Sweet Happy Bike

0,00 kr. 0.00% af 40.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
luigidamico @luigidamico

medlem siden 16. juni, 2019

Om projektet

SWEET HAPPY Cykel
Hallo alle sammen
Jeg er en italiensk mand med lidenskab for is, wienerbrød, Tiramisu og pizza.
Jeg havde også en kaffefabrik før, kaldet “Monteleone Caffe”: så det vil være en fornøjelse for mig at dele kaffe-lidenskaben med speciel espresso, cappuccino og meget mere.

Jeg er også færdig med Napoletansk pizzakursus, med stor erfaring med gourmetpizza.
Desuden kommer jeg fra en by ved navn Pizzo Calabro (Italien), der hedder “City of Gelato”. (se Tartufo di Pizzo, speciel gelato)

Min idé er at sprede de italienske smager rundt om i byen, altid med et smil, ved hjælp af danske friske produkter. (0 km).
Jeg ønsker at nå alle dele af byen og bringe glæde med mine produkter.
Det er vidunderligt at være tæt på alle på særlige steder som parker, festivaler, monumenter, museer og bygninger.
Og selvfølgelig til private begivenheder.

Naturligvis vil dette være et miljøvenligt projekt. Cykel med solcellepanel på taget.

Så mit projekt er at købe en elektrisk cykel, som jeg allerede har set på markedet.

Og fordi der er forskellige produkter at sælge, er tanken at konvertere cyklen til sommersæsonen og vintersæsonen.

Sommersæsonen sælger kaffe, varm chokolade, is og særlige italienske slik, som:
1. Traditionel italiensk Gelato, kaldet "Tartufo di Pizzo".
2. Særlig sød kaldet "Cannoli Siciliani"
3. Flere sorter af Tiramisu
4. Anden slags slik
5. Kaffe
6. Mulighed for at sælge frisk kaffe også (til brug hjemme)


I vintersæsonen konverteres cyklen til varme produkter:
Pizza, “Calzoni”, Hot Dog og Hamburger.
Så ovenpå vil det være en placeret en lille pizzaovn (for at skabe den rigtige italienske pizza, Napoletansk stil) og en yngel til burgere.

Det vil blive brugt en speciel prototype elektrisk cykel, med en kasse i bunden, der er nyttig til at sætte værktøjer og køleskabe.
Oven på kassen vil der blive bygget 4 vægge i plexiglas, med en tagterrasse, med et solcellepanel til energibesparelser.

Oven på kassen er der plads til kaffemaskinen, mens den er inde i kassen i bunden til køleskabe til is og andre slik.
Om vinteren vil den placere en pizzaovn og en yngel til burgere.

For at starte virksomheden har jeg brug for omkring 40000 KR, mest for at købe cyklen, køleskabe og værktøjer og ovnen.
Jeg har allerede nogle værktøjer til pizzaen, som knive, termometer (laser og ikke), vægte og dejproducent.
Jeg har brug for den lille ovn. Desuden har jeg brug for kaffemaskinen og fryseren til at opbevare de is, der kaldes "Tartufo" og tiramisu.

Tro mig.
Du vil nyde alle disse produkter

 

 

 

 

SWEET HAPPY BIKE

Hallo Everyone

I am an Italian man, with passion for Ice Cream, Pastry, Tiramisu and Pizza.

I also had a coffee factory before, named "Monteleone Caffe": so it will be a pleasure for me to share the coffee passion, with special espresso, cappuccino, and much more.

 

I have been done also Napoletan Pizza course, with great experience in gourmet Pizza.

Moreover I come from a city called Pizzo Calabro (Italy), which is named "City of Gelato". (watch Tartufo di Pizzo, special gelato)

 

My idea is to spread around the city the Italian flavours, always with a smile, using Danish fresh products. (0 kms).

I wish to reach all the parts of city, and bring joy with my products.

It's wonderful to be close to everyone, in special places as parks, festivals, monuments, museums and buildings.

And of course for private events.

 

Of course, this will be an eco friendly project. Bike with Solar Panel on the roof.

 

So my project is to buy an electrical bike, that I have already seen on the market.

 

And because there are different products to sell, the idea is  to convert the bike for summer season and winter season.

 

Summer Season sell Coffee, Hot chocolate, Ice Cream and special Italian sweets, as:

1. Traditional Italian Gelato, called "Tartufo di Pizzo".

2. Special sweet called "Cannoli Siciliani"

3. Several varieties of  Tiramisu

4. Other kind of sweets

5. Coffee

6. Possibility to sell fresh coffee also (for  use at home)

 

 

In Winter season convert the bike for hot products:

Pizza, "Calzoni", Hot Dog and Hamburger.

So on top it will be a placed  a small pizza oven (to create the real Italian Pizza, Napoletan Style) and a fry top for the burgers.

 

It will be used a special prototype electric bike, with a box at the base, useful to put tools and fridges.

On top of the box,  there will be built 4 walls in plexiglass, with a rooftop, with a solar panel for energy savings.

 

On top of the box there will be space for the coffee machine, while inside the box at the bottom space for fridges for ice-cream and other sweets.

In winter time it will placed a pizza oven, and a fry top for burgers.

 

To startup the business I need around 40000 KR, mostly to buy the bike, the fridges and the tools and the oven.

I have already some tools for the pizza, like knives, thermometer (laser and not), weights, and dough maker.

I need the small oven. Moreover I need the coffee machine and the freezer to storage  the ice creams called "Tartufo" and the tiramisu.

 

Believe me.

You will enjoy all these products

 

 

 

 
Partnerskaber