iværksætter firma. Søren Kragh Rasmussen og David Pind Jessen.

Søren var Davids elev da han gik i gymnasiet og idéen bag virksomheden er baseret på et studieretningsprojekt der gik videre til finalen i Unge Forskere.

For at komme i gang med den videre proces i forhold til at starte vores pilotprojekt som sandsynligvis vil sparke virksomheden i gang, mangler vi laboratoriedata på bundsedimenter og plantematerialer fra det område vi vil starte i. - Området, Villerslev Mose, er et unikt naturområde der er ved at gro til pga. næringsstofbelastning.

Herunder lidt info:

Virksomheden RePhos.

Hvem er vi?

RePhos IVS består foreløbigt af David Pind Jessen og Søren Kragh Rasmussen. Vi kommer begge fra Thy og er opvokset med den vilde Thy´ske natur i baghaven og den Thy´ske sandede jord under neglene. Vi brænder begge for den lokale vilde natur, og er principfaste omkring bæredygtighed, naturforbedring og naturbevarelse, cirkulær økonomi og lokal virksomhedsudvikling.

David er uddannet biolog og geograf, naturhistorieformidler og forhenværende gymnasielærer. Han har arbejdet tæt sammen med både naturstyrelse og nationalpark samt lokale forsyningsvirksomheder og fødevareproducenter mm.

Søren fik den grundlæggende idé til konceptet bag virksomheden da han arbejdede med sit studieretningsprojekt i gymnasiet. Dette projekt var helt unikt i sammenligning med andre naturgeografi-projekter. Det var baseret på grundige naturvidenskabelige undersøgelser og prøvetagninger i et lokalt vandmiljø og konklusionen på projektet var direkte brugbare iht. At løse et udbredt problem i stor skala. Projektet gik, som et af de eneste naturgeografi-projekter nogensinde, videre til finalen i Unge Forskere.

Søren var i gymnasiet på en naturgeografi-studieretning og havde David som lærer i netop naturgeografi. David var Sørens vejleder på ovennævnte projekt, og virksomheden opstod som idé sammen med at projektet skred frem.

Hvad er RePhos IVS?

RePhos IVS er en lille nystartet iværksættervirksomhed. Vores virksomhed er hovedsageligt vidensbaseret, og vores metode er at sørge for at finde relevante entrepenører og samarbejdspartnere til vores projekter

Vi vil medvirke til at næringsstofbelastede naturområder, især vådområder, bliver oprenset for organisk stof og næringsstoffer. Disse tiltag er nødvendige for at forbedre den økologiske tilstand af disse områder og effekten af oprensningsprojekter vil have en hurtig og synlig gavnlig effekt. Der er pt. mange store projekter der har til formål at begrænse tilførslen af næringsstoffer, men der er ikke meget fokus på de næringsstofpuljer der allerede er i vandmiljøet. Især puljen af fosfor er problematisk, da dette har en tendens til at blive i økosystemet og er medvirkende til tilbagevendende algeopblomstringer, overgroning med tagrør og andre planter der står stærkt i konkurrencen i biotoper med rigelige mængder næringsstoffer.  Danmark har en forpligtelse i forhold til EU om at vandmiljøet får en markant bedre økologisk tilstand.

Vores hovedsagelige fokus er på phosfor som er en begrænset fossil ressource. Der er ingen alternativer i forhold til at producere fødevarer, og det kommer der heller ikke. Alt liv er afhængigt af en vis mængde fosfor.

Vores speciale er at sørge for at finde områder hvor en oprensning vil have maksimal effekt, garantere for en oprensning der kan foretages så skånsomt som overhovedet muligt, sikre at samtlige love, regler og tilladelser er på plads og i det hele taget at kunne efterlade et område hvor naturen er blevet markant, tydeligt og dokumenterbart forbedret.

Et andet væsentligt ben i vores forretningsmodel er at sørge for at det fjernede materiale kan fjernes billigt. Dette gør prisen for naturgenopretning markant lavere, og vil være med til at man får ”mere natur for pengene”.

Det fjernede materiale vil vi benytte til at udvikle produkter til fødevareindustri, gartnerier, planteskoler mm. Vi vil på den måde tilbageføre noget af den phosfor, der er tabt til vandmiljøet gennem adskillige årtier, til fødevaresektoren. Metoder til dette vil blive meget værdifulde på sigt. Når priserne på fosfor fra de få fosforit-forekomster der er tilbage begynder at stige, vil den ressource være den eneste tilgængelige på verdensmarkedet.

I første omgang har vi indgået en samarbejdsaftale med Champost APS, (En ligeledes lokal virksomhed i Thy, med en markant bæredygtig profil), om at udvikle produkter til jordforbedring, erstatning af sphagnum (der ikke er en bæredygtig ressource), næringsstoftilsætning og deciderede færdige plantesække 100% baseret på materiale fra naturgenopretningsprojekter.
Partnerskaber