Verdens Skove kunstudstilling.

1.700,00 kr. 4.53% af 37.500,00 kr.

6

crowdfunders
udløbet
Lise Vestergaard @2997693378

medlem siden 17. juli, 2019

Om projektet

Min passion er at skabe kunstprojekter, som støtter sager, der på alle måder yder en prisværdig indsats og gør en livsnødvendig forskel for natur & miljø. Min opmærksomhed er denne gang rettet mod den fortsatte skovrydning, det massive pres på skovens ressourcer og det accelererende tab af arter, der er en enorm trussel mod Jordens livsgrundlag, som vi har pligt til at stoppe.

Vores klode mister hvert år 18-19 millioner hektar skov, som på ingen måde balancerer med den stigende udledning af drivhusgasser, der stammer fra fossile brændstoffer. Skovene optager og lagrer CO2, og derfor bør afskovningen standses og skovplantningen øges. Derfor har jeg taget en snak med John Glitfeldt fra Verdens Skove, som kæmper for en verden med skovnatur, som er rig på dyr og planter og som sammen med de mennesker, som er afhængige af skoven, sikrer, at skovenes ressourcer bliver forvaltet socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt til gavn og glæde for livet på Jorden. Verdens Skove har konkrete projekter, der bevarer regnskov i fire latinamerikanske lande samt i Etiopien og Uganda. I Danmark kæmper Verdens Skove for at skabe mere vild skovnatur - en sag jeg gerne støtter og investerer min arbejdstid i! Derfor har jeg i den senere tid udarbejdet idéer til værker for Kunstprojektet 'LIVING ART - The art of living'.

'LIVING ART'-udstillingen ER en vandreudstilling også med levende billeder - det vil sige billeder med levende materiale, hvor grønne planter er en del af værket. Billeder som skal passes og vandes for ikke at gå ud. Naturen inviteres på tæt hold, så den kan få den opmærksomhed, den fortjener - hvis vi altså skal redde os selv - fra os selv. Naturen kan fint leve videre uden os. Vi til gengæld behøver naturen for at overleve. Udstillingen ønsker at udviske den fremmedgørelse, som er sket mellem os og naturen og sætte fokus på, at vi er en del af den natur, som er vores eksistensgrundlag.

I forbindelse med tilblivelsen af vandreudstillingen er der udgifter forbundet til materialer (billedmateriale, rammer, maling, planter, græs, m.m.), annoncering og kontakt til presse, udarbejdelse af film omkring projektet, leje af lokaler, tryk af kunstplakater og afholdelse af fernisering. Udgifter som udgør et samlet beløb svarende til ca. kr. 37.500.

Indtægter for udlejning og afsluttende salg af værker fra vandreudstillingen 'LIVING ART' er estimeret til kr. 100.000 - og beløbet går ubeskåret til Verdens Skoves arbejde for at sikre regnskoven og en grøn planet.

Som tak for din støtte kan du få en signeret udstillingsplakat.

Jeg Lise Vestergaard, Verdens Skove og Kbh. Kunst er taknemmelige for din støtte og opbakning. Tak for din støtte og tak fordi du støtter en fælles fremtid.
Se mere om Verdens Skove, KBH Kunst og Lise Vestergaard her: www.verdensskove.org // www.kbhkunst.dk // www.lisevestergaard.dk
Partnerskaber